srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Novice
  • Projekt CIRCLE: Poročilo o analizi nadnacionalnih potreb na področju ravnanja z odpadki

Projekt CIRCLE: Poročilo o analizi nadnacionalnih potreb na področju ravnanja z odpadki

Poročilo o analizi nadnacionalnih potreb na področju ravnanja z odpadki je bilo pripravljeno v okviru projekta ADRION CIRCLE in vsebuje splošen povzetek s tem povezanih poročil o analizi potreb, ki so jih v okviru skupnega metodološkega protokola razvili projektni partnerji projekta CIRCLE. To poročilo je opredelilo skupne prednosti in slabosti glede potreb institucionalnega / poslovnega okolja, regulativnega okvira / okvira financiranja, tehnoloških vrzeli, zahtev glede usposobljenosti glede modelov ravnanja z odpadki in krožnega gospodarstva.

Poročila projektnih partnerjev iz različnih držav (Šolski center Velenje in RRA Severne Primorske sta prestavljala Slovenijo) in so bila izvedena z analizo drugih raziskovalnih projektov, analizo literature, odprtimi raziskavami za ključne zainteresirane strani in izvajalce ravnanja z odpadki. Zato je bil pripravljen vprašalnik, naslovljen na zainteresirane deležnike projekta, ki naj bi zagotovil povratne informacije o tej raziskavi. Udeleženci so bili zlasti pozvani, naj izrazijo svoje razumevanje načel krožnega gospodarstva in svoje znanje o modelih ravnanja s trdnimi odpadki, ki se uporabljajo na preučevanem območju, trenutni situaciji v zvezi z razpoložljivimi finančnimi instrumenti in institucionalnim regulativnim okvirom, preusmeritvi odpadkov iz odlagališč ter spretnosti, potrebne za spodbujanje in uporabo krožnega gospodarstva pri ravnanju z odpadki. To poročilo je predstavlja osnovo za oblikovanje skupnega modela CIRCLab za območje jadransko-jonskih držav.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660