srssersssdgimvssmicdsd
srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov

MIC je že okrašen

Bliža se Novo leto in na MIC-u je zraslo nekaj novih smrečic. Okrasili so jih dijaki ŠC Velenje pod vodstvom učitelja z Elektro in računalniške šole Primoža Šajne.

Preberi več

Mednarodno srečanje projekta CIRCLE

V okviru projekta Circle je od 27. do 29. oktobra v Forliju (Italija) potekalo transnacionalno srečanje o vprašanjih krožnega gospodarstva.

Mednarodni projekt CIRCLE (Circular Innovation and Resilient City Labs v regiji Adrion), ki ga vodi občina Forlì (Italija) financira program Interreg ADRION in ima 14 partnerjev iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Grčije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore in Albanije. Njegov cilj je spodbujati krožno gospodarstvo kot osnovo za učinkovite modele dobrega ravnanja z odpadki/recikliranja in vupostaviti lokalne krožne laboratorije na območju partnerjev projekta. Krožni laboratoriji so lokalni centri, kjer se zbirajo in izmenjujejo ideje za reševanje problemov, povezanih s trajnostnim ravnanjem z odpadki. V teh laboratorijih se obravnavajo in oblikujejo krožni in inovativni modeli in rešitve, ki temeljijo na sodelovalnem in multidisciplinarnem pristopu, ki vključuje vse zainteresirane deležnike: podjetja, storitve, proizvajalce, zelene poslovne akterje, upravne in finančne organe ter civilno družbo (združenja, državljane).

Prvi dan so partnerji projekta CIRCLE, med katerimi je tudi Šolski center Velenje, na 6. Mednatodnem srečanju projekta predstavili dejavnosti svojih krožnih laboratorijev. Letos smo v povezavi s partnerji projekta začeli razvijati tudi krožni urbani laboratorij za Savinjsko in Koroško regijo, CIRCLab SA-ŠA, ki bo skrbel za usklajevanje dejavnosti na našem področju ter za izvajanje aktivnosti, povezanimi z izobraževanjem in sodelovanjem na področju ravnanja z omenjenimi odpadki. Pridružil se je krožnim laboratorijem Forlì (Italija), Međimurska županija (Hrvaška), Hrvaška, Vzhodni Solun (Grčija), Zahodna Grčija, Bosna in Hercegovina, Srbija in Ulcinj (Črna Gora).

Preberi več

Druga delavnica za osebje MOTIV-e projekta

Na Šolskem centru Velenje smo med 20. in 22. oktobrom 2021 organizirali kratkotrajno skupno usposabljanje osebja v okviru projekta MOTIV-e (Methods, tools and resources for efficient and engaging ICT enhanced teaching within VET), ki je sofinanciran v programu Erasmus+. Usposabljanja se je udeležilo skupno 16 udeležencev iz raziskovalnega inštituta KOMAG iz Gliwice, Poljska, Tehniške šole za turizem in ustvarjalno industrijo iz Rige, Latvija, in Poklicnega avtoservisnega izobraževalnega centra iz Skopja, Severna Makedonija, in predstavniki Šolskega centra Velenje.

S pomočjo predstavnikov Vzorčnega mesta smo izvedli glavni del tridnevnega usposabljanja, ki je bilo namenjeno spoznavanju in obvladovanju programskega orodja za izdelavo VR in XR gradiv EON XR, ki omogoča samostojno izdelavo učnih lekcij na področju navidezne resničnosti in 360 panoram. Posebno delavnico za izdelavo 3D modelov s fotogrametrijo je izvedel Samo Železnik iz Elektro in računalniške šole. Usposabljanje sta popestrila še predstavitev dosedanjega dela v projektu Developing an Artificial Intelligence Curriculum adapted to European High Schools, v katerega je vključen 4. ET razred na  Elektro in računalniški šoli, ter predavanje vodje laboratorija za računalniški vid na Fakulteti za računalništvo in informatike Univerze v Ljubljani dr. Petra Peera.

Preberi več

TalentJourney: novi izzivi, nove rešitve

V tem mesecu se zaključuje mednarodni dvoletni projekt TalentJourney, ki se je osredotočal na nove učne vsebine in pristope na področju IoT, robotike, kibernetske varnosti, baz podatkov in navidezne resničnosti. Ob tej priložnosti smo se o projektu pogovarjali z našim direktorjem, gospodom Jankom Pogorelčnikom.

