srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Novice
  • 1. srečanje transnacionalnega tehničnega znanstvenega odbora projekta CIRCLE

1. srečanje transnacionalnega tehničnega znanstvenega odbora projekta CIRCLE

Namen srečanja je bil pregled napredka pri izvajanju in delu CIRCLabs, natančneje razprava o načrtih za trajnost CIRCLabs in načinih, kako vzpostaviti mrežo CIRCLabs. Sestanek je potekal 2. junija 2022 v Osijeku na Hrvaškem, kot predstavnika Šolskega centra Velenje sta se ga udeležila Igor Doler in Slavko Kugler. Na srečanju so člani in predstavniki partnerjev razpravljali o metodah za krepitev trajnosti projekta v času njegovega življenja. V ta namen bodo pripravljeni trajnostni načrti. Trajnostni načrti bodo opredelili najmanj naslednje postavke: lastništvo in strukturo laboratorija, strategije in poslanstvo, dejavnosti, poslovni načrt. Prisotni so razpravljali o ciljih, načrtovanih ukrepih, časovnemu načrtu, kazalnikih spremljanja in ciljnih vrednostih ter financiranju. Ostali člani komisije so ocenili, da je opravljeno delo dobro zastavljeno in razvito ter se zavezujejo, da bodo po prejetih navodilih in predlogih delali na svojih območjih, v svojih krožnih laboratorijih. Vsi člani odbora so razpravljali tudi o vzpostavitvi mreže CIRCLab – podan je bil predlog, da se mreža CIRCLabs pridruži Evropski mreži živih laboratorijev, in člani so se s tem strinjali.

Projekt CIRCLE delno financira Evropska Komisija preko programa ADRION – sustainable region.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660