srssersssdgimvssmicdsd
srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov

Projekt TalentJourney se zaključuje

Po dveh letih se zaključuje mednarodni projekt TalentJourney, v katerem je bil Šolski center Velenje udeležen kot partner. Projekt se je pričel novembra 2019, torej tik pred tem, ko je svet, gospodarstvo in načine komunikacije močno preobrazila pandemija COVID 19, kar je močno vplivalo tudi na potek projekta. Najti in izpopolniti smo morali nove učinkovite načine komunikacije in sodelovanja, da bi našli rešitve in izmenjali znanje ter omogočili čezmejen pretok idej, politik, praks. Tako kot pri pouku, so tudi tu postala nenadomestljive spletne aplikacije, kot so MS TEAMS in ZOOM, tako je bila organiziran tudi zaključna konferenca.

Projekt TalentJourney naslavlja pomanjkanje ustrezno kvalificirane delovne sile: z globokimi strukturnimi spremembami v gospodarskem in socialnem sestavu sodobne družbe se razmik med trgom dela in vsebinami poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanje širi. Preveč je teoretičnega izobraževanja in premalo praktičnega usposabljanja. Naš namen je povezati izobraževalne ustanove in industrijo IOT z uporabnikom – učencem kot fokusom razvoja.

Cilj projekta TalentJourney je torej zmanjšati vrzeli v znanju v proizvodnem sektorju na področju povezljivih naprav / CDS (IoT Internet of Things/Internet stvari v pametni proizvodnji) z osredotočanjem na uporabniško usmerjene, uporabniku prijazne in okolju prijazne rešitve. Glavni dosežek projekta je vzpostavljena platforma TalentJourney. Na njej so zbirani podatki o potrebah po veščinah, sodobni nadnacionalni učni načrti za potrebe Industrije 4.0 in razvoj vseživljenjskih usposabljanj ter dostop do usposabljanj na različnih nivojih zahtevnosti za strokovni razvoj trenerjev in učiteljev kot mentorjev ter vodij. V okviru projekta je bilo razvitih in izvedenih tudi več spletnih seminarjev s področja robotike, virtualne resničnosti, zelenih veščin, avtomatizacije in pametne proizvodnje, ki so na voljo na platformi TalentJourney.

Preberi več

Delavnici obnovljivih virov energije in 3D tiskanja na MIC-u

Kar nekaj časa je preteklo, ko smo lahko gostili kakšno drugo šolo na delavnici za osnovnošolce. Tokrat je bila pri nas šola Mihe Pintarja Toledo. V prvi delavnici smo gostili 15 dijakov in na drugi delavnici 18 dijakov. Pri delavnici obnovljivih virov v laboratoriju učinkovite rabe obnovljivih virov energije smo dijakom predstavili pridobivanje vodika, vetrno elektrarno, pridobivanje električne energije s pomočjo sonca s sončnimi celicami in temperaturne razlike s pomočjo peltierjevega elementa. Seveda so bili učenci najbolj navdušeni nad kolesom z generatorjem s katerim so lahko dovedli dovolj energije za radijski sprejemnik na katerem je bila pesem Na Golici.

Drugi sel delavnic je potekal v učni delavnici za avtomatizacijo in računalniško vodenje procesov in je bil namenjena tako tistim, ki  tehnologijo 3D-tiskanja že poznajo, kot tudi tistim, ki so se  z njo srečali prvič. Dela delavnice sta se izvajala v enem modulu in sta bila prilagojeni začetnikom, ki so spoznali celoten proces 3D tiskanja od ideje do izdelka, na koncu pa so si še sami natisnili manjši izdelek.

Avtorja:
Tomaž Juvan, Jože Hrovat

Preberi več

Pilotiranje učnih modulov za programe mednarodnega kurikula s področja robotike

V četrtek, 7. oktobra 2021, so bila v okviru projekta TalentJourney izvedena tri spletna pilotiranja učnih modulov s področja robotike. Predstavljena so bila mednarodnemu panelu poslušalcev preko aplikacije MS TEAMS. Po ločenih predstavitvah projektnih partnerjev ISIS Malignani (Italija) in SATAEDU (Finska) je sledila predstavitev Šolskega centra Velenje.

