srssersssdgimvssmicdsd
srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov

Dan za zdravje na Šolskem centru Velenje

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Velenje, smo na MIC-u za zaposlene Šolskega centra Velenje organizirali Dan za zdravje. V okviru te dejavnosti so se udeleženci lahko prijavili na delavnice v ponedeljek ali torek (23. – 24. avgusta). Udeležba je bila kljub slabemu vremenu v ponedeljek oba dneva visoka,  smo pa morali zunanje aktivnosti v ponedeljek zaradi vremena nekoliko prilagoditi.

Dan za zdravje je bil sestavljen iz treh aktivnosti, ki so vsebovale predavanja o zdravemu načinu življenja, preverjanja njihove fizične sposobnosti in telesnih meritev posameznih udeležencev.

V aktivnosti Ali sem fit?, pod vodstvom diplomirane fizioterapevtke Tajde Reberčnik z ekipo diplomiranih medicinskih sester, se je 105 zaposlenih najprej udeležilo hoje na dva kilometra (oziroma po prilagojenem programu v ponedeljek 6-minutnega testa hoje v notranjih prostorih). Po testu so merili telesno zmogljivost vsakega posameznika in jo primerjali z zmogljivostjo oseb z enako starostjo. Velika večina udeležencev je dosegla povprečen rezultat.

Preberi več

Vabilo k vpisu v programe izobraževanja za odrasle

Spoštovani,
vabimo vas na informativni dan v četrtek, 9. septembra 2021, ob 17. uri, na Medpodjetniški izobraževalni center v Velenju, na Koroško 62 a, v veliko predavalnico MIC 3.

Vpis odraslih bo od 6. septembra 2021 dalje vsak dopoldan. Popoldne bodo vpisi v dogovoru s poslovnimi sekretarkami posameznih šol.
Za dodatne informacije lahko pokličite tudi na tel.: 03/ 896 82 00.

Sprejmite izziv in se nam pridružite. Skupaj bomo zagotovo zmogli. Srečno.

Preberi več

Projekt CIRCLE: Urbani model CIRCLab: Implementacija skupnega modela za razvoj CIRCLab SA-ŠA

Poraba virov in energije po vsem svetu nenehno narašča, saj zaradi rasti prebivalstva in porabe tehnološki napredek ni uspel zmanjšati ali odpraviti onesnaževanja okolja. Poraba snovi na prebivalca v Sloveniji je enaka povprečju EU. Slovenija je glede virov in energetske učinkovitosti pod povprečjem EU in počasi napreduje tudi pri emisijski produktivnosti. Prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo je zato prednostna razvojna smer celotnega gospodarstva. Za uspešen prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo moramo upoštevati povezavo med gospodarsko rastjo in rastjo porabe surovin ter neobnovljivih virov energije in s tem povezano obremenitev okolja.

Evropski pravni okvir v veliki meri spodbuja koncept krožnega gospodarstva, kar prikazuje leta 2020 sprejet akcijski načrt za krožno gospodarstvo. Prehod ne bo možen brez korenite spremembe potrošniških vzorcev in vzorcev proizvodnje, boljše izrabe virov, ki so že vgrajeni v sisteme (npr. mobilnost, zgrajeno okolje, dobavne verige preskrbe s hrano, proizvodne dobavne verige), preprečevanja nastajanja odpadkov, njihove uporabe kot vira sekundarnih surovin in vzpostavitve učinkovitega sistema njihovega upravljanja. To je še posebej občutljivo vprašanje za naše območje, kjer je glavna gospodarska dejavnost trenutno tesno povezana s termoelektrarno na premog v Šoštanju in povezanim Premogovnikom Velenje. Sprejetih je bilo nekaj ukrepov, da bi obstoječo infrastrukturo poskušali speljati v bolj zelene smeri (na primer obračanje k turizmu v primeru Premogovnika in raziskovanje možnosti uporabe obrata kot odlagališča odpadkov s pomočjo sosežiga odpadkov in premoga, vendar to niso dolgoročne rešitve, zato krožno gospodarstvo in njegove priložnosti predstavljajo tukaj še večji izziv kot za večino preostale Slovenije, vendar poskušajo te izzive lokalne občine spremeniti v priložnosti.

Preberi več

Vključite se v spletno delavnico IoT applied project

Zaposlene ŠC Velenje in ostale, ki jih zanima IoT (internet stvari), vabimo, da si ogledate spletno delavnico IoT applied project, ki je bila pripravljena v okviru projekta Talentjourney (Projekt sofinancira Program Erasmus+ Evropske Unije), katerega del je tudi Šolski center Velenje in je za udeležence brezplačna!

Naprave IoT lahko vsi kupujemo v lokalnem supermarketu z razmeroma majhnimi stroški. Vse vrste IoT pripomočkov so široko dostopne: od pametnih zvočnikov do popolnoma avtomatiziranih gospodinjskih aparatov. Kako pa te naprave delujejo in komunicirajo? Je to zapleteno ali je mogoče takšne pripomočke ustvariti v domači delavnici?

