srssersssdgimvssmicdsd
srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
MZZ

Nov korak do sodobnega tehničnega znanja

Nov korak do sodobnega tehničnega znanja, Tehniška škola Valjevo, Ministrstvo RS za zunanje zadeve, Mednarodno razvojno sodelovanje.
Trajanje projekta: do 31. 10. 2011.
Projekt predstavlja pripravo prenosa učne tehnologije v Srbijo (učne vsebine, prototipni laboratorij, …) ter sodelovanje med državama partnericama ter funkcijsko specifikacijo potrebnih aktivnosti. V okviru projekta bomo izvedli pripravo primera dobre prakse, v drugi fazi pa postavili prototipni laboratorij na lokalni šoli. Glavni cilji projekta so: izbira in priprava predloga dobre prakse ter dobava in montaža opreme laboratorija na srednji šoli.
Preberi več
logo edu preneur

Edu-preneur

Edu-preneur – podjetniško izobraževanje dijakov in študentov, Instrument za predpristopno pomoč Slovenija – Hrvaška.
Trajanje projekta: do 30. 9. 2012.
V mednarodnem pilotnem projektu bomo izvedli usposabljanja dijakov (in študentov) za razvijanje podjetniškega mišljenja. V okviru projekta bomo med projektnim tednom konec januarja 2012 izvajali usposabljanja za izbrano skupino do 20 dijakov ŠC Velenje (ki že imajo oblikovano podjetniško idejo za svojo poklicno kariero). Teme usposabljanja bodo namenjene pridobivanju znanj za samostojno podjetništvo (osnove podjetništva, raziskave in analiza trga ter načrt trženja, razvoj izdelkov in storitev, zaščita intelektualne lastnine, marketinške strategije in strategije prodaje, poslovno in finančno načrtovanje, mreženje, iskanje partnerjev in investitorjev). Usposabljanja bodo izvajali strokovnjaki Univerze Maribor in strokovnjaki iz gospodarstva.
Preberi več
elevtra

ELEVTRA

ELEVTRA (TRAining for ELEctric Vehicles), Leonardo da Vinci Razvoj inovacij.
Trajanje projekta: do 31. 12. 2014.
Projekt ELEVTRA je namenjen razvoju celovitega, mednarodnega in standardiziranega evropskega poklicnega profila za usposabljanje strokovnjakov, ki bodo izvajali vzdrževanje in popravilo električnih vozil in polnilnih postaj. Pri tem bo potrebno razviti nov, evropsko poenoten poklicni standard in poklicni profil. Vloga Šolskega centra Velenje je izvajanje notranjih evalvacij v projektu (testiranje in potrjevanje vsebin izobraževalnega programa, testiranje in potrjevanje didaktičnih gradiv). V šolskem letu 2013/2014 bomo izvedli v okviru odprtega kurikula 200 urno pilotno usposabljanje dijakov 2. letnika PTI Avtoserviser. Nosilec projekta je združenje Fundación Metal Asturias (Španija), v projektu pa sodeluje 6 partnerjev iz Belgije, Češke, Nemčije, Slovenije in Španije.
Preberi več
underground

Underground in the cloud

Underground in the cloud; Leonardo da Vinci Partnerstva, CMEPIUS.
Trajanje projekta: do 31. 7. 2015.
Cilj projekta bo razvoj e-tečaja za spoznavanje novih tehnologij v rudarstvu, ki bo omogočal pomoč pri pouku strokovnih vsebin. Projekt je namenjen tudi primerjavi pouka teoretičnih in praktičnih vsebin v izobraževalnih programih rudarstva v partnerskih državah. V šolskem letu 2013/2014 bomo sodelovali na dveh srečanjih partnerjev, in sicer v sredini septembra 2013 na Poljskem ter predvidoma marca 2014 v Sloveniji. Nosilec projekta je regijski šolski center Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego (Poljska), v projektu pa sodelujejo še šoli iz Češke in Slovenije ter premogovnika iz Poljske in Slovenije.
Preberi več
best

BEST

BEST (Be European Saviors of Treasures); Comenius Šolska partnerstva, CMEPIUS.
Trajanje projekta: do 31. 8. 2014.

