Izobraževanje za NPK

Kaj je nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK)?

Je uradno priznana poklicna ali strokovna usposobljenost, ki je potrebna:

  • za opravljanje posameznega poklica ali
  • sklopa zadolžitev v okviru poklica na določeni ravni zahtevnosti.

Sistem preverjanja in potrjevanja NPK v Slovenijo uvaja Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (ZNPK), ki:

  • ureja postopek in telesa oz. organe in organizacije pristojne za sprejemanje katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti (dvokliknite enega izmed spodaj navedenih nazivov za nacionalne poklicne kvalifikacije in odprl se vam bo katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za izbrano NPK),
  • določa pogoje in postopek pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij,
  • omogoča odraslim pridobitev javno veljavne listine (certifikata) o poklicnih kvalifikacijah za tista znanja, spretnosti in kompetence, ki so jih pridobili izven sistema formalnega izobraževanja.

Certificiranje NPK je torej namenjeno odraslim osebam starim najmanj 18 let, izjemoma pa tudi osebam, ki še niso stare 18 let, če jim je prenehal status vajenca ali dijaka in izkazujejo ustrezne delovne izkušnje.

Poklicna kvalifikacija se dokaže pred tričlansko strokovno komisijo:

  • z neposrednim preverjanjem znanj, spretnosti in kompetenc določenih s katalogom,
  • na podlagi potrjevanja listin in dokazil, zbranih v portfoliu posameznega kandidata,
  • s kombinacijo obojega.

Šolski center Velenje je izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje za naslednje nacionalne poklicne kvalifikacije:

Kot izvajalec postopkov za ugotavljanje in potrjevanje NPK Šolski center Velenje kandidatom, ki si želijo pridobiti določeno poklicno kvalifikacijo, zagotavlja informacije o možnostih in pogojih za pridobitev le-te in ustrezno svetovanje.

Podrobnejše informacije o vsebini ponudbe lahko spremljate na spletnih straneh Medpodjetniškega izobraževalnega centra Velenje: http://mic.scv.si ali dobite na telefonskih številkah: 03 89 68 200, 03 89 68 205, faks: 03 89 68 210.

sl_SISlovenian