srssersssdgimvssmicdsd
srssersssdgimvssmicdsd
 • Domov

Vabilo na spletno delavnico Green Skills

Zaposlene ŠC Velenje in ostale, ki jih zanima okoljevarstvo, energetika in krožno gospodarstvo, vabimo na spletni seminar Green Skills (Zelene veščine).

Na seminarju boste spoznali pojme s področja trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva in kako le-tega  razvijati v svoji organizaciji, spoznali boste ukrepe za energetsko učinkovitost in kako se energija uporablja v vsakdanjem življenju.

Vsebina usposabljanja:

 • Trajnostni razvoj
 • ESG
 • Ogljična nevtralnost
 • Krožno gospodarstvo
 • Energetska učinkovitost

Predavatelji: 

 • Riitta Dersten je strokovnjakinja s področja trajnostne rabe virov, ESG, nizkoogljične rešitve in biološko raznovrstnost.
 • Marko Kukka je strokovnjak s področja energetske učinkovitosti, energetskih pregledov, sisteme HPAC in uporabo energije v stavbah.
 • Jenni Nurmi je strokovnjakinja za krožno gospodarstvo za uporabo industrijskih stranskih proizvodov.

Seminar bo potekal med 15. 2. 2020 in 18. 2. 2020 od 14.00 do 16.00 (celotedenska delavnica), v angleškem jeziku; podrobnejše informacije in povezavo za prijavo lahko najdete na naslednji spletni starni: https://talentjourney.si/green-skills-training/

Seminar poteka v okviru projekta TalentJourney, katerega del je tudi Šolski center Velenje in je za udeležence brezplačen! Projekt sofinancira Program Erasmus+ Evropske Unije.

Vljudno vabljeni!

Preberi več

Vabilo na spletno delavnico Soft Skills

Zaposlene ŠC Velenje in ostale, ki jih tematika t.i. ‘mehkih veščin’ zanima in jih bodo potrebovali, vabimo na drugo izvedbo spletnega seminarja Developing soft skills through design process. Seminar zelo primeren za učiteljem, predavatelje, svetovalne delavce in strokovne sodelavce ki organizirajo, vodijo ali sodelujejo pri vodenju različnih delavnic in spletnih delavnic ter hackatonov, kjer je pomembno kreativno razmišljanje, saj bodo na delavnici spoznali različne metode, sredstva in pristope, ki jim bodo pri temu pomagali. S praktičnim pristopom in skupinskim sodelovanjem bodo udeleženci razvijali sposobnosti osredotočanja in določanja prednostnih nalog, soustvarjanja, upravljanja s časom, reševanja problemov in lateralnega razmišljanja.

Seminar bo potekal v angleškem jeziku; podrobnejše informacije o seminarju in povezavo za prijavo lahko najdete na naslednji povezavi: https://talentjourney.si/soft-skills-event/

Seminar bo potekal 3. 2. 2020 in 4. 2. 2020 od 13.00 do 15.30 (dvodnevna delavnica).

Seminar poteka v okviru projekta TalentJourney, katerega del je tudi Šolski center Velenje in je za udeležence brezplačen!

Predavatelj: Santeri Koivisto, Soft Skills specialist, Satakunta University of Applied Sciences

Vljudno vabljeni!

Preberi več

Vabilo na spletno delavnico Advanced Robotics in Smart Manufacturing

Vabimo vas, da se udeležite spletne delavnice Advanced Robotics in Smart Manufacturing (Napredna robotika v pametni proizvodnji), ki bo potekala v okviru projekta Talentjourney od 25. 1. 2021 do 29. 1. 2021, med 14.00 in 16.00 uro.

Delavnica je primarno namenjena učiteljem poklicnega izobraževanja, ki bi se radi seznanili s širšimi nalogami naprednih robotov in njihovimi ključnimi tehnologijami, ki omogočajo pametno proizvodnjo, seveda pa se je lahko udeležijo vsi, ki jih ta tematika zanima.

Na tej delavnici se boste spoznali z najsodobnejšo robotiko v pametni proizvodnji, se seznanili s sodelovalnimi roboti in razpravljali o prihodnosti pametne proizvodnje z vidika naprednih robotov. Glavni cilj te delavnice je odpreti svoj um in ga usmeriti v razmišljanje o prihodnosti. Ali lahko vse izdelke izdelamo z roboti? Kateri so glavni izzivi pri iskanju ravnovesja med človekom in avtomatizacijo?

