srssersssdgimvssmicdsd

Ponovoletno srečanje MIC

23. januarja 2020 je potekalo že tradicionalno ponovoletno srečanje MIC-a. Gostom, poslovnim partnerjem MIC-a in Šolskega centra Velenje iz gospodarstva, šolstva in lokalne javne uprave iz Slovenije in tujine smo predstavili naše delo v letu 2019 in načrte za tekoče leto in bližnjo prihodnost. Tokrat smo še posebej izpostavili projektno delo in izobraževanje za odrasle.

V lanskem letu so precejšnji delež udeležencev izobraževanja na MIC-u predstavljali odrasli, ki so se usposabljali v različnih neformalnih in certificiranih programih usposabljanj in izobraževanj. Nadaljevali smo s sodelovanjem z ZRSZ Slovenije, za katerega v krajših programih izobražujemo napotene brezposlene osebe v različnih območnih službah po Sloveniji, v tridnevnih seminarjih MIC (v sodelovanju s podjetjem NET d. o. o.) so se usposabljali posamezniki iz podjetij na področjih hidravlike, pnevmatike, elektrotehnike in avtomatizacije proizvodnje, povečalo se je tudi zanimanje za seminarje Protieksplozijske zaščite in za priprave na mojstrske izpite. S pomočjo evropskih sredstev, pridobljenih v okviru projektov MUNERA 3, je bilo izvedenih več kot 30 štiriinšestdeseturnih usposabljanj z različnih področij.

V teku je tudi projekt Talentjourney, bo omogočil vzpostavitev platforme poklicne odličnosti namenjene vzpostavitvi partnerstev za poslovno izobraževanje (sodelovanje pri vajeništvu, pripravništvu, izmenjavi opreme, izmenjavi osebja in učiteljev med podjetji in centri za poklicno izobraževanje ter organiziranju drugih skupnih dejavnosti), razvoju inovacijskih vozlišč, razširjanju tehnologije in virtualnih predstavitvenih centrov z deljenjem opreme in strokovnega znanja, izvajanjem raziskav in razvoja izdelkov in storitev s tesnim sodelovanjem učencev poklicnega in strokovnega izobraževanja in zagotavljanju poslovnih inkubatorjev za učence v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, kjer bodo le ti lahko razvili svoje podjetniške veščine, začeli svoje poslovne projekte/startupe ali se pripravili na samozaposlitev.

Predstavili smo tudi potekajoč projekt SMILE (FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion region), ki ga financira Evropska unija v okviru programa Interreg Adrion. Projekt želi prispevati k trajnostnemu razvoju regije, nudil bo pomoč pri oblikovanju politike trajnostne mobilnosti in skupnih transnacionalnih načrtov celostne prometne strategije (CPS): s pomočjo tehnoloških rešitev se bo znotraj njega testiralo koristi, ki jih prinaša trajnostna mobilnost v mestih, ustvarjene pa bodo tudi aplikacije, ki bo vsakemu potniku in turistu omogočala spremljanje skupnih prometnih tokov v ciljnem območju, poiskala alternativne rešitve in izračunala njegov lastni izpust CO2 na podlagi izbranih prevoznih sredstev.

V letu 2020 pa se pričenja tudi projekt CIRCLE (Circular Innovation Resilient Cities Labs) v katerem bomo skupaj z mednarodnimi partnerji načrtovali in razvijali krožne inovacijske mestne laboratorije (CIRCLabs), s pomočjo katerih bomo zasnovali in preizkušali inovativne modele krožnega gospodarstva na štirih pilotnih področjih (industrijska simbioza; elektronski odpadki; organski odpadki in odpadki pri rušenju). Glavni cilj programa CIRCLE je povečati in razširjati znanje o praktičnih možnosti okoljskega upravljanja in varovanja ekosistemov na območju regije Adrion, ki trenutno zaostaja za drugimi najbolj naprednimi regijami v Evropi.

Omenimo lahko veliko širitev sistemov MICIKEL, ki jih zdaj lahko v različnih podobah najdemo že po veliko večjih in manjših občinah po Sloveniji. S partnerskim podjetjem CULT d. o. o. smo v letu 2019 več obstoječih sistemov razširili, pridružili pa so se jim tudi novi sistemi v Kamniku, Mežici, Ribnici in Kočevju … Z razvojem in dostopnejšimi cenami ter vedno bolj praktično izvedbo postajajo popularni sistemi za izposojo električnih koles in kombinirani sistemi za izposojo električnih koles.  Slednjega ste verjetno opazili že tudi v sistemu Bicy v Velenju, kjer od letos poleg 60 klasičnih koles kroži tudi 9 električnih koles.

Direktor Šolskega centa Velenje Janko Pogorelčnik in vodja MIC-a Darko Lihteneker sta podpisala tudi pogodbe o sodelovanju z novimi partnerji, podjetji Robert Bosch d. o. o., GMT d. o. o. in M2M informacijski sistemi d. o. o.. S partnerji bomo sodelovalni na področju priprave izobraževalnih programov, izvajanja usposabljanj in skupnega nastopanja na evropskih trgih.

Srečanje so zbrani gosti in predstavniki Šolskega centra Velenje zaključili v jedilnici MIC-a, kjer so jim svoje znanje kulinarike predstavili dijaki Šole za storitvene dejavnosti pod vodstvom mentorja Janeza Jevšnika.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660