srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Novice
  • Zadnji mednarodni projektni sestanek projekta CIRCLE v Solunu

Zadnji mednarodni projektni sestanek projekta CIRCLE v Solunu

Zadnje projektno srečanje projekta CIRCLE (Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion region) je potekalo v Solunu 12. oktobra 2022.

Projekt CIRCLE (Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region) je sofinanciran s strani programa Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION. Partnerstvo projekta sestavlja 14 partnerjev iz 8 držav jadranskega bazena (Italija, Grčija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora in Albanija). ŠC Velenje sodeluje pri projektu kot eden od dveh slovenskih partnerjev.

Namen projekta CIRCLE je spodbuditi sodelovanje med občinami, podjetji za ravnanje z odpadki, raziskovalnimi centri in razvojnimi institucijami z namenom ustvarjanja inovativnih mestnih laboratorijev za trajnostno ravnanje z odpadki in za sprejemanje praks krožnega gospodarstva. Projekt bo zaključen decembra 2022.

Na srečanju so razpravljali o rezultatih implementacije CIRCLE, poseben poudarek pa je bil namenjen delavnicam CIRCLab, ki so potekale v vseh partnerskih državah. Skozi te delavnice so nastali primeri in predvsem inovativni modeli ravnanja z odpadki, za katere so predstavili svoje pilotno delovanje v izbranih urbanih območjih Jadrana. Udeleženci so bili povabljeni, da ocenijo 4 pilotne akcije za 4 različne teme (industrijska simbioza, organski odpadki, odpadna električna in elektronska oprema, gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju).

Projekt CIRCLE bo zaključen z mednarodno odprto konferenco, ki bo potekala Online decembra 2022.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660