srssersssdgimvssmicdsd
srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov

Sklenitev sporazuma o poslovnem sodelovanju v Bosni in Hercegovini

Predstavniki MIC ŠC Velenje smo 1. junija 2023 v Banja Luki podpisali memorandum o poslovnem sodelovanju s sledečimi partnerskimi institucijami:  Zavodom za razvoj znanja (ZRZ) Ljubljana, Organizacijo za usposabljanje in certifikacijo strokovnih kvalifikacij (Sinergija plus) Tešanj ter akreditirano organizacijo za usposabljanje in certifikacijo strokovnih kvalifikacij (WMTA) Banja Luka.

Preberi več

Partnerski sestanek projekta FoodConscious

V ponedeljek, 29. 5. 2023 je potekal on-line partnerski sestanek na projektu FoodConscious, kjer smo poročali o opravljenih in tekočih aktivnostih ter terminskem načrtu projekta, nekaj časa pa smo posvetili tudi načrtovanju jesenskega srečanja parterjev, ki bo potekalo na Šolskem centru Velenje.

Pripravili smo tudi akcijski načrt aktivnosti na socialnih omrežjih in celovite diseminacije dosežkov in dognanj projekta.

Preberi več

Izvajanje tečajev slovenskega jezika v Ljubljani

Prav tako kot v Mariboru, tudi v Ljubljani izvajamo tečaje Slovenščina kot drugi in tuji jezik – vstopna raven (A1). Tečaji v obsegu 180 ur, so namenjeni tujcem, ki so prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. V mesecu maju v Ljubljani potekata 2 skupini tečaja slovenskega jezika, do konca meseca pa načrtujemo pričetek še ene nove skupine.

Preberi več

Izvajanje tečajev slovenščine za tujce v Mariboru

V okviru projekta, ki ga izvajamo v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije že vrsto let, smo v četrtek, 4. 5. 2023 v Mariboru pričeli z novo skupino programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik – vstopna raven A1. Program je namenjen tujcem, ki so prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb. V okviru le-tega, udeleženci pridobijo znanje slovenščine na vstopni ravni, ki je ključno za vključitev na trg dela v Sloveniji.

Preberi več

6 CliPs (Six STEM projects for fight against climate change, Erasmus+, KA2 – manjša partnerstva)

Ime projekta: 6 CliPs: Six STEM projects for fight against climate change

Program: Erasmus+, KA2 – manjša partnerstva

Financiranje: Nacionalna agencija za programe EU Belgija (EPOS)

  • Skupni proračun: 60.000 €
  • Proračun za ŠCV: 14.500 €

Trajanje:1. 4. 2023 – 31. 3. 2025

Vodja/Kontaktna oseba za projekt na ŠC Velenje: Miran Papež (e-pošta: miran.papez@scv.si, telefon: 03 896 82 82)

Namen projekta je izdelati 6 šolskih projektov kot konkretni prikaz boja proti podnebnim spremembam v lokalnem okolju; spodbujanje zanimanja za znanost, tehnologijo, inženirstvo in matematiko (STEM) s projektnim delom; nadaljnje usposabljanje sodelujočih učiteljev z uporabo mentorskega pristopa in moderiranja pri vodenju skupin dijakov.

Preberi več

Zaključek projekta MOTIV-e

Konec šolskega leta se zaključuje delo v mednarodnem projektu MOTIV-e (Methods, tools and resources for efficient and engaging ICT-enhanced teaching within VET), ki je sofinanciran v okviru programa Erasmus+.

Preberi več

Digitalna pismenost na MIC

Digitalna pismenost je ena izmed ključnih vseživljenjskih kompetenc, ki vključuje varno in kritično uporabo tehnologije v službi, v prostem času in pri sporazumevanju. Računalniško znanje je danes povsem samoumeven del izobrazbe, a v izobraževalnih programih starejših generacij informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) niso bile vključene, ali pa je njihovo znanje zaradi hitrega napredka tehnologije že zastarelo. Zato smo v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje pripravili program usposabljanja Digitalna pismenost, ki je namenjen usposabljanju brezposelnih oseb.

Preberi več

Obisk predstavnikov Obrtne tehniške šole Split

V torek, 16. 5. 2023, so nas na Medpodjetniškem izobraževalnem centru v Velenju obiskali predstavniki Obrtne tehniške šole Split. Sprejeli smo jih predstavniki projektne ekipe ŠC Velenje, ravnatelj Elektro računalniške šole Simon Konečnik in ravnatelj Šole za strojništvo, geotehniko in okolje Peter Rozman.

Preberi več

FoodConscious: Anketa za gostinske obrate

Za Erasmus+ projekt Foodconscious: na poti k učinkovitemu upravljanju z odpadno hrano in preprečevanju nastajanja živilskih odpadkov v dejavnosti strežbe hrane in pijače, ki se je pričel preteklega novembra, smo v aprilu pripravili spletno anketo za podjetja in podjetnike v dejavnosti strežbe prehrane in pijač (restavracije, menze, slaščičarne, hotele, podjetja za catering …).

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660