srssersssdgimvssmicdsd
srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov

Sodelovanje na mednarodni konferenci v Severni Makedoniji in podpis sporazuma o sodelovanju

Na povabilo UNDP-Severna Makedonija (United Nations Development Programme – North Macedonija) smo v dneh od 22. 3. 2022 do 24. 3. 2022 predstavniki Šolskega centra Velenje in Mednarodnega centra za prenos znanja iz Ljubljane sodelovali na mednarodni konferenci »FUTURE SKILLS« (spretnosti za prihodnost). Na konferenci, ki je potekala v Skopju in Tetovu, so sodelovali tudi strokovnjaki oziroma projektno osebje UNDP in strokovna javnost Severne Makedonije. Mi smo bili na konferenci prisotni s svojimi strokovnimi prispevki, s katerimi smo predstavili naše izkušnje in primere dobrih praks pri izvajanju in premoščanju vrzeli v znanju in spretnostih na trgu dela v Sloveniji. Ob zaključku konference je prišlo še do podpisa sporazuma o nadaljnjem sodelovanju med South East University Tetovo,  Mednarodnim centrom za prenos znanja in Šolskim centrom Velenje, ki je podlaga za razvoj in izvedbo projektov s področja strokovnih znanj in spretnosti, ki so v interesu trga dela.

Uroš Lukič

Preberi več

Ob zaključku projekta TalentJourney

Zaključil se je projekt TalentJourney. Njegov primarni cilj je bil prisluhniti proizvodnemu sektorju, ki narekuje nove tehnologije na področju interneta stvari v pametni proizvodnji, ki se osredotoča na uporabniku usmerjene, prijazne in tudi okolju prijazne rešitve. Te tehnologije je potrebno integrirati v šolski izobraževalni sistem ter pri dijakih in študentih povečati spretnosti in razumevanje novih tehnologij. TalentJourney je poskrbel za osnovo, ki omogoča ustvarjanje popolnoma nove izobraževalne paradigme in okolja, odprtega in inovativnega prostora, ekosistema mreženja in deljenja, kjer bo vsak lahko odkrival svoje potenciale, jih razvijal do znanja odličnosti, strokovnosti in osebnega zadovoljstva. Trenutno smo v času, ko se pred nami oblikuje četrta industrijska revolucija. Imamo opravka z zajemom in obdelavo večjega števila podatkov na spodnjih nivojih piramide avtomatizacije. Glavni gradnik industrije 4.0 je IIoT – industrijski internet stvari. Ta povezuje raznorazne senzorje in aktuatorje na spletni sistem, zajema podatke, jih shranjuje v baze podatkov na oblaku in jih nato obdeluje za optimalno in učinkovito delovanje proizvodnje. Pri tem je sodelovalo kar nekaj podjetij, izobraževalnih ustanov in ostalih partnerjev po vsej Evropi. Projektno partnerstvo želi sodelovanje deležnikov v projektu pripeljati do odličnosti v vsebini in načinih zagotavljanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, da bi inovativno in agilno delovali ter izboljšali odzivnost ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja za potrebe industrije 4.0 in družbe nove dobe ter tako postali zgled iz resničnega sveta za odličnost na področju interneta stvari. Glavni rezultati projekta so: zbrani podatki o potrebah po znanjih, razvoj nadnacionalnih učnih načrtov in vseživljenjskega usposabljanja, testiranje in izdelava prototipov storitev za TalentJourney, usposabljanja za poklicni razvoj trenerjev, učiteljev, mentorjev, vodstva ter mojstrski tečaji.

Preberi več

Usposabljanje zaposlenih za nudenja prve pomoči po programu Rdečega križa

Na Šolskem centru smo z več kot 1600 dijaki, skoraj 300 študenti, preko 500 odraslimi udeleženci izobraževanj in z 200 zaposlenimi in ob različnih dejavnostih, ki jih izvajamo v naših prostorih, po oceni tveganja dokaj izpostavljeni raznim poškodbam in tveganim stanjem.