Šolsko leto se je pred kratkim začelo, pred nami pa so izzivi prihodnosti. Kakšno je trenutno stanje na Šolskem centru Velenje?

Šolski center Velenje je velik sistem: imamo štiri srednje šole, kjer se v  27 programih izobražuje 1620 dijakov. Večino strokovnih programov nadgrajuje pet programov v Višji strokovni šoli. Za sodelovanje s podjetji in delo na projektih pa imamo Medpodjetniški izobraževalni center, kjer vsako leto več sto udeležencev koristi izobraževalne možnosti, ki jih ponujamo.

Poleg formalnih izobraževanj, ki ste jih našteli, izvajate tudi neformalna izobraževanja, usposabljanja, tečaje?

Na Šolskem centru močno sodelujemo z gospodarstvom in lokalnim okoljem. Na eni strani je to zaradi potreb podjetij, na drugi strani pa to omogoča, da se izobraževalni programi sproti posodabljajo in dopolnjujejo. Različni projekti, s katerimi se ukvarjamo temu veliko pripomorejo. Zelo aktualni so programi za usposabljanje odraslih v projektih Munera in Atena, izvajamo tudi kopico tečajev za brezposelne osebe, usposabljanj za podjetja, kot so tečaji varjenja, CNC tehnologij, avtomobilskih tehnologij, izvajanja elektroinštalaterskih del in podobnih. Na področju srednjega šolstva smo vključeni v množico projektov, kjer izboljšujemo in posodabljamo kurikule srednjega šolstva. Posebej je potrebno omeniti tudi mobilnost, projekte Erasmus, ki nam omogočajo, da dijake in tudi zaposlene pošiljamo na krajše prakse v tujino in s tem dvigujemo kvaliteto našega dela.

Pomembno je, da ohranjamo stik s podjetji in sodelujemo z industrijo ter dobro poznamo potrebe trga dela. V višjih strokovnih programih pa tudi v srednješolskih programih imamo kar nekaj sodelavcev iz podjetij, še več pa jih je v funkcionalnih izobraževanjih.

Ali s temi podjetji soustvarjate tečaje/usposabljanja?

Preberi več

Prihodnost izobraževanja: centri poklicne odličnosti (COVE) in projekt TalentJourney

Tradicionalni model izobraževanja je ostal večinoma nespremenjen že od 19. stoletja. Pravkar sta minili dve najbolj nenavadni in stresni šolski leti v novejši zgodovini. COVID 19 je otežil izobraževanje za generacije mladih učencev, pa tudi za učitelje in starše, zato so se udeleženci izobraževanja za zapolnjevanje vrzeli, ki je nastala zaradi odsotnosti pouka v šolah, obrnili k digitalnim tehnologijam. Že dalj časa je bilo očitno, da bo tehnologija igrala glavno vlogo v prihodnosti izobraževanja, vendar je pandemija ta prehod pognala v visoko prestavo. Tehnologija lahko za vedno spremeni načine učenja in naučiti se moramo, kako jo lahko uporabljamo in manipuliramo v svojo korist. Človeške povezave in interakcije so v tem času v središču izobraževanja, postalo pa je tudi povsem jasno, da je vloga učitelja v šolski skupnosti nenadomestljiva.

Projekt TalentJourney obravnava hitre spremembe izobraževalnih potreb sodobne družbe in razvoj v industriji ter vrzeli v spretnostih, ki jim sledijo. Pred zaključno konferenco projekta smo se pogovarjali z nekaterimi deležniki projekta in s predstavnikom Evropske komisije, ki so delili svoja razmišljanja o vprašanjih, povezanih s pobudo Evropske komisije COVE in rezultatih mednarodnega projekta TalentJourney, ki ga je sofinanciral program Erasmus+ Evropske unije.

Kakšno je stališče Evropske komisije o poklicnem in strokovnem izobraževanju in kaj je pobuda COVE?

