srssersssdgimvssmicdsd
srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov

Vaja evakuacije na ŠC Velenje

Dne 20. 9. 2022 se je skladno z zakonodajo izvajalo praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije, ki ga pogovorno imenujemo tudi kot vaja evakuacije. Vaja evakuacije se izvaja enkrat letno.

Preberi več

Informacija o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2022/2023

Na spletni strani https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Odrasli/soglasje_izredno_SS-2022/2023/srednje_sole_soglasje-2022_23.pdf  je objavljena Informacija o izvajanju izobraževanja odraslih v šolskem letu 2022/2023. Podatki za ŠC Velenje so objavljeni na 19. strani dokumenta. Informativni dan za vse programe bo 8. septembra 2022 ob 17. uri na MIC-u.

Preberi več

MOTIV-e: Srečanje partnerjev v Skopju Erasmus+, strateška partnerstva

Mednarodni projekt MOTIV-e (Methods, tools and resources for efficient and engaging ICT-enhanced teaching within VET), ki je sofinanciran v okviru programa Erasmus+, se nadaljuje tudi v šolskem letu 2022/2023. V projektu pod vodstvom raziskovalnega inštituta KOMAG iz Gliwic, Poljska, kot partnerji sodelujejo še Tehniška šola za turizem in ustvarjalno industrijo iz Rige, Latvija, Poklicni avtoservisni izobraževalni center iz Skopja, Severna Makedonija, in Šolski center Velenje.

V Skopju, v Severni Makedoniji, je 14. 9. 2022 potekalo sploh prvo delovno srečanje projektnih partnerjev v živo, na katerem so projektni partnerji pregledali doslej opravljeno delo ter si zastavili načrt dejavnosti v šolskem letu 2022/23. V okviru projekta se načrtujejo dodatna usposabljanja zainteresiranih učiteljev za uporabo VR učnih gradiv in izdelavo VR učnih gradiv, poleg tega pa še izdelava spletne platforme z viri in inštrukcijami za možnost samostojne izdelave VR učnih gradiv.

Avtor: Miran Papež

Preberi več

Dnevi za zdravje 2022

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Velenje smo na MIC-u za zaposlene Šolskega centra Velenje organizirali Dneve za zdravje. V okviru teh dejavnosti so se udeleženci lahko prijavili na delavnice, ki so potekale v ponedeljek in torek (22. – 23. avgusta) na MIC u. Za vse tiste sodelavce, ki se zaradi obveznosti ponujenih terminov delavnic niso mogli udeležiti, smo jim omogočili še dodatni termin 30. avgusta – v Zdravstvenem domu Velenje. Skupno se je Dnevov za zdravje na Šolskem centru Velenje udeležilo 93 zaposlenih.

Preberi več

Projekt CIRCLE – 7. mednarodno srečanje na Hrvaškem

Sedmo transnacionalno srečanje projekta CIRCLE je potekalo 2. junija v Osijeku na Hrvaškem, z namenom pregleda projekta v luči njegovega podaljšanja do decembra 2022 in načrtovanja dela v zaključnem obdobju. Srečanje je potekalo v kombinaciji z izvedbo CIRClaba v vrtcu PINOKIJO v Dolnjem Miholovcu (Hrvaška). Predstavljene so bile Pilotna akcija Industrijska simbioza, Pilotni ukrep WEEE in pilotne akcije na področju organskih odpadkov, ki so potekale po celotni regiji ADRION (v državah partnerjev projekta).

Vodilni partner Občina Forli je predstavil stanje projekta in nadaljnje zahteve projekta, od Priročnika za izvajanje, za tri vrste rezultatov, ki jih predvideva project CIRCLE (akcijski načrt, strategija in mreža). Na projektnem srečanju je bila seja posvečena vodenju kakovosti. Vodja kakovosti projekta Enrico Anghileri je podal pregled dosedanjih aktivnosti kakovosti, Igor Doler iz Šolskega centra Velenje pa je predstavil opravljeno in potrebno delo na delovnem paketu Komunikacija.

Predstavnika Šolskega centra Velenje, Igor Doler in Slavko Kugler, sta se udeležila tudi CIRClab tabora, ki je potekal 3. junija v vrtcu.

Projekt CIRCLE delno financira Evropska Komisija preko programa ADRION – sustainable region.

Preberi več

1. srečanje transnacionalnega tehničnega znanstvenega odbora projekta CIRCLE

Namen srečanja je bil pregled napredka pri izvajanju in delu CIRCLabs, natančneje razprava o načrtih za trajnost CIRCLabs in načinih, kako vzpostaviti mrežo CIRCLabs. Sestanek je potekal 2. junija 2022 v Osijeku na Hrvaškem, kot predstavnika Šolskega centra Velenje sta se ga udeležila Igor Doler in Slavko Kugler. Na srečanju so člani in predstavniki partnerjev razpravljali o metodah za krepitev trajnosti projekta v času njegovega življenja. V ta namen bodo pripravljeni trajnostni načrti. Trajnostni načrti bodo opredelili najmanj naslednje postavke: lastništvo in strukturo laboratorija, strategije in poslanstvo, dejavnosti, poslovni načrt. Prisotni so razpravljali o ciljih, načrtovanih ukrepih, časovnemu načrtu, kazalnikih spremljanja in ciljnih vrednostih ter financiranju. Ostali člani komisije so ocenili, da je opravljeno delo dobro zastavljeno in razvito ter se zavezujejo, da bodo po prejetih navodilih in predlogih delali na svojih območjih, v svojih krožnih laboratorijih. Vsi člani odbora so razpravljali tudi o vzpostavitvi mreže CIRCLab – podan je bil predlog, da se mreža CIRCLabs pridruži Evropski mreži živih laboratorijev, in člani so se s tem strinjali.

Projekt CIRCLE delno financira Evropska Komisija preko programa ADRION – sustainable region.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660