srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Novice
  • Oblikovanje modela ravnanja z odpadki za CIRCLab SA-ŠA (project CIRCLE)

Oblikovanje modela ravnanja z odpadki za CIRCLab SA-ŠA (project CIRCLE)

V sklopu projekta CIRCLE, katerega partner je Šolski center Velenje (project sofinancira Evropska komisija v okviru programa ADRION) ter vzpostavljenega CIRCLaba SAŠA je bil pripravljen model za ravnanje z odpadki za našo regijo, ki upošteva specifike področja in lokalnih predpisov ter že obstoječih dosežkov na temu področju.

Slovenija je dobro napredovala pri ravnanju z odpadki pri ločenem zbiranju odpadkov, zmanjšanju odlaganja odpadkov in povečanju predelave odpadkov. Recikliranih je bilo nekaj več kot 3 milijone ton odpadkov (brez zasipavanja in priprave na predelavo ali odlaganje), kar predstavlja 75 odstotkov vseh nastalih odpadkov. Odloženih je bilo približno 7 odstotkov odpadkov. V letu 2014 je bilo recikliranih 49 odstotkov komunalnih odpadkov. Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja nastajanja odpadkov sta v tem dokumentu združena v operativni program, kot instrument Vlade Republike Slovenije za izvajanje preprečevanja nastajanja odpadkov, zagotavljanje predpisanega ravnanja z odpadki. in doseganje ciljev ravnanja z odpadki za leti 2020 oziroma 2030.

Povezava do dokumenta: https://circle.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2022/04/CL_WM-Model-EN_T1.2.3_P3_V1.pdf

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660