srssersssdgimvssmicdsd
srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov

Informacija o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2022/2023

Na spletni strani https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Odrasli/soglasje_izredno_SS-2022/2023/srednje_sole_soglasje-2022_23.pdf  je objavljena Informacija o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2022/2023. Podatki za ŠC Velenje so objavljeni na 19. strani dokumenta. Informativni dan za vse programe bo 8. septembra 2022 ob 17. uri na MIC-u.

Preberi več

Študijski obisk organizacij za razvoj človeških virov iz Makedonije in Turčije na ŠCV

Naslov študijskega obiska : VELENJE ECOSYSTEM ON RENEWABLE ENERGY

V sredo, dne 2.3.2022, nas je na MIC-u v spremstvu direktorja MCPZ Janeza Dekleve, obiskala 9 članska delegacija treh institucij iz Makedonije in Turčije.

Namen njihovega študijskega obiska je bil seznaniti jih z našimi primeri dobrih praks in rešitvami, kako zagotoviti ustrezne sistemske, organizacijske in materialne pogoje za razvoj človeških virov glede na potrebe trga dela. Njihov glavni fokus je bil razpoznati, kako slovenski izobraževalni sistem reagira na potrebe trga dela in kakšna je naša odzivnost. V diskusijah so izpostavili pričakovanja, da bi se med organizacijami iz Makedonije in Šolskim centrom Velenje  vzpostavili pogoji za izmenjavo strokovnih izkušenj, saj so že na samem srečanju prepoznali, da so naše rešitve, ki so se uveljavile v slovenskem prostoru zelo primerne tudi za Makedonijo. Ob spremstvu direktorja Šolskega centra Velenje Janka Pogorelčnika, Darka Lihtenekerja in Uroša Lukiča, so si ob zaključku ogledali še laboratorije in delavnice MIC a.

Preberi več

Oblikovanje modela ravnanja z odpadki za CIRCLab SA-ŠA (project CIRCLE)

V sklopu projekta CIRCLE, katerega partner je Šolski center Velenje (project sofinancira Evropska komisija v okviru programa ADRION) ter vzpostavljenega CIRCLaba SAŠA je bil pripravljen model za ravnanje z odpadki za našo regijo, ki upošteva specifike področja in lokalnih predpisov ter že obstoječih dosežkov na temu področju.

Slovenija je dobro napredovala pri ravnanju z odpadki pri ločenem zbiranju odpadkov, zmanjšanju odlaganja odpadkov in povečanju predelave odpadkov. Recikliranih je bilo nekaj več kot 3 milijone ton odpadkov (brez zasipavanja in priprave na predelavo ali odlaganje), kar predstavlja 75 odstotkov vseh nastalih odpadkov. Odloženih je bilo približno 7 odstotkov odpadkov. V letu 2014 je bilo recikliranih 49 odstotkov komunalnih odpadkov. Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja nastajanja odpadkov sta v tem dokumentu združena v operativni program, kot instrument Vlade Republike Slovenije za izvajanje preprečevanja nastajanja odpadkov, zagotavljanje predpisanega ravnanja z odpadki. in doseganje ciljev ravnanja z odpadki za leti 2020 oziroma 2030.

Povezava do dokumenta: https://circle.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2022/04/CL_WM-Model-EN_T1.2.3_P3_V1.pdf

