srssersssdgimvssmicdsd

Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje

Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje

Šolski center Velenje je s projektom »Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje« uspešno kandidiral na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport , ki je potekal v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve:  Gospodarsko razvojna logistična središča.

Pogodba o sofinanciranju projekta je bila podpisana 20. 7. 2009 in velja do 31. 12. 2016.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura;

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča.

Vrednost celotne operacije znaša 2.997.700,00 EUR, od tega je 2.498.084,00 EUR upravičenih stroškov, ki jih financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ).  ŠC Velenje mora zagotoviti  498.084,00 EUR, s čimer bo pokrit celotni znesek DDV-ja.

Projekt »Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje« zajema različne podprojekte s ciljem izkoriščanja obnovljivih energetskih virov in učinkovite rabe energije za izvajanje različnih oblik izobraževanj in usposabljanj. Energetski poligon je namenjen didaktični predstavitvi pridobivanja zelene energije in uporabi načela trajnostnega razvoja v praksi. Osnovni namen je izdelati in opremiti energetski laboratorij z napravami za proizvodnjo zelene energije, s katerimi bomo izkoriščali sončno in toplotno energijo zemlje ter jo pretvarjali v električno in v toplotno energijo. Pridobljena električna energija na MIC-u bo namenjena oskrbovanju tehnoloških postrojenj in sodobnih procesno vodenih linij na MIC-u, pridobljena toplotna energija pa bo ogrevala objekte na MIC-u. V ta namen je potrebno posodobiti obstoječo dotrajano tehnološko opremo, s katero ni več mogoče izvajati izobraževanj in usposabljanj za industrijo in obrt, še posebej če gre za specialistične strokovne vsebine. Nova tehnološka oprema bo povezana v celovit sistem energetskega monitoringa. V energetski poligon bo vključen sistem IKT monitoringa, ki bo omogočal daljinsko spletno upravljanje, vodenje in nadziranje delovanja energetskega poligona.

Cilj investicije:

  • vzpostaviti najsodobnejši razvojno-didaktični energetski poligon v sklopu MIC-a, kjer bodo strokovnjaki različnih profilov strokovno usposabljali ljudi, razvijali, preizkušali, testirali različne inovativne in tehnološke rešitve na področju OVE in URE;
  • z izkoriščanjem zelene energije racionalizirati stroške delovanja;
  • izvedba skupnih razvojnih projektov, pri katerih bodo skupaj sodelovali strokovnjaki iz podjetij in izobraževalne sfere,
  • izboljšati možnosti sodelovanja z lokalnim okoljem, sodelovanje s podjetji, ki delajo na področju OVE in URE ter spodbujati razvoj podjetništva;
  • z novimi tehnologijami omogočiti izvajanje kakovostnega in učinkovitega usposabljanja za zaposlene v gospodarstvu, učence, dijake in študente, brezposelne, občane ter drugo zainteresirano javnost;
  • omogočiti strokovno usposabljanje zaposlenih in brezposelnih (prekvalifikacije, dokvalifikacije, funkcionalna usposabljanja in kratki tečaji) iz tehnologij prihodnjosti ter skozi nove izobraževalne programe povečati število udeležencev;
  • izvajanje praktičnega usposabljanja z delom;
  • ustvariti nova delovna mesta za strokovnjake;
  • izvajanje izobraževalnih programov in usposabljanj ter izboljšati zaposljivost udeležencev, ki bodo izobraževanje zaključili.

Skrbnik pogodbe in vodja projekta je Uroš Lukič, telefon: 03 896 82 04, e-naslov: uros.lukic@guest.arnes.si

mgrt logo EU-regionalni razvoj

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660