Učitelji šole VET Elektrotehniška in računalniška šola Šolskega centra Velenje so obravnavali teme namestitve in zagona računalniške omrežne opreme robota in IIoT ter vzdrževanja aplikacij, servisiranja robotske in računalniške omrežne opreme. Pilotiranje je zajemalo osnovno razumevanje robotske manipulacije in računalniške omrežne opreme, uporabe robota v robotski celici in uporabe metod oblikovanja robotskih celic, razumevanja osnov SCADA, OPC in zbiranja podatkov.

Najprej je Klemen Zaponšek predstavil robotiko in robotske celice, sledil je Blaž Hleb z osnovami tehnologije avtomatizacije.

V posnetem predavanju je Rok Urbanc predstavil digitalno tehnologijo in telekomunikacije ter IoT pri avtomatizaciji in robotiki.

Klemen Zaponšek je skupaj z Blažem Hlebom demonstriral implementacijo IoT v obstoječemu sistem avtomatizacije Šolskega centra.

Nekaj utrinkov s pilotiranj si lahko ogledate v priloženi galeriji.

Preberi več

Prvo mednarodno srečanje v projektu CEMLO

Prvo mednarodno srečanje oz. t.i. aktivnost učenja, poučevanja, usposabljanja v projektu CEMLO (Connect, enjoy mountains & learning outdors), ki je sofinanciran v programu Erasmus+, se je po skoraj dveletnem covid premoru končno zgodilo v živo. Srečanje je potekalo med 27. septembrom in 1. oktobrom na Eolskem otočju v Italiji, udeležili pa so se ga predstavniki partnerskih gimnazij iz Liparov, Italija, iz Koprivnice, Hrvaška, iz Eitminiškesa, Litva, ter 4 dijaki in 3 mentorji iz Gimnazije Velenje. Predstavniki gimnazije iz Nazilija, iz Turčije, se srečanja zaradi upoštevanja ukrepov za preprečevanje prenosa virusa v Italiji niso udeležili.

V skladu z delovnim naslovom srečanja “Raziskovanje naših gora, skala za skalo” so udeleženci srečanja dodobra spoznali geografske in geološke značilnosti vulkanskega otočja, ki je uvrščeno na seznam Unescove svetovne dediščine. Obiskali so oba aktivna vulkanska otoka, Vulcano in Stromboli – oba sta dala ime posebnima tipoma vulkanskih izbruhov. Med pohodom na otoku Vulcano so si ogledali aktivni krater, vulkanske “bombe s krušno skorjo”, se izogibali po gnilih jajcih smrdečih solfatar in fumarol ter blatnih izvirov. Na nočno vožnji z ladjico so si ogledali atraktivne periodične izbruhe Strombolija. V času projektnega srečanja so se dijaki seznanili z lokalnim načinom življenja na Siciliji, z ogledi farme kaper in vinograda pa spoznali, da vulkanska dejavnost omogoča nastanek zelo rodovitne zemlje, ki nudi dobre pogoje za kmetijske dejavnosti. Seveda so vsi udeleženci mednarodnega srečanja tudi izkoristili ugodno sredozemsko podnebje, ki omogoča kopanje v morju še v jesen.

Preberi več

Obisk predstavnikov Občine Valjevo na MIC-u

V torek, 21. septembra 2021, sta si podžupan Občine Valjevo Nemanje Petrović in namestnik predsednika mestne skupščine Viktor Mićić v sklopu obiska Mestne občine Velenje ogledala tudi MIC. Naše dejavnosti in prostore sta jima predstavila vodja MIC-a Darko Lihteneker in pomočnik vodje MIC-a Uroš Lukič. Mesti Velenje in Valjevo povezuje dolgoletno sodelovanje, tako na področju gospodarstva kot izobraževanja, MIC Šolskega centra Velenje pa med drugim tudi sodeluje pri opremljanju MIC-a v Valjevu.