Spletna delavnica vas bo naučila, kako lahko doma izdelate napravo IoT po meri in jo povežete v »oblak«, ter jo tako oddaljeno spremljate. Med načrtovanjem in izdelavo naprav in potrebnih storitev boste pridobili tudi veliko širše razumevanje tega, kako deluje ekosistem IoT v vašem domu. S tem boste pričeli tudi bolje razumeti varnostna vprašanja, povezana z napravami IoT. Seminar bo vodil Peter Virtanen, podjetnik in predavatelj na Satakunta University of Applied Sciences.

Spletna delavnica v angleškem jeziku bo objavljena 14. 4. 2021 in bo dostopna na povezavi https://talentjourney.si/iot-applied-project-training/, kjer si lahko ogledate tudi podrobnejše informacije o njem.

Vljudno vabljeni k ogledu!

Preberi več

Vabilo na spletno delavnico Service Robots and Exoskeletons

Zaposlene ŠC Velenje in ostale, ki jih zanima robotika, vabimo na spletni seminar Service Robots and Exoskeletons (Delovni roboti in eksoskeleti).

Namen tega izobraževanja je vpogled v najsodobnejše storitve robotike in eksoskeletov. Udeleženci bodo spoznali delovne robote na različnih področjih, zlasti v pametni proizvodnji in tovarniški logistiki. Usposabljanje bo pokazalo, kako enostavno je programirati mobilnega robota. Poleg tega bodo predstavljeni različni eksoskeleti, tako v industriji kot v zdravstvu, vključno z njihovimi koristmi in omejitvami. Predstavljeni bodo konkretni primeri in praktična predstavitev medicinskega eksoskeleta spodnjih okončin.

Udeleženci usposabljanja za servisne robote in eksoskelete bodo:

  • spoznali, kaj je servisni robot in različne delovne robote, ki se uporabljajo na področju pametne proizvodnje in na drugih področjih,
  • pridobili globlje razumevanje mobilnih robotov,
  • pridobili pregled nad industrijskimi in medicinskimi eksoskeleti,
  • spoznali preprostost postopkov programiranja mobilnih robotov,
  • spoznali možnosti uporabe eksoskeletov v industriji in zdravstvu,
  • se naučili uporabljati medicinski eksoskelet spodnjih okončin pri rehabilitaciji.
Preberi več

PCT pogoji in samotestiranje dijakov na ŠCV

Na podlagi odloka, objavljenega v Uradnem listu, morajo vsi, ki vstopajo v Šolski center Velenje (zaposleni, dijaki, starši …), izpolnjevati PCT pogoj (prebolevnost, cepljenje ali testiranje).

Za dijake se bo v skladu z uredbo o presejalnih programih za zgodnje odkrivanje okužb izvajalo samotestiranje.

Odlok velja od 23. 8. do vključno 29. 8. 2021.

Več v odloku direktorja (PDF).

Preberi več

Informacija o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2021/2022

Na spletni strani https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Odrasli/Soglajse-vpis-SS-2021/2022/29.4.2021_srednje_sole_soglasje-2021_22.pdf je objavljena Informacija o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2021/2022. Podatki za ŠC Velenje so objavljeni na 17. strani dokumenta. Informativni dan za vse programe bo 9. septembra 2021 ob 17. uri na MIC-u.

Preberi več

Mlada raziskovalca Laura in Gaber udeleženca mednarodnega tekmovanja ICYS

Z veseljem vas obveščamo, da sta se Laura Pečnik Budna in Gaber Čuješ, dijaka Šolskega centra Velenje, uvrstila na mednarodno tekmovanje ICYS (International Conference of Young Scientists), ki bo potekalo na daljavo med 24. in 26. aprilom 2021.

Laura in Gaber sta v šolskem letu 2019/2020 izdelala raziskovalno nalogo z naslovom »Uporaba simulatorja letenja v letalski industriji« in na državnem srečanju prejela zlato nagrado s pohvalo.

Kot sta zapisala v nalogi, simulatorji letenja niso uporabni le za zabavo, saj so namenjeni tudi za profesionalno rabo, s katero se želimo čim bolj približati resničnemu letenju. Njuno odlično izdelano in predstavljeno raziskovalno nalog ter vso opravljeno delo, so prepoznali tudi na ZOTKS-i in so nalogo poslali na ICYS, kjer bosta nalogo tudi predstavila.

Preberi več

Menjava, centriranje in shranjevanje pnevmatik

Na Medpodjetniškem izobraževalnem centru (Koroška cesta 62a, Velenje) bomo v mesecu marcu začeli z menjavo pnevmatik. Menjava bo potekala od 15. 3. 2021 dalje po predhodnem dogovoru.

Prosimo, da svojo namero za menjavo pnevmatik javite v tajništvo MIC-a gospe Lijani Lamot po telefonu 03 896 82 01 ali po e-pošti lijana.lamot@scv.si.

Cenik

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660