Poslanstvo in vizija

Poslanstvo Razvoj, pridobivanje in promocija uporabnih znanj povezanih s kakovostnim življenjem in vseživljenjskim učenjem ter dobrimi poslovnimi rezultati. Vizija
S profesionalnim in prijaznim odnosom krepiti položaj Šolskega centra Velenje kot enega vodilnih šolskih centrov v Sloveniji. Ponuditi in deliti z domačimi in tujimi partnerji lastno znanje, učno učinkovitost, inovativnost ter ustvarjalne izkušnje.
sl_SISlovenian