Promocijske storitve

V to dejavnost vključujemo različne aktivnosti, ki omogočajo kakovostno delo na najrazličnejših področjih in krepijo prepoznavnost Šolskega centra Velenje. Pripravljamo:
  • predstavitve in delavnice za promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja,
  • tekmovanja in strokovna srečanja na državnem in mednarodnem nivoju,
  • javne prireditve in razstave,
  • maturantski ples ...
Omogočamo najem in uporabo specializiranih učilnic, laboratorijev in večnamenskih prostorov. Kontaktna oseba: Barbara Jerič, elektronski naslov: barbara.jeric@scv.si Izvajamo zunanje in notranje vzdrževanje, javna naročila:
  • vzdrževanje vozil v okviru praktičnega pouka avtomehanikov in avtoserviserjev,
  • priprava vozil za tehnični pregled, menjava pnevmatik,
  • avtošola.
Kontaktna oseba: Boštjan Hribar, elektronski naslov: bostjan.hribar@scv.si
sl_SISlovenian