srssersssdgimvssmicdsd
srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov

Zaključek tečaja slovenščine v Mariboru

V mesecu maju, in sicer 29. 5. 2023, se bo zaključila še ena izmed skupin programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik – vstopna raven A1, ki se je v Mariboru pričela 1. 3. 2023. Tečaje slovenskega jezika za tujce izvajamo v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje.

Preberi več

Delavnica projekta Challenger v Novi Gorici

MIC Šolskega centra Nova Gorica je prejšnji teden, 5. 4. 2023, v Novi Gorici pripravil delavnico za projekt Challenger (Erasmus +). Poleg predstavnikov ŠC Velenje so se je udeležili tudi  dijaki, študenti in učitelji iz ŠC Nova Gorica, ŠC Kranj, ŠC, ŠC Celje ter Ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

V celodnevni delavnici smo identificirali nabor ovir in možnih rešitev zanje na področju aplikativnega raziskovanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju.

Preberi več

Challenger: Erasmus+, V prihodnost usmerjeni projekti, KA2

Januarja 2023 se je pričel projekt Challenger, v katerega je kot partner vključen Šolski center Velenje. Trajal bo do konca leta 2025 (24 mesecev). Projekt je namenjen spodbujanju inovacij z aplikativnimi raziskavami (AR) v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU) za krepitev inovacijskih zmogljivosti in vpliva na ravni EU in regionalni ravni, da bi se soočili s svetovnimi izzivi in priložnostmi ter z novimi ali izboljšanimi rešitvami prispevali k ustvarjanju vrednosti za ljudi, gospodarstvo in okolje.

 

Cilji projekta:  

  • Oblikovati in vzpostaviti inovativno, trajnostno in učinkovito strukturo za spodbujanje inovacij z uporabo AR v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.  
  • Okrepiti in izboljšati vključevanje inovativnih metod poučevanja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju za spodbujanje inovativne in podjetniške miselnosti.  
  • Načrtovati, oblikovati in vzpostaviti inovacijske in podjetniške vire, ki jih bodo vodili tutorji in mentorji kot vzorniki.  


Ključni ukrepi in rezultati: 
 

Opredelitev primerov dobrih praks AR v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, obstoječih sistemskih ovir in rešitev za vključitev nove strukture AR v sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter učnih načrtov poklicnega izobraževanja in usposabljanja na ravneh EQF 4, 5 in 6.  


Na podlagi ugotovitev bomo razvili: 
 

  • okvir in vse potrebne sistemske in operativne elemente strukture, imenovane »Next-Generation community makerspace«; 
  • inovacijsko pot za uporabnike;
  • okvire za učitelja/mentorja, ki bo spodbujal inovacijsko kulturo in njegov profesionalni razvoj.  


Oblikovali bomo
samovodene tečaje za učence in mentorje, vključene v novo strukturo, ter vire, ki jih bodo podpirali. Dele nove strukture in poklicni razvoj modelov bomo pilotno preizkusili v okviru vzpostavitve šestih odprtih prostorov skupnosti kot raziskovalnih vrat v partnerskih regijah. Prostori ustvarjalcev bodo oblikovali in pripravili cilje, da bodo lahko oblikovali, razvijali in uvajali inovativne rešitve za naše regionalne skupnosti ter tako dosegli pomemben vpliv in koristi za vse.  

 

Glavne ciljne skupine in deležniki so učenci, učitelji in mentorji poklicnega izobraževanja in usposabljanja, strokovnjaki iz industrije, podjetniki, raziskovalci, oblikovalci politik, regionalni organi, drugi zainteresirani ustvarjalci. Med ciljnimi skupinami bo poudarek na uravnoteženi zastopanosti spolov. 

Preberi več

FoodConscious: Na poti k učinkovitemu ravnanju z živilskimi odpadki in preprečevanju živilskih odpadkov v gostinskem sektorju

V novembru lanskega leta se je pričel mednarodni projekt FoodConscious: Towards effective food waste management and food waste prevention in the food service sector, katerega namen je pomagati ključnim deležnikom v gostinskem sektorju razviti potrebne veščine, potrebne za učinkovito ravnanje s hrano in preprečiti nastajanje živilskih odpadkov. Vodilni partner projekta je Szkola glowna gospodarstwa Wiejskiego iz Poljske, v njem pa poleg partnerjev iz Grčije, Italije in Španije sodeluje tudi Šolski center Velenje, predvsem Šola za storitvene dejavnosti in MIC.

Preberi več

Projekt Digitrajni učitelj

  

Projekt Digitrajni učitelj: Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti bo trajal od 2023 do 2026. Sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje in Evropska unija – NextGenerationEU, v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod, za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Preberi več

Slovenščina kot drugi in tuji jezik – vstopna raven (A1)

V Mariboru trenutno poteka tečaj Slovenščina kot drugi in tuji jezik – vstopna raven (A1), ki se je pričel 11. aprila. 16 tujih udeležencev, ki je bilo na 180-urni tečaj slovenskega jezika napotenih preko Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, pridobiva znanje slovenskega jezika na pisnem, bralnem in slušnem področju na vstopni ravni (A1). Predavateljica Katarina bo do sredine meseca junija udeležence pripravljala na opravljanje izpita iz znanja slovenščine na vstopni ravni (A1). Udeleženci se po uspešno opravljenem izpitu znajo sporazumevati v predvidljivih situacijah in o vsakdanih temah, razumejo zelo kratka, preprosta zapisana in govorjena besedila ter znajo preprosto pisno sporočiti informacije o stvareh, ki jih osebno zadevajo in zanimajo, in po njih povprašati.

Avtorica: Karmen Friškovec, sodelavka na projektih

Preberi več

Začetna integracija priseljencev – izvajanje tečajev slovenščine za tujce napotene preko upravne enote

Naziv projekta: Začetna integracija priseljencev (ZIP)

Trajanje projekta: 12. 1. 2022 – 31. 10. 2023

Financiranje projekta: Proračun Republike Slovenije – Urad za migracije 

Kontaktna oseba: Slavko Kugler

(e-pošta: slavko.kugler@scv.si, telefon: 03 896 82 79)

Namen projekta je izvajanje tečajev slovenščine za tujce napotene preko upravne enote, tako za zaposlene kot za nezaposlene osebe.

Preberi več

Zbiralna akcija oblačil

V teh mesecih je ogromno zbranih oblačil dijaške trgovine Modno podstrešje dobilo lastnike, povpraševanja po novih izdelkih pa ni in ni konec. 😊

Zato prosimo vse, ki imate morda doma kakšna (oprana in nepoškodovana) oblačila, pa jih ne potrebujete več, da jih prinesete pred dijaško trgovino Modno podstrešje, ki je v B stavbi Šolskega centra Velenje (ob vratarju).

Hvala, ker s svojo dobrodelnostjo skupaj s prostovoljci ŠC Velenje pomagate narediti svet prijaznejši in lepši!

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660