Izpit iz znanja slovenščine na vstopni ravni

Dne 26. 6. 2024 smo na Medpodjetniškem izobraževalnem centru izvedli izpit iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na vstopni ravni (A1). Izpit je sestavljen iz dveh delov, in sicer pisnega in ustnega dela. Izpita se je udeležilo 18 kandidatov, ki so s pisnim delom izpita pričeli ob 11.00 uri.  Pisni del izpita je sestavljen iz 3 različnih izpitnih pol: Branje, Poslušanje in Pisanje. Za vsako od teh so kandidati imeli na voljo različen časovni obseg reševanja, skupni čas pisnega dela izpita pa se mora zaključiti v 1 uri. Po pisnem delu izpita so nato kandidati glede na časovni vrstni red opravljali še ustni izpit. Za pripravo so imeli na voljo 15 minut, nato pa jih je izpraševalka vodila skozi kratek pogovor, ocenjevalka pa je ocenila njihovo govorno znanje. Kandidati bodo z rezultatom izpita seznanjeni v roku 30 dni po opravljanju izpita, ko bodo tudi prejeli potrdila o uspešno ali neuspešno opravljenem izpitu.

sl_SISlovenian