V skladu z zakonodajo, smo na ŠC Velenje dolžni strokovno usposobiti sodelavce, ki bi lahko v primeru nesreč hitro in učinkovito nudili prvo pomoč poškodovanim v naši sredini. Zavod z 200 zaposlenimi mora namreč zakonsko usposobiti najmanj 14 oseb, za katere je priporočljivo, da izhajajo iz različnih sredin, dejavnosti in okolij (4 stavbe na Trgu mladosti 3 in 4 stavbe na MIC-u).

Program usposabljanja smo pripravili skupaj z Rdečim križem Velenje in ga ciljno sestavili glede na našo oceno tveganja možnih nezgod pri različnih dejavnostih in v različnih okoljih. Usposabljanje je bilo izvedeno v dveh popoldnevih, v sredo 20. oktobra 2021 in četrtek 21. oktobra 2021 med 15. in 20. uro. Udeležilo se ga je 14 udeležencev iz različnih enot našega zavoda.

Preberi več

Projekt TalentJourney se zaključuje

Po dveh letih se zaključuje mednarodni projekt TalentJourney, v katerem je bil Šolski center Velenje udeležen kot partner. Projekt se je pričel novembra 2019, torej tik pred tem, ko je svet, gospodarstvo in načine komunikacije močno preobrazila pandemija COVID 19, kar je močno vplivalo tudi na potek projekta. Najti in izpopolniti smo morali nove učinkovite načine komunikacije in sodelovanja, da bi našli rešitve in izmenjali znanje ter omogočili čezmejen pretok idej, politik, praks. Tako kot pri pouku, so tudi tu postala nenadomestljive spletne aplikacije, kot so MS TEAMS in ZOOM, tako je bila organiziran tudi zaključna konferenca.

Projekt TalentJourney naslavlja pomanjkanje ustrezno kvalificirane delovne sile: z globokimi strukturnimi spremembami v gospodarskem in socialnem sestavu sodobne družbe se razmik med trgom dela in vsebinami poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanje širi. Preveč je teoretičnega izobraževanja in premalo praktičnega usposabljanja. Naš namen je povezati izobraževalne ustanove in industrijo IOT z uporabnikom – učencem kot fokusom razvoja.

Cilj projekta TalentJourney je torej zmanjšati vrzeli v znanju v proizvodnem sektorju na področju povezljivih naprav / CDS (IoT Internet of Things/Internet stvari v pametni proizvodnji) z osredotočanjem na uporabniško usmerjene, uporabniku prijazne in okolju prijazne rešitve. Glavni dosežek projekta je vzpostavljena platforma TalentJourney. Na njej so zbirani podatki o potrebah po veščinah, sodobni nadnacionalni učni načrti za potrebe Industrije 4.0 in razvoj vseživljenjskih usposabljanj ter dostop do usposabljanj na različnih nivojih zahtevnosti za strokovni razvoj trenerjev in učiteljev kot mentorjev ter vodij. V okviru projekta je bilo razvitih in izvedenih tudi več spletnih seminarjev s področja robotike, virtualne resničnosti, zelenih veščin, avtomatizacije in pametne proizvodnje, ki so na voljo na platformi TalentJourney.

Preberi več

Študijski obisk organizacij za razvoj človeških virov iz Makedonije in Turčije na ŠCV

Naslov študijskega obiska : VELENJE ECOSYSTEM ON RENEWABLE ENERGY

V sredo, dne 2.3.2022, nas je na MIC-u v spremstvu direktorja MCPZ Janeza Dekleve, obiskala 9 članska delegacija treh institucij iz Makedonije in Turčije.

Namen njihovega študijskega obiska je bil seznaniti jih z našimi primeri dobrih praks in rešitvami, kako zagotoviti ustrezne sistemske, organizacijske in materialne pogoje za razvoj človeških virov glede na potrebe trga dela. Njihov glavni fokus je bil razpoznati, kako slovenski izobraževalni sistem reagira na potrebe trga dela in kakšna je naša odzivnost. V diskusijah so izpostavili pričakovanja, da bi se med organizacijami iz Makedonije in Šolskim centrom Velenje  vzpostavili pogoji za izmenjavo strokovnih izkušenj, saj so že na samem srečanju prepoznali, da so naše rešitve, ki so se uveljavile v slovenskem prostoru zelo primerne tudi za Makedonijo. Ob spremstvu direktorja Šolskega centra Velenje Janka Pogorelčnika, Darka Lihtenekerja in Uroša Lukiča, so si ob zaključku ogledali še laboratorije in delavnice MIC a.

