srssersssdgimvssmicdsd

Položaj in vloga

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) je ena od enot Šolskega centra Velenje (ŠC Velenje), vzgojno-izobraževalnega zavoda s 60-letno tradicijo, ki ga sestavlja 5 srednjih šol in Višja strokovna šola. V šolskem letu 2017/2018 je v vzgojno-izobraževalni proces, ki poteka v treh šolskih zgradbah na Trgu mladosti in v treh stavbah Medpodjetniškega izobraževalnega centra na Koroški cesti 62 a, vključenih v 25 srednješolskih in 6 višješolskih strokovnih programov skupaj 2517 šolajočih se oseb, in sicer: 1657 dijakov, 360 študentov in 500 odraslih.
Naše delo in dolgoročni cilji so naravnani predvsem na poklicno in strokovno izobraževanje, tako od nižjega poklicnega do višjega strokovnega izobraževanja za potrebe savinjske in koroške ter širše regije. Zelo dobro smo povezavami z gospodarstvom in prepoznavni po skrbi za čim boljše materialne, prostorske in kadrovske pogoje. Tako bo celoten MIC postal center odličnosti in modernih tehnologij, kjer bomo povezovali splošna, strokovna in praktična znanja pri rednih, izrednih in funkcionalnih oblikah izobraževanja. Že vrsto let uspešno sodelujemo v različnih domačih in mednarodnih projektih. Trenutno smo vključeni v 8 projektov, 1 domači in 7 mednarodnih.
Vizijo nadaljnjega razvoja MIC in naš trud usmerjamo predvsem v naslednja področja oz. vsebinske sklope:
 • MIC – kot odgovor na izzive prihodnosti: posredovanje uporabnega in kakovostnega znanja za večjo konkurenčnost na trgu EU,
 • MIC – kot partner pri razvoju mrežnega regionalnega podjetniškega inkubatorja – Podjetniški inkubator SAŠA, kjer bomo sodelovali pri prenosu izobraževalne in raziskovalne dejavnosti v podjetniško prakso, se aktivno povezovali z gospodarstvom pri prenosu znanja in tehnologij,
 • MIC – kot regijski center vseživljenjskega učenja: funkcionalno usposabljanje iz področij računalništva in sodobne IKT, usposabljanja ter preverjanja in potrjevanja NPK, tečaji in seminarji iz avtomatike, hidravlike, pnevmatike CNC tehnologije, mehatronike, protieksplozijske zaščite, priprava in izvedba mojstrskih izpitov, izvedba tečajev tujih jezikov,
 • MIC – v luči posredovanja koncepta ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju,
 • MIC – kot središče uporabne moderne tehnologije pri praktičnem izobraževanju,
 • MIC – kot učno šolsko podjetje,
 • MIC – kot koordinator in soustvarjalec prenov programov poklicnega, srednjega in višješolskega strokovnega izobraževanja,
 • MIC – kot partner univerzam in visokim strokovnim šolam,
 • MIC – kot partner v domačih in mednarodnih projektih,
 • MIC – kot koordinator gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline za popularizacijo in vzpodbujanje mladih k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti …,
 • MIC – kot soustvarjalec pri posodabljanju, razvoju in izdelavi učne tehnologije in didaktičnih pripomočkov,
 • MIC – kot predstavnik slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema (predstavitve, promocija slovenskega šolskega sistema.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660