Preberi več

TalentJourney: novi izzivi, nove rešitve

V tem mesecu se zaključuje mednarodni dvoletni projekt TalentJourney, ki se je osredotočal na nove učne vsebine in pristope na področju IoT, robotike, kibernetske varnosti, baz podatkov in navidezne resničnosti. Ob tej priložnosti smo se o projektu pogovarjali z našim direktorjem, gospodom Jankom Pogorelčnikom.

Šolsko leto se je pred kratkim začelo, pred nami pa so izzivi prihodnosti. Kakšno je trenutno stanje na Šolskem centru Velenje?

Šolski center Velenje je velik sistem: imamo štiri srednje šole, kjer se v  27 programih izobražuje 1620 dijakov. Večino strokovnih programov nadgrajuje pet programov v Višji strokovni šoli. Za sodelovanje s podjetji in delo na projektih pa imamo Medpodjetniški izobraževalni center, kjer vsako leto več sto udeležencev koristi izobraževalne možnosti, ki jih ponujamo.

Poleg formalnih izobraževanj, ki ste jih našteli, izvajate tudi neformalna izobraževanja, usposabljanja, tečaje?

Na Šolskem centru močno sodelujemo z gospodarstvom in lokalnim okoljem. Na eni strani je to zaradi potreb podjetij, na drugi strani pa to omogoča, da se izobraževalni programi sproti posodabljajo in dopolnjujejo. Različni projekti, s katerimi se ukvarjamo temu veliko pripomorejo. Zelo aktualni so programi za usposabljanje odraslih v projektih Munera in Atena, izvajamo tudi kopico tečajev za brezposelne osebe, usposabljanj za podjetja, kot so tečaji varjenja, CNC tehnologij, avtomobilskih tehnologij, izvajanja elektroinštalaterskih del in podobnih. Na področju srednjega šolstva smo vključeni v množico projektov, kjer izboljšujemo in posodabljamo kurikule srednjega šolstva. Posebej je potrebno omeniti tudi mobilnost, projekte Erasmus, ki nam omogočajo, da dijake in tudi zaposlene pošiljamo na krajše prakse v tujino in s tem dvigujemo kvaliteto našega dela.

Pomembno je, da ohranjamo stik s podjetji in sodelujemo z industrijo ter dobro poznamo potrebe trga dela. V višjih strokovnih programih pa tudi v srednješolskih programih imamo kar nekaj sodelavcev iz podjetij, še več pa jih je v funkcionalnih izobraževanjih.

Ali s temi podjetji soustvarjate tečaje/usposabljanja?

Preberi več

Prihodnost izobraževanja: centri poklicne odličnosti (COVE) in projekt TalentJourney

Tradicionalni model izobraževanja je ostal večinoma nespremenjen že od 19. stoletja. Pravkar sta minili dve najbolj nenavadni in stresni šolski leti v novejši zgodovini. COVID 19 je otežil izobraževanje za generacije mladih učencev, pa tudi za učitelje in starše, zato so se udeleženci izobraževanja za zapolnjevanje vrzeli, ki je nastala zaradi odsotnosti pouka v šolah, obrnili k digitalnim tehnologijam. Že dalj časa je bilo očitno, da bo tehnologija igrala glavno vlogo v prihodnosti izobraževanja, vendar je pandemija ta prehod pognala v visoko prestavo. Tehnologija lahko za vedno spremeni načine učenja in naučiti se moramo, kako jo lahko uporabljamo in manipuliramo v svojo korist. Človeške povezave in interakcije so v tem času v središču izobraževanja, postalo pa je tudi povsem jasno, da je vloga učitelja v šolski skupnosti nenadomestljiva.

Projekt TalentJourney obravnava hitre spremembe izobraževalnih potreb sodobne družbe in razvoj v industriji ter vrzeli v spretnostih, ki jim sledijo. Pred zaključno konferenco projekta smo se pogovarjali z nekaterimi deležniki projekta in s predstavnikom Evropske komisije, ki so delili svoja razmišljanja o vprašanjih, povezanih s pobudo Evropske komisije COVE in rezultatih mednarodnega projekta TalentJourney, ki ga je sofinanciral program Erasmus+ Evropske unije.

