srssersssdgimvssmicdsd

Projekti

Na ŠC Velenje imamo dolgo tradicijo sodelovanja v različnih projektih bodisi domačih bodisi mednarodnih. V šolskem letu 2015/2016 smo kot nosilci ali kot partnerji vključeni v 8 projektov, ki se neposredno ali posredno povezujejo z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo. V projektne aktivnosti so vključeni vsi udeleženci izobraževanja (dijaki, študenti, učitelji in drugi strokovni delavci). Z izvajanjem projektov osvajamo sodobna strokovna znanja in kompetence, katerih uporabnost pogosto preizkusimo v mednarodnem okolju, poleg tega omogočajo pridobivanje uporabnih znanj in izkušenj na podlagi ciljno usmerjenega reševanja določene problematike. Pridobljena znanja in izkušnje nato prenašamo na vzgojno-izobraževalno področje.

domaci projekti

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660