Izvajanje tečajev slovenščine jesen 2023

V mesecu septembru smo nadaljevali z izvajanjem tečaja Začetna integracija priseljencev (ZIP) v obsegu 180 ur, pričeli pa smo tudi z izvajanjem novih 180-urnih tečajev Slovenščina kot drugi in tuji jezik – vstopna raven (A1), ki ga izvajamo v Celju, Ljubljani in Mariboru.
V prvo skupino že začetih skupin Začetne integracije priseljencev, ki sta se pričeli v začetku meseca julija,  je vključenih 8 udeležencev, v drugi skupini pa se izobražuje 10 udeležencev. Obe skupini, ki se bosta zaključili konec meseca januarja 2024, poučuje predavateljica Mateja Bartol. Nova skupina tečaja Začetna integracija priseljencev se je pričela tudi v Velenju, in sicer 11. 9. 2023. Vanjo je vključenih 6 udeležencev, ki se bodo do božičnih praznikov pod vodstvom predavateljice Melite Cvikl Delopst pripravljali na opravljanje izpita iz znanja slovenskega jezika na osnovni ravni (A2 – B1). V Celju smo 18. 9. 2023 pričeli s poučevanjem 22 udeležencev, ki bodo s tečajem zaključili pred božičnimi prazniki. V Mariboru se bosta pričeli kar dve novi skupini. Prvih 20 udeležencev se je pričelo pod vodstvom predavateljice Katarine Šulek spoznavati s slovenskim jezikom že 4. 9. 2023, medtem ko se bo ostalih 19 udeležencev pričelo spoznavati z osnovami slovenskega jezika 29. 9. 2023. Dan pred pričetkom nove skupine, in sicer 28. 9. 2023, pa bo s tečajem zaključilo 8 udeležencev, ki so se s slovenščino s pomočjo predavateljice Andreje Bezjak spoznavali vse od začetka meseca maja. Prav tako kot v Mariboru se bo tudi v Ljubljani zaključila ena izmed skupin tečaja Slovenščina kot drugi in tuji jezik – vstopna raven (A1), ki se je pričela v maju. V skupino, ki se bo zaključila 25. 9. 2023, je vključenih 16 oseb, ki se skupaj s predavateljico Matejo Bartol pripravljajo na opravljanje izpita iz slovenskega jezika na vstopni ravni (A1).

Avtorica: Karmen Friškovec, sodelavka na projektih

Slika1
sl_SISlovenian