João Santos, višji strokovnjak v Generalnem direktoratu za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji:

» Zaradi velikih zadanih ciljev zelene in digitalne tranzicije na evropski ravni prehajamo skozi transformacijski trenutek in poskrbeti moramo, da je izobraževalni sistem temu primeren, da opolnomoči ljudi, tako mlade s tem, da pridobivajo kvalifikacije za vstop na trg dela ter tudi odrasle tako, da jim ponudi izpopolnjevanje in prekvalifikacijo. Poskrbeti moramo, da ne bomo imeli le velikih ambicij v smislu zelene in digitalne tranzicije, ampak da bomo imeli tudi politične usmeritve in finančne mehanizme za podporo temu prehodu. Nič se ne zgodi brez ljudi s pravimi kvalifikacijami, pravimi veščinami in zato se ne moremo omejiti le na te velike ambicije, ampak moramo imeti tudi izobraževalni sistem, zlasti sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki je skladen z družbeno in ekonomsko realnostjo v Evropi in ki je naše cilje sposoben uresničiti. Cilj pobude COVE je podpreti socialne partnerje, ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter države članice v tem procesu modernizacije. Zagotoviti moramo, da imamo sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki je robusten in odporen ter se je sposoben odzvati na hitre spremembe. S podporo Evropskega Parlamenta in držav članic smo zagotovili 400 milijonov evrov za podporo tej pobudi v naslednjih sedmih letih. «

Kako se izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja soočajo s temi hitrimi spremembami?

Preberi več

Ob zaključku projekta TalentJourney

Zaključil se je projekt TalentJourney. Njegov primarni cilj je bil prisluhniti proizvodnemu sektorju, ki narekuje nove tehnologije na področju interneta stvari v pametni proizvodnji, ki se osredotoča na uporabniku usmerjene, prijazne in tudi okolju prijazne rešitve. Te tehnologije je potrebno integrirati v šolski izobraževalni sistem ter pri dijakih in študentih povečati spretnosti in razumevanje novih tehnologij. TalentJourney je poskrbel za osnovo, ki omogoča ustvarjanje popolnoma nove izobraževalne paradigme in okolja, odprtega in inovativnega prostora, ekosistema mreženja in deljenja, kjer bo vsak lahko odkrival svoje potenciale, jih razvijal do znanja odličnosti, strokovnosti in osebnega zadovoljstva. Trenutno smo v času, ko se pred nami oblikuje četrta industrijska revolucija. Imamo opravka z zajemom in obdelavo večjega števila podatkov na spodnjih nivojih piramide avtomatizacije. Glavni gradnik industrije 4.0 je IIoT – industrijski internet stvari. Ta povezuje raznorazne senzorje in aktuatorje na spletni sistem, zajema podatke, jih shranjuje v baze podatkov na oblaku in jih nato obdeluje za optimalno in učinkovito delovanje proizvodnje. Pri tem je sodelovalo kar nekaj podjetij, izobraževalnih ustanov in ostalih partnerjev po vsej Evropi. Projektno partnerstvo želi sodelovanje deležnikov v projektu pripeljati do odličnosti v vsebini in načinih zagotavljanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, da bi inovativno in agilno delovali ter izboljšali odzivnost ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja za potrebe industrije 4.0 in družbe nove dobe ter tako postali zgled iz resničnega sveta za odličnost na področju interneta stvari. Glavni rezultati projekta so: zbrani podatki o potrebah po znanjih, razvoj nadnacionalnih učnih načrtov in vseživljenjskega usposabljanja, testiranje in izdelava prototipov storitev za TalentJourney, usposabljanja za poklicni razvoj trenerjev, učiteljev, mentorjev, vodstva ter mojstrski tečaji.

Preberi več

Usposabljanje zaposlenih za nudenja prve pomoči po programu Rdečega križa

Na Šolskem centru smo z več kot 1600 dijaki, skoraj 300 študenti, preko 500 odraslimi udeleženci izobraževanj in z 200 zaposlenimi in ob različnih dejavnostih, ki jih izvajamo v naših prostorih, po oceni tveganja dokaj izpostavljeni raznim poškodbam in tveganim stanjem.

V skladu z zakonodajo, smo na ŠC Velenje dolžni strokovno usposobiti sodelavce, ki bi lahko v primeru nesreč hitro in učinkovito nudili prvo pomoč poškodovanim v naši sredini. Zavod z 200 zaposlenimi mora namreč zakonsko usposobiti najmanj 14 oseb, za katere je priporočljivo, da izhajajo iz različnih sredin, dejavnosti in okolij (4 stavbe na Trgu mladosti 3 in 4 stavbe na MIC-u).