Preberi več

MIC je že okrašen

Bliža se Novo leto in na MIC-u je zraslo nekaj novih smrečic. Okrasili so jih dijaki ŠC Velenje pod vodstvom učitelja z Elektro in računalniške šole Primoža Šajne.

Preberi več

Mednarodno srečanje projekta CIRCLE

V okviru projekta Circle je od 27. do 29. oktobra v Forliju (Italija) potekalo transnacionalno srečanje o vprašanjih krožnega gospodarstva.

Mednarodni projekt CIRCLE (Circular Innovation and Resilient City Labs v regiji Adrion), ki ga vodi občina Forlì (Italija) financira program Interreg ADRION in ima 14 partnerjev iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Grčije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore in Albanije. Njegov cilj je spodbujati krožno gospodarstvo kot osnovo za učinkovite modele dobrega ravnanja z odpadki/recikliranja in vupostaviti lokalne krožne laboratorije na območju partnerjev projekta. Krožni laboratoriji so lokalni centri, kjer se zbirajo in izmenjujejo ideje za reševanje problemov, povezanih s trajnostnim ravnanjem z odpadki. V teh laboratorijih se obravnavajo in oblikujejo krožni in inovativni modeli in rešitve, ki temeljijo na sodelovalnem in multidisciplinarnem pristopu, ki vključuje vse zainteresirane deležnike: podjetja, storitve, proizvajalce, zelene poslovne akterje, upravne in finančne organe ter civilno družbo (združenja, državljane).

Prvi dan so partnerji projekta CIRCLE, med katerimi je tudi Šolski center Velenje, na 6. Mednatodnem srečanju projekta predstavili dejavnosti svojih krožnih laboratorijev. Letos smo v povezavi s partnerji projekta začeli razvijati tudi krožni urbani laboratorij za Savinjsko in Koroško regijo, CIRCLab SA-ŠA, ki bo skrbel za usklajevanje dejavnosti na našem področju ter za izvajanje aktivnosti, povezanimi z izobraževanjem in sodelovanjem na področju ravnanja z omenjenimi odpadki. Pridružil se je krožnim laboratorijem Forlì (Italija), Međimurska županija (Hrvaška), Hrvaška, Vzhodni Solun (Grčija), Zahodna Grčija, Bosna in Hercegovina, Srbija in Ulcinj (Črna Gora).

Preberi več

Druga delavnica za osebje MOTIV-e projekta

Na Šolskem centru Velenje smo med 20. in 22. oktobrom 2021 organizirali kratkotrajno skupno usposabljanje osebja v okviru projekta MOTIV-e (Methods, tools and resources for efficient and engaging ICT enhanced teaching within VET), ki je sofinanciran v programu Erasmus+. Usposabljanja se je udeležilo skupno 16 udeležencev iz raziskovalnega inštituta KOMAG iz Gliwice, Poljska, Tehniške šole za turizem in ustvarjalno industrijo iz Rige, Latvija, in Poklicnega avtoservisnega izobraževalnega centra iz Skopja, Severna Makedonija, in predstavniki Šolskega centra Velenje.

S pomočjo predstavnikov Vzorčnega mesta smo izvedli glavni del tridnevnega usposabljanja, ki je bilo namenjeno spoznavanju in obvladovanju programskega orodja za izdelavo VR in XR gradiv EON XR, ki omogoča samostojno izdelavo učnih lekcij na področju navidezne resničnosti in 360 panoram. Posebno delavnico za izdelavo 3D modelov s fotogrametrijo je izvedel Samo Železnik iz Elektro in računalniške šole. Usposabljanje sta popestrila še predstavitev dosedanjega dela v projektu Developing an Artificial Intelligence Curriculum adapted to European High Schools, v katerega je vključen 4. ET razred na  Elektro in računalniški šoli, ter predavanje vodje laboratorija za računalniški vid na Fakulteti za računalništvo in informatike Univerze v Ljubljani dr. Petra Peera.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660