Preberi več

Projekt CIRCLE: Poročilo o analizi nadnacionalnih potreb na področju ravnanja z odpadki

Poročilo o analizi nadnacionalnih potreb na področju ravnanja z odpadki je bilo pripravljeno v okviru projekta ADRION CIRCLE in vsebuje splošen povzetek s tem povezanih poročil o analizi potreb, ki so jih v okviru skupnega metodološkega protokola razvili projektni partnerji projekta CIRCLE. To poročilo je opredelilo skupne prednosti in slabosti glede potreb institucionalnega / poslovnega okolja, regulativnega okvira / okvira financiranja, tehnoloških vrzeli, zahtev glede usposobljenosti glede modelov ravnanja z odpadki in krožnega gospodarstva.

Poročila projektnih partnerjev iz različnih držav (Šolski center Velenje in RRA Severne Primorske sta prestavljala Slovenijo) in so bila izvedena z analizo drugih raziskovalnih projektov, analizo literature, odprtimi raziskavami za ključne zainteresirane strani in izvajalce ravnanja z odpadki. Zato je bil pripravljen vprašalnik, naslovljen na zainteresirane deležnike projekta, ki naj bi zagotovil povratne informacije o tej raziskavi. Udeleženci so bili zlasti pozvani, naj izrazijo svoje razumevanje načel krožnega gospodarstva in svoje znanje o modelih ravnanja s trdnimi odpadki, ki se uporabljajo na preučevanem območju, trenutni situaciji v zvezi z razpoložljivimi finančnimi instrumenti in institucionalnim regulativnim okvirom, preusmeritvi odpadkov iz odlagališč ter spretnosti, potrebne za spodbujanje in uporabo krožnega gospodarstva pri ravnanju z odpadki. To poročilo je predstavlja osnovo za oblikovanje skupnega modela CIRCLab za območje jadransko-jonskih držav.

Preberi več

Vabimo vas na spletni seminar

‘Mehke veščine’ (Soft Skills) postajajo vedno bolj pridobivajo na teži in morda bo kmalu to edino, kar se od nas zahteva.  Učitelje ŠC Velenje in ostale, ki jih tematika zanima in bodo takšne veščine potrebovali, vabimo na spletni seminar Developing soft skills through design process (Razvijanje mehkih veščin skozi postopek oblikovanja). Seminar je primarno namenjen učiteljem in predavateljem, ki bi se radi naučili, kako oblikovati in voditi hackatone. S praktičnim pristopom in skupinskim sodelovanjem bodo udeleženci razvijali sposobnosti osredotočanja in določanja prednostnih nalog, soustvarjanja, upravljanja s časom, reševanja problemov in lateralnega razmišljanja.

Seminar bo potekal v angleškem jeziku; podrobnejše informacije o seminarju in povezavo za prijavo lahko najdete na naslednji povezavi: https://talentjourney.si/developing-soft-skills-event/

Seminar bo potekal od 16.12.2020 do 18.12.2020, od 14.00 do 16.00.

Seminar poteka v okviru projekta TalentJourney, katerega del je tudi Šolski center Velenje in je za udeležence brezplačen!

Predavatelj: Santeri Koivisto, Soft Skills specialist, Satakunta University of Applied Sciences

Vljudno vabljeni!

Preberi več

Vabilo na spletno delavnico Digital twins in Smart Manufacturing

Zaposlene ŠC Velenje in ostale, ki jih zanima pametna proizvodnja in simulacije, vabimo na drugo izvedbo spletnega seminarja Digital twins in Smart Manufacturing (Digitalni dvojčki v pametni proizvodnji).

Digitalni dvojček je navidezni simulacijski model, sestavljen iz stroja, robotske celice ali proizvodne linije, ki lahko posnema uporabo in obnašanje resničnega stroja, robotske celice ali proizvodne linije. Digitalni dvojček simulira operacijsko okolje in vse proizvodne procese tako realistično, kot je potrebno. Eden glavnih namenov digitalnih dvojčkov je, da se z njimi lahko simulira delovanje proizvodnega procesa, še preden se kupi draga proizvodna oprema. Z digitalnimi dvojčki lahko različne postavitve in proizvodne procese enostavno preizkusimo, da odstranimo ali zmanjšamo drage fizične prototipe. To ni samo stroškovno učinkovito ampak zmanjšuje tudi tveganje.

