srssersssdgimvssmicdsd

Projekt Talentjourney

Talentjourney je mednarodni projekt, ki ga sofinancira progam Erasmus +  Evropske unije in v katerem želimo skupaj s partnerji iz Italije, Nemčije, Finske, Estonije in Slovenije sodelovati pri odpravljanju odstopanj med ponudbo in potrebami pri  znanjih in spretnostih v proizvodnem sektorju na področju povezljivosti naprav in storitev / CDS (IoT v pametni proizvodnji). Projekt se osredotoča na uporabniško usmerjene, uporabniku in okolju prijazne rešitve. Cilj je vzpostavitev platforme Talentjourney, ki bo delovala kot mednarodni center odličnosti na področju pametne proizvodnje. Šolski center Velenje je v okviru tega projekta zadolžen za delovni paket 6,  za komunikacijo med deležniki projekta in ciljnimi javnostmi, torej partnerji projekta, ključnimi predstavniki iz gospodarstva in izobraževanci.

Pandemija je spremenila nekatere naše načrte, saj se je večina dela po zagonskem srečanju v Hamburgu preselila na splet, okrnjen pa je bil del, ki naj bi se osredotočal na komunikacijo s podjetji in potencialnimi izobraževanci ‘v živo’, na sestankih ter promocijskih dogodkih ter strokovnih konferencah. Trenutno delamo na razvoju spletne strani projekta Talentjourney, pripravili pa smo tudi Dissemination and exploitation plan. Ena naših glavnih nalog je tudi usklajevanje nalog delovnega paketa, ki ga koordiniramo. Sodelovali smo tudi v drugih delovnih paketih, pri pripravi slovenske različice vprašalnika za partnerje in pri sestankih s partnerji v gospodarstvu. S ključnimi osebami  v partnerskih gospodarskih družbah smo opravili tudi intrvjuje, ki nam bodo ponudili jasnejšo sliko o stanju v proizvodnem sektorju na področjih, ki ga zajema projekt Talentjourney.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660