Program usposabljanja smo pripravili skupaj z Rdečim križem Velenje in ga ciljno sestavili glede na našo oceno tveganja možnih nezgod pri različnih dejavnostih in v različnih okoljih. Usposabljanje je bilo izvedeno v dveh popoldnevih, v sredo 20. oktobra 2021 in četrtek 21. oktobra 2021 med 15. in 20. uro. Udeležilo se ga je 14 udeležencev iz različnih enot našega zavoda.

Preberi več

Projekt TalentJourney se zaključuje

Po dveh letih se zaključuje mednarodni projekt TalentJourney, v katerem je bil Šolski center Velenje udeležen kot partner. Projekt se je pričel novembra 2019, torej tik pred tem, ko je svet, gospodarstvo in načine komunikacije močno preobrazila pandemija COVID 19, kar je močno vplivalo tudi na potek projekta. Najti in izpopolniti smo morali nove učinkovite načine komunikacije in sodelovanja, da bi našli rešitve in izmenjali znanje ter omogočili čezmejen pretok idej, politik, praks. Tako kot pri pouku, so tudi tu postala nenadomestljive spletne aplikacije, kot so MS TEAMS in ZOOM, tako je bila organiziran tudi zaključna konferenca.

Projekt TalentJourney naslavlja pomanjkanje ustrezno kvalificirane delovne sile: z globokimi strukturnimi spremembami v gospodarskem in socialnem sestavu sodobne družbe se razmik med trgom dela in vsebinami poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanje širi. Preveč je teoretičnega izobraževanja in premalo praktičnega usposabljanja. Naš namen je povezati izobraževalne ustanove in industrijo IOT z uporabnikom – učencem kot fokusom razvoja.

Cilj projekta TalentJourney je torej zmanjšati vrzeli v znanju v proizvodnem sektorju na področju povezljivih naprav / CDS (IoT Internet of Things/Internet stvari v pametni proizvodnji) z osredotočanjem na uporabniško usmerjene, uporabniku prijazne in okolju prijazne rešitve. Glavni dosežek projekta je vzpostavljena platforma TalentJourney. Na njej so zbirani podatki o potrebah po veščinah, sodobni nadnacionalni učni načrti za potrebe Industrije 4.0 in razvoj vseživljenjskih usposabljanj ter dostop do usposabljanj na različnih nivojih zahtevnosti za strokovni razvoj trenerjev in učiteljev kot mentorjev ter vodij. V okviru projekta je bilo razvitih in izvedenih tudi več spletnih seminarjev s področja robotike, virtualne resničnosti, zelenih veščin, avtomatizacije in pametne proizvodnje, ki so na voljo na platformi TalentJourney.

Preberi več

Delavnici obnovljivih virov energije in 3D tiskanja na MIC-u

Kar nekaj časa je preteklo, ko smo lahko gostili kakšno drugo šolo na delavnici za osnovnošolce. Tokrat je bila pri nas šola Mihe Pintarja Toledo. V prvi delavnici smo gostili 15 dijakov in na drugi delavnici 18 dijakov. Pri delavnici obnovljivih virov v laboratoriju učinkovite rabe obnovljivih virov energije smo dijakom predstavili pridobivanje vodika, vetrno elektrarno, pridobivanje električne energije s pomočjo sonca s sončnimi celicami in temperaturne razlike s pomočjo peltierjevega elementa. Seveda so bili učenci najbolj navdušeni nad kolesom z generatorjem s katerim so lahko dovedli dovolj energije za radijski sprejemnik na katerem je bila pesem Na Golici.

Drugi sel delavnic je potekal v učni delavnici za avtomatizacijo in računalniško vodenje procesov in je bil namenjena tako tistim, ki  tehnologijo 3D-tiskanja že poznajo, kot tudi tistim, ki so se  z njo srečali prvič. Dela delavnice sta se izvajala v enem modulu in sta bila prilagojeni začetnikom, ki so spoznali celoten proces 3D tiskanja od ideje do izdelka, na koncu pa so si še sami natisnili manjši izdelek.

Avtorja:
Tomaž Juvan, Jože Hrovat

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660