Kakšno je stališče Evropske komisije o poklicnem in strokovnem izobraževanju in kaj je pobuda COVE?

João Santos, višji strokovnjak v Generalnem direktoratu za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji:

» Zaradi velikih zadanih ciljev zelene in digitalne tranzicije na evropski ravni prehajamo skozi transformacijski trenutek in poskrbeti moramo, da je izobraževalni sistem temu primeren, da opolnomoči ljudi, tako mlade s tem, da pridobivajo kvalifikacije za vstop na trg dela ter tudi odrasle tako, da jim ponudi izpopolnjevanje in prekvalifikacijo. Poskrbeti moramo, da ne bomo imeli le velikih ambicij v smislu zelene in digitalne tranzicije, ampak da bomo imeli tudi politične usmeritve in finančne mehanizme za podporo temu prehodu. Nič se ne zgodi brez ljudi s pravimi kvalifikacijami, pravimi veščinami in zato se ne moremo omejiti le na te velike ambicije, ampak moramo imeti tudi izobraževalni sistem, zlasti sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki je skladen z družbeno in ekonomsko realnostjo v Evropi in ki je naše cilje sposoben uresničiti. Cilj pobude COVE je podpreti socialne partnerje, ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter države članice v tem procesu modernizacije. Zagotoviti moramo, da imamo sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki je robusten in odporen ter se je sposoben odzvati na hitre spremembe. S podporo Evropskega Parlamenta in držav članic smo zagotovili 400 milijonov evrov za podporo tej pobudi v naslednjih sedmih letih. «

Kako se izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja soočajo s temi hitrimi spremembami?

Preberi več

Pričetek skupnega dela v projektu MOTIV-e

Prva skupna delavnica oz. kratkotrajno skupno usposabljanje osebja projekta so organizirali predstavniki partnerske Tehniške šole za turizem in ustvarjalno industrijo iz Rige konec meseca septembra 2021 v Rigi, v Latviji.

V okviru tridnevne delavnice, ki smo se je udeležili trije predstavniki Šolskega centra Velenje, smo spoznavali obliko posebne vizualne predstavitve učne teme ali učne zgodbe v obliki formata PechaKucha, kar pomeni predstavitev 20 izbranih podob ali fotografij v 400 sekundah. Delavnica je obsegala tudi pripravo, urejanje, motnažo in izdelavo preizkusnih učnih video filmov o spretnostih, ki naj bi jih imel učitelj 21. stoletja. Delavnica sicer ni bila namenjena spoznavanju orodij za učna gradiva v tehniki navidezne in razširjene resničnosti, vseeno pa smo udeleženci spoznali aplikacije za obdelavo 3D modelov in aplikacije za postprodukcijo video gradiv.

Naslednje skupno usposabljanje bo potekalo konec oktobra v Velenju.

Zapisal:
Miran Papež

Preberi več

Nova pridobitev za dijake: uporaba programske opreme RoboDK

Za simulacije robotov smo pri vsebinah robotike začeli z uporabo programske opreme RoboDK.

RoboDK je zmogljiv in stroškovno učinkovit simulator za industrijske robote in programiranje robotov. Omogoča programiranje industrijskih robotov brez povezave in njihovo simulacijo. Prednost uporabe simulacijskih orodij in orodij za programiranje brez povezave RoboDK je, da lahko preprosto programiramo robote zunaj proizvodnega okolja. RoboDK ima obsežno knjižnico z več kot 500 različnimi roboti in vnos 3D CAD modelov. Na ta način bomo lahko našim dijakom omogočili nova znanja, ki jih so še dodaten korak k povezovanju šolstva in gospodarstva.

RoboDK ponuja 30 dnevno preizkusno dobo programa in je podprt na Windows, Mac, Ubuntu, Androin in IOS operacijskem sistemu.

Povezava do strani: https://robodk.com/

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660