Vsebina usposabljanja:

 • Spoznajte, kaj je digitalni dvojček
 • Za kaj je digitalni dvojček koristen?
 • Kdo jih uporablja?
 • Kako se to izvede (v najpreprostejši obliki – od navidezne do fizične oblike)

Seminar bo potekal 8. 2. 2020 in 12. 2. 2020 od 14.00 do 16.00 (celotedenska delavnica), potekal bo v angleškem jeziku; podrobnejše informacije in povezavo za prijavo lahko najdete na naslednji spletni starni: https://talentjourney.si/digital-twins-in-smart-manufacturing/

Seminar poteka v okviru projekta TalentJourney, katerega del je tudi Šolski center Velenje in je za udeležence brezplačen!

Predavatelj: Joonas Kortelainen MSc (Tech), researcher/lecturer, Satakunta University of Applied Sciences

Vljudno vabljeni!

Preberi več

Načrt skupnega modela za razvoj in delovanje krožnih laboratorijev

V drugem delu leta 2020 so partnerji projekta CIRCLE (Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region), eden od katerih je tudi Šolski center Velenje, pod vodstvom grškega vodje delovnega paketa ANATOLIKI S.A pripravili skupenNačrt skupnega modela za razvoj in delovanje krožnih laboratorijev. Cilj dokumenta, ki je v angleškem jeziku dostopen na spletni strani projekta CIRCLE, je bilo oblikovanje skupnega modela za razvoj in delovanje laboratorijev CIRCLabs, na podlagi katerih bodo lahko partnerji projekta pripravili ločene Načrte za delovanje krožnih laboratorijev na njihovem območju, v našem primeru bo to krožni laboratorij SAŠA regije.

V okviru projekta CIRCLE je CIRCLab opisan kot interaktivni fizični ali spletni prostor, kjer so ob vključevanju in sodelovanju različnih zainteresiranih strani implementirani krožni poslovni modeli s področja ravnanja z odpadki. Pet glavnih načel, po katerih bo deloval CIRCLab, vključuje I. Raziskovanje novih krožnih poslovnih modelov, II. Odprt značaj laboratorija, III. Realni kontekst, IV. Kontekst sodelovanja in V. Ozaveščanje javnosti in spodbujanje sodelovanja državljanov. Za vsak korak so predstavljena in predlagana podporna orodja, ki bodo skupini CIRCLab pomagala pri uresničevanju ciljev.

Preberi več

Vabilo na spletno delavnico Holistic view to IoT

Vabimo vas, da se udeležite spletne delavnice Holistic view to IoT (Celostni pogled na IoT), ki bo potekala v okviru projekta Talentjourney bo od 18. 1. 2021 do 22. 1. 2021, med 13.00 in 15.00 uro.

Na njej boste spoznali, kaj je IOT, kako deluje in kaj lahko z njim dosežemo.  Preučevali boste senzorje, preproste / domače pripomočke IOT, zapletene industrijske pripomočke IOT, analizo in spremljanje podatkov ter na koncu optimizacijo glede na podatke.

Vsebina:
·        Osnove IoT
·        Študija primera
·        Inovacije
·        Podatki
·        Storitve v oblaku / API
·        Analiza podatkov
·        Optimizacija in delovanje glede na dane podatke
·        Primer samostojnega učenja (5G ali IIoT)

Spletna delavnica je za udeležence brezplačna. Potekala bo v angleškem jeziku; podrobnejše informacije in povezavo za prijavo lahko najdete na naslednji povezavi https://talentjourney.si/holistic-view-to-iot/

Vljudno vabljeni!

Preberi več

Zaključna konferenca projekta SMILE

9. in 11. decembra se je odvila zaključna konferenca projekta SMILE (FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region) v katerem je bil kot eden od enajstih projektnih partnerjev iz sedmih držav (Italije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Albanije in Grčije) udeležen tudi Šolski center Velenje.

Projekt je bil financiran s sredstvi Evropske fundacije za regionalni razvoj (Interreg ADRION) in naj bi prvotno trajal od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2019, nato pa je bil podaljšan do letošnjega decembra.

Projekt je obravnaval številna med sektorska vprašanja z območja Jadransko Jonske regije, zlasti vprašanja povezana z varstvom okolja ter naravne in kulturne dediščine. Projekt SMILE je prispeval k izpolnjevanju specifičnega cilja programske prioritete »Povezana regija« (Connected region) “Povečanje zmogljivosti za integrirane storitve prevoza in mobilnosti ter multimodalnosti v Jadransko Jonski regiji” s povečanjem možnosti za izvajanje multimodalnih, okolju prijaznih in nizkoogljičnih infrastruktur za prevoz in mobilnost ter storitev, zlasti v notranjih ter obalnih mestnih in obmejnih območjih, ki jih zaznamujejo prometni zastoji.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660