Projekt je namenjen mednarodnem sodelovanju šol, poglabljanju evropske zavesti in spodbujanju medkulturnega dialoga v praksi. Z obravnavo skupne tematike (spoznavanje etimologije osebnih imen, lokalnih legend in tradicij) 18 dijakov Gimnazije spoznavajo razlike in skupne značilnosti geografsko oddaljenih in kulturno različnih držav. V okviru projekta bodo v šolskem letu 2013/2014 izvedene naslednje aktivnosti:

  • izdelava statističnega pregleda osebnih imen na Gimnaziji,
  • izdelava vsaj dveh video filmov lokalnih praznovanj ali praznikov,
  • predstavitev pomembnežev, ki so se v preteklosti šolali na Gimnaziji,
  • organizacija srečanja partnerskih šol februarja 2014 v Sloveniji na temo “Imate kaj za pusta hrusta?”,
  • sodelovanje na projektnih srečanjih v Turčiji novembra 2013 in na Portugalskem maja 2014.

Nosilec projekta je Šolski center Velenje, v projektu pa sodelujejo še šole iz Cipra, Poljske, Portugalske in Turčije.

Preberi več
iee

Install+RES

Install+RES (Training courses for installers of small-scale renewable energy systems in buildings), Inteligent Energy Europe.

Trajanje projekta: do 30. 4. 2013.

V mednarodnem projektu predvidevamo razvoj in zasnovo izobraževalnega programa za usposabljanje instalaterjev majhnih naprav obnovljivih virov energije, postopek pridobivanja certifikata za razvit izobraževalni program, usposabljanje učiteljev ter izvajanje funkcionalnih tečajev za inštalaterje majhnih naprav obnovljivih virov energije.
Preberi več
GD

Career guidance services developing an entrepreneurial spirit in secondary school students

Career Guidance Services developing an entrepreneurial spirit in secondary school students (CGSE II), Leonardo da Vinci Transfer Innovation.
Trajanje projekta: do 31. 10. 2012.
V projektu sodeluje 6 držav: Bolgarija, Norveška, Poljska, Slovenija, Turčija in Velika Britanija. S predstavniki držav razvijamo strategije za poučevanje podjetništva v srednjem poklicnem izobraževanju, kako podjetništvo vključiti v proses poklicne orientacije …
Glavne projektne aktivnosti so izdelava priročnika za učitelje o vključevanju vsebin podjetništva v pouk, o vzpodbujanju podjetniškega mišljenja in ravnanja pri izvajanju praktičnega usposabljanja dijakov.
Preberi več
eden

EDEN

EDEN (Eden Garden is near us); Comenius Šolska partnerstva, CMEPIUS.
Trajanje projekta: do 31. 7. 2015.
Projekt je namenjen mednarodnem sodelovanju šol in dijakov pri pridobivanju znanj in spretnosti za opravljanje terenskega dela v zaščitenih območjih. V okviru projektnih aktivnosti bodo izvedene tematske strokovne ekskurzije na zaščitena območja, intervjuji z zaposlenimi ter organizacija razstav o zaščitenih območjih. Nosilec projekta je Colegiul tehnic “General Gheorghe Magheru” (Romunija), v projektu sodelujejo še šole iz Grčije, Slovenije, Španije in Turčije.
Preberi več
reslea

RESLEA

RESLEA (Reduction Early School Leaving – RESLEA), Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EU.
Trajanje projekta: do 31. 3. 2014.
Cilj projekta RESLEA je razvoj novega modela za preprečevanje osipa, vključno s pripomočki (za dijake, starše in učitelje), ki so uporabni v različnih situacijah in šolskih sistemih. V okviru projektnih aktivnosti bomo v šolskem letu 2013/2014 izvedli pilotno spremljanje osipništva (anketiranje in diagnosticiranje dijakov prvih letnikov ter svetovalno delo s starši in učitelji za preprečevanje osipa). Rezultati pilotnega projekta bodo sproti ovrednoteni, v proces vrednotenja bodo vključeni tudi različni socialni partnerji, predstavniki različnih ustanov ter strokovnjaki. Nosilec projekta je Universidade Catolica Portuguesa (Portugalska), v projektu pa sodeluje 9 partnerjev iz Belgije, Madžarske, Nemčije, Portugalske, Slovenije in Velike Britanije.
Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660