srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Novice
  • Ponovoletno srečanje Šolskega centra Velenje

Ponovoletno srečanje Šolskega centra Velenje

torek, 2. 2. 2016, smo na ponovoletnem srečanju Šolskega centra Velenje predstavili opravljeno delo, dosežke in uspehe, ki so nas zaznamovali v preteklem obdobju ter načrte za leto 2016. Letošnje druženje je bila priložnost, da smo vsem prisotnim predstavili naslednja področja.

 

  • Nadgradnja avtomatiziranega sistema ICIM za možnost fleksibilnega delovanja z vključitvijo industrijskih robotov.

Uporaba  robotov, programiranje in  njihovo integriranje v proizvodni proces je aktiven način spoznavanja mehatronike kot interdisciplinarne vede, saj zajema skoraj celotno strojništvo, večji del elektrotehnike in elektronike, kot tudi programiranje in krmiljenje procesov. Na našem centru se tega dobro zavedamo, zato smo pričeli intenzivno delati na tem področju. Poleg že obstoječega sistema I-Cim (inteligentna računalniško podprta proizvodnja) smo letos učilnico nadgradili še z dvema robotoma Epson, ki so jih v firmi Gorenje odpisali, mi pa smo jih predelali in usposobili za učne namene. Tako  imamo sedaj  v laboratoriju za robotiko 6 delujočih robotov, na katerih študentje, dijaki kot tudi tečajniki iz podjetij pridno nabirajo nova znanja in izkušnje.

  • Nadgradnja didaktičnih modulov inteligentnih inštalacij.

Na ŠC Velenje, Elektro in računalniški šoli, smo v zadnjih letih razvili in izdelali nova učila za poučevanje tako imenovanih modernih električnih inštalacij, ki jih pogosto napačno imenujejo tudi inteligentne inštalacije. Le-te nudijo uporabniku nadstandardno ugodje, varnost, fleksibilnost, povezanost med različnimi sistemi, možnost upravljanja na daljavo ter predvsem učinkovitejšo porabo energije, ki v današnjem času pridobiva na pomembnosti. Glavna razlika v primerjavi s klasično inštalacijo je možnost spreminjanja delovanja in dodajanja novih funkcij brez gradbenih posegov v zgradbo. Z omenjenimi učili smo opremili vse srednje elektro šole po Sloveniji. Vzporedno z izdelavo učil pa smo izdelali tudi pedagoški del, to so ustrezna delovna gradiva, ki omogočajo samostojno delo vsakega udeleženca izobraževanja in temeljijo na najsodobnejših načelih kurikula. Tako danes ponujamo osnovna in napredna izobraževanja na področju sodobnih KNX sistemov. Izdelana imamo tudi nova učila in gradiva za poučevanje DALI sistemov, ki se uporabljajo predvsem za inštalacije razsvetljave.

  • Energetska sanacija ŠC Velenje – doseganje prihrankov.

Projekt celovite  energetske obnove ŠC Velenje je potekal v obdobju 2011-2014 in je zajel energetsko sanacijo štirih zgradb na lokaciji Trg mladosti. Izvedbo sta delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada,  pristojno ministrstvo za šolstvo, del sredstev pa je prispeval zavod sam. Sanacija je bila izvedena v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve: Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb. Skupna vrednost investicije je znašala približno 2,5 mio evrov. Pred energetsko sanacijo je bilo energijsko število ogrevanja zgradb okrog 120 kWh/m2a, po sanaciji kaže po izračunih in v praksi energijsko število ogrevanja na 65 kWh/m2a. Kazalci prihrankov po energetski sanaciji so postavljeni relativno visoko in sicer: znižanje potrebne ogrevalne energije za 53 %, znižanje potrebne električne energije pa za 21 %. Potek doseganja teh kazalcev nadzorujemo z učinkovitim sistemom energetskega upravljanja v vseh zgradbah Šolskega centra. Uvedli smo učinkovit sistem energetskega monitoringa, ki je namenjen upravljanju, vodenju in nadziranju delovanja celotnega energetskega sistema zavoda. Omogoča prikaz in spremljanje trenutnih, urnih, dnevnih, mesečnih ali letnih energetskih podatkov, analizo in statistično obdelavo različnih podatkov s področja proizvodnje in porabe energije. Preko monitoringa lahko ob zaščitenih internetnih povezavah (uporabniško ime, geslo) uporabniki dostopajo do določenih podatkov tudi preko spleta. Preko tega sistema izvajamo energetsko knjigovodstvo in dostopamo do energetske baze podatkov. Energetske infotočke omogočajo dostop do določenih spletnih strani, predvsem pa zagotavljajo prikaz letnih, mesečnih, dnevnih in trenutnih porab vseh energentov in prihrankov energije ter izpustov CO2.

  • Prenos novih tehnologij s področja varilstva v šolska izobraževalna okolja in za trg dela.

V podjetju DAIHEN VARSTROJ se dobro zavedajo, da je tesno sodelovanje med gospodarstvom in izobraževanjem ključnega pomena za pridobitev kvalitetnega strokovnega kadra, saj brez sodelovanja institucij na tem področju, strokovni razvoj varilstva in robotizacije ni mogoč. S prenosom inovacij s področja varilstva v izobraževalna okolja želijo predvsem izboljšati kakovost in privlačnost procesov izobraževanj in usposabljanj za tehnične poklice. Welbee aparati so najnovejša generacija inverterskih varilnih izvorov, ki omogočajo številne prednosti na področju ročnega in robotskega varjenja. Na srečanju bodo predstavili tudi nabor ostalih inovativnih rešitev in novosti, ki jih ponujajo na  področju varjenja, rezanja in robotizacije in o njih tudi sproti obveščajo izobraževalne institucije ter širšo strokovno javnost. Prikazali bodo sistem delovanja Welding in Welder monitoring, ki omogočata popolno kontrolo varilnega procesa in podajata informacije kako, kdaj in kaj se je dogajalo med samim varjenjem in sta v skladu s procesom INDUSTRIJA 4.0. Sledljivost teh podatkov omogoča izboljšanje kvalitete in produktivnosti varilnega procesa. Predstavljena bo tudi Welbee low spatter funkcija za varjenje tankih pločevin, ki občutno zmanjša obrizge in poveča produktivnost. Funkcija low spatter še posebej pride do izraza ob uporabi robotskega manipulatorja in posebne tehnologije imenovane „Synchro feed” varjenje. Glavne prednosti omenjene tehnologije so višje hitrosti varjenja, manj obrizgov, višja kvaliteta varjenja, kontroliran vnos energije in globina uvara tudi ob uporabi čistega CO2 zaščitnega plina.

DSC 0135 Large

DSC 0152 Large

DSC 0166 Large

DSC 0185 Large

Ponovoletno srečanje je bilo priložnost za nove in načrtne oblike sodelovanja, saj smo z Občino Šoštanj, podjetjem DAIHEN VARSTROJ in DBSS d.o.o. podpisali dogovore o sodelovanju.

DSC 0291 Large

Vsakoletno srečanje s poslovnimi partnerji MIC-a je priložnost, da se seznanimo z uspehi in načrti skupnega dela in je hkrati tudi možnost za neformalno srečanje, za vzpostavitev novih znanstev in stikov.

Na ponovoletnem srečanju so bili prisotni tudi mediji in reportažo RTVSLO si lahko ogledate na spletni povezavi tukaj: http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-tv-porocila/174386190

Darko Lihteneker, vodja MIC

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660