Priprava in izvedba mojstrskih izpitov

S pridobljenim mojstrskim izpitom pridobijo kandidati kakovostna strokovna znanja za opravljanje posameznih obrtnih dejavnosti, znanja za praktično usposabljanje vajencev in potrebna poslovodna znanja za samostojno vodenje obrtnega podjetja. Pridobitev poslovodnih znanj je tisto, kar mojstrske izpite ločuje od podobnih poslovodnih in delovodskih izpitov. Poleg tega pa »cehovstvo« ni možno enačiti z mojstrskimi izpiti, saj imamo sedaj namesto cehovskih pravil moderno obrtno zakonodajo.
Za pridobitev mojstrskega naziva morajo kandidati opraviti mojstrski izpit, ki je sestavljen iz štirih delov:
  1. Praktični del (I. del)
  2. Strokovno–teoretični del (II. del)
  3. Poslovodno–ekonomski (III. del)
  4. Pedagoško–andragoški del (IV. del)
Kandidati opravljajo III. in IV. del izpita na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, na MIC-u pa izvajamo priprave na izpite ter sodelujemo pri praktičnem in strokovno-teoretičnem delu mojstrskih izpitov za nazive:
Za pripravo in izvedbo strokovno-teoretičnega dela mojstrskega izpita se kandidati usposabljajo v specializiranih učilnicah za elektrotehniko, v katerih je demonstracijsko mesto - opremljeno z merjenci in merilnimi instrumenti za različna strokovna področja iz elektronike in energetike - ter z multimedijskim kompletom.
Pri pripravi in izvedbi prvih dveh delov mojstrskih izpitov sodelujejo poleg mojstrov in multiplikatorjev za mojstrske izpite - na ŠC Velenje zaposleni trije mojstri in multiplikatorji za mojstra elektronike, mojstra splošne elektromehanike, elektroinštalaterskega mojstra in mojstra telekomunikacij, ki so sodelovali pri pripravi katalogov znanj in izpitnih katalogov - še drugi učitelji strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka.
Omenimo še, da smo za kandidate pripravili ustrezna gradiva za pripravo na I. in II. del mojstrskega izpita.
Podrobnejše informacije o vsebini ponudbe lahko dobite na telefonski številki: 03 89 69 604, fax: 03 89 60 660 ali po elektronski pošti: sabina.omic@scv.si.
sl_SISlovenian