srssersssdgimvssmicdsd

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018 – 2022

https://www.eu-skladi.si
http://www.mizs.gov.si

Na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 smo bili izbrani za partnerja projekta Pridobivanje kompetenc 2018-2022, LU Velenje. V projektu poleg koordinatorja – Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, sodelujemo skupaj s partnerji :

  • Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI in
  • Invel inkubator za razvoj podjetništva d.o.o., Velenje

Skupaj s partnerji bomo organizirali številne brezplačne izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne ter se tako še naprej trudili povečevati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v družbi. Naš cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Prijave sprejemamo v projektni pisarni:

Slavko Kugler
03 89 68 277
slavko.kugler@scv.si  

Programi so financirani s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Evropskega socialnega sklada (ESS).

Preberi več

December

Bliža se konec leta in na MIC-u so s pomočjo dijakov pod vodstvom njihovega učitelja Primoža Šajne ponovno zrasle novoletne smrečice. Naj vam popestrijo dan!

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660