srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Novice
  • Načrt skupnega modela za razvoj in delovanje krožnih laboratorijev

Načrt skupnega modela za razvoj in delovanje krožnih laboratorijev

V drugem delu leta 2020 so partnerji projekta CIRCLE (Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region), eden od katerih je tudi Šolski center Velenje, pod vodstvom grškega vodje delovnega paketa ANATOLIKI S.A pripravili skupenNačrt skupnega modela za razvoj in delovanje krožnih laboratorijev. Cilj dokumenta, ki je v angleškem jeziku dostopen na spletni strani projekta CIRCLE, je bilo oblikovanje skupnega modela za razