srssersssdgimvssmicdsd

Projekt TalentJourney se zaključuje

Po dveh letih se zaključuje mednarodni projekt TalentJourney, v katerem je bil Šolski center Velenje udeležen kot partner. Projekt se je pričel novembra 2019, torej tik pred tem, ko je svet, gospodarstvo in načine komunikacije močno preobrazila pandemija COVID 19, kar je močno vplivalo tudi na potek projekta. Najti in izpopolniti smo morali nove učinkovite načine komunikacije in sodelovanja, da bi našli rešitve in izmenjali znanje ter omogočili čezmejen pretok idej, politik, praks. Tako kot pri pouku, so tudi tu postala nenadomestljive spletne aplikacije, kot so MS TEAMS in ZOOM, tako je bila organiziran tudi zaključna konferenca.

Projekt TalentJourney naslavlja pomanjkanje ustrezno kvalificirane delovne sile: z globokimi strukturnimi spremembami v gospodarskem in socialnem sestavu sodobne družbe se razmik med trgom dela in vsebinami poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanje širi. Preveč je teoretičnega izobraževanja in premalo praktičnega usposabljanja. Naš namen je povezati izobraževalne ustanove in industrijo IOT z uporabnikom – učencem kot fokusom razvoja.

Cilj projekta TalentJourney je torej zmanjšati vrzeli v znanju v proizvodnem sektorju na področju povezljivih naprav / CDS (IoT Internet of Things/Internet stvari v pametni proizvodnji) z osredotočanjem na uporabniško usmerjene, uporabniku prijazne in okolju prijazne rešitve. Glavni dosežek projekta je vzpostavljena platforma TalentJourney. Na njej so zbirani podatki o potrebah po veščinah, sodobni nadnacionalni učni načrti za potrebe Industrije 4.0 in razvoj vseživljenjskih usposabljanj ter dostop do usposabljanj na različnih nivojih zahtevnosti za strokovni razvoj trenerjev in učiteljev kot mentorjev ter vodij. V okviru projekta je bilo razvitih in izvedenih tudi več spletnih seminarjev s področja robotike, virtualne resničnosti, zelenih veščin, avtomatizacije in pametne proizvodnje, ki so na voljo na platformi TalentJourney.

Med projektom smo ugotovili, da veliko potrebnega znanja že obstaja, potrebno pa je povezati različne strokovnjake znotraj posameznih področij in integrirati različna področja. TalentJourney predstavlja rastočo mrežo medsebojno povezanih regionalnih ekosistemov in interesnih skupin EU s poudarkom na izmenjavi idej, sodelovanju, skupinskem delu in posredovanju informacij. TalentJourney bo proizvodnemu sektorju zagotovil mednarodno zbirko talentov bodočih zaposlenih in mednarodni pretok strokovnjakov za spodbujanje inovacij in krepitev zmogljivosti za obvladovanje prihodnosti proizvodnega sektorja v Evropski Uniji.

V petek, 15. oktobra so na mednarodni zaključni konferenci projektni partnerji iz Slovenije, Italije, Finske, Nemčije in Estonije predstavili dosežke in načrte za nadaljni razvoj. Konferenci se je pridružil tudi gospod João Santos iz Generalnega direktorata Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje. Projekt se bo zaključil s koncem oktobra 2021, kar pa ne pomeni, da bodo s tem zamrle tudi dejavnosti, povezane s projektom in platformo TalentJourney. Ta se bo širila in poskušala zajeti čim več uporabnikov in s tem omogočiti večjo povezanost izobraževanja in industrije in sodelovanje izobraževanja ter industrije z različnih vsebinskih in geografskih področij. Iz do zdaj zajetih partnerskih držav se bomo poskušali razširiti po celotni Evropski Uniji. Projekt sofinancira program Evropske unije Erasmus+. Več o projektu: https://talentjourney.si/

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660