Preberi več

Ob zaključku projekta TalentJourney

Zaključil se je projekt TalentJourney. Njegov primarni cilj je bil prisluhniti proizvodnemu sektorju, ki narekuje nove tehnologije na področju interneta stvari v pametni proizvodnji, ki se osredotoča na uporabniku usmerjene, prijazne in tudi okolju prijazne rešitve. Te tehnologije je potrebno integrirati v šolski izobraževalni sistem ter pri dijakih in študentih povečati spretnosti in razumevanje novih tehnologij. TalentJourney je poskrbel za osnovo, ki omogoča ustvarjanje popolnoma nove izobraževalne paradigme in okolja, odprtega in inovativnega prostora, ekosistema mreženja in deljenja, kjer bo vsak lahko odkrival svoje potenciale, jih razvijal do znanja odličnosti, strokovnosti in osebnega zadovoljstva. Trenutno smo v času, ko se pred nami oblikuje četrta industrijska revolucija. Imamo opravka z zajemom in obdelavo večjega števila podatkov na spodnjih nivojih piramide avtomatizacije. Glavni gradnik industrije 4.0 je IIoT – industrijski internet stvari. Ta povezuje raznorazne senzorje in aktuatorje na spletni sistem, zajema podatke, jih shranjuje v baze podatkov na oblaku in jih nato obdeluje za optimalno in učinkovito delovanje proizvodnje. Pri tem je sodelovalo kar nekaj podjetij, izobraževalnih ustanov in ostalih partnerjev po vsej Evropi. Projektno partnerstvo želi sodelovanje deležnikov v projektu pripeljati do odličnosti v vsebini in načinih zagotavljanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, da bi inovativno in agilno delovali ter izboljšali odzivnost ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja za potrebe industrije 4.0 in družbe nove dobe ter tako postali zgled iz resničnega sveta za odličnost na področju interneta stvari. Glavni rezultati projekta so: zbrani podatki o potrebah po znanjih, razvoj nadnacionalnih učnih načrtov in vseživljenjskega usposabljanja, testiranje in izdelava prototipov storitev za TalentJourney, usposabljanja za poklicni razvoj trenerjev, učiteljev, mentorjev, vodstva ter mojstrski tečaji.

Preberi več

1. srečanje transnacionalnega tehničnega znanstvenega odbora projekta CIRCLE

Namen srečanja je bil pregled napredka pri izvajanju in delu CIRCLabs, natančneje razprava o načrtih za trajnost CIRCLabs in načinih, kako vzpostaviti mrežo CIRCLabs. Sestanek je potekal 2. junija 2022 v Osijeku na Hrvaškem, kot predstavnika Šolskega centra Velenje sta se ga udeležila Igor Doler in Slavko Kugler. Na srečanju so člani in predstavniki partnerjev razpravljali o metodah za krepitev trajnosti projekta v času njegovega življenja. V ta namen bodo pripravljeni trajnostni načrti. Trajnostni načrti bodo opredelili najmanj naslednje postavke: lastništvo in strukturo laboratorija, strategije in poslanstvo, dejavnosti, poslovni načrt. Prisotni so razpravljali o ciljih, načrtovanih ukrepih, časovnemu načrtu, kazalnikih spremljanja in ciljnih vrednostih ter financiranju. Ostali člani komisije so ocenili, da je opravljeno delo dobro zastavljeno in razvito ter se zavezujejo, da bodo po prejetih navodilih in predlogih delali na svojih območjih, v svojih krožnih laboratorijih. Vsi člani odbora so razpravljali tudi o vzpostavitvi mreže CIRCLab – podan je bil predlog, da se mreža CIRCLabs pridruži Evropski mreži živih laboratorijev, in člani so se s tem strinjali.

Projekt CIRCLE delno financira Evropska Komisija preko programa ADRION – sustainable region.

Preberi več

Sodelovanje na mednarodni konferenci v Severni Makedoniji in podpis sporazuma o sodelovanju

Na povabilo UNDP-Severna Makedonija (United Nations Development Programme – North Macedonija) smo v dneh od 22. 3. 2022 do 24. 3. 2022 predstavniki Šolskega centra Velenje in Mednarodnega centra za prenos znanja iz Ljubljane sodelovali na mednarodni konferenci »FUTURE SKILLS« (spretnosti za prihodnost). Na konferenci, ki je potekala v Skopju in Tetovu, so sodelovali tudi strokovnjaki oziroma projektno osebje UNDP in strokovna javnost Severne Makedonije. Mi smo bili na konferenci prisotni s svojimi strokovnimi prispevki, s katerimi smo predstavili naše izkušnje in primere dobrih praks pri izvajanju in premoščanju vrzeli v znanju in spretnostih na trgu dela v Sloveniji. Ob zaključku konference je prišlo še do podpisa sporazuma o nadaljnjem sodelovanju med South East University Tetovo,  Mednarodnim centrom za prenos znanja in Šolskim centrom Velenje, ki je podlaga za razvoj in izvedbo projektov s področja strokovnih znanj in spretnosti, ki so v interesu trga dela.

Uroš Lukič

Preberi več

MIC je že okrašen

Bliža se Novo leto in na MIC-u je zraslo nekaj novih smrečic. Okrasili so jih dijaki ŠC Velenje pod vodstvom učitelja z Elektro in računalniške šole Primoža Šajne.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660