srssersssdgimvssmicdsd
 • Domov
 • Novice
 • Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019

Udeležencem je omogočena vključitev v različne brezplačne programe, ki jih delno financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, katerega cilj je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje nižje izobraženih (manj kot štiri (4) letna srednješolska izobrazba) in manj usposobljenih s poudarkom na zaposlenih in starejših od 45 let. Gre za projekt, ki je namenjen pridobivanju temeljnih in poklicnih znanj, spretnosti in veščin (kompetenc), kar naj bi pripomoglo k boljši zaposljivosti udeležencev.

Nosilec projekta: Ljudska univerza Velenje

Partnerji projekta:

 • Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI,
 • Invel inkubator za razvoj podjetništva d.o.o., Velenje,
 • Šolski center Velenje in
 • Šolski center Slovenske Konjice-Zreče.

Namenjen je:

 • ZAPOSLENIM osebam
 • s končanim največ 3. letnim izobraževalnim programom ter
 • starim nad 45 let.

Kaj ponujamo?

 • Računalniške tečaje (opismenjevanje in digitalna pismenost).
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost (Knjige so zame, BIPS…).
 • Začetna integracija priseljencev.
 • Tečaje neformalnega izobraževanja (angleščina, nemščina, utopni kovač, komunikacija, Excel…).
 • Priprave na preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije.

Vsi ti programi so za vse zaposlene popolnoma BREZPLAČNI (vrednost posameznega programa pa je cca 500,00 € na udeleženca).

V kolikor ste torej zaposleni, starejši od 45 let ter s končano največ triletno šolo, vas vabimo k prijavi. Naredili boste nekaj dobrega zase in si s tem povečali svoje poklicne kompetence.

Vodja projekta s strani ŠC Velenje je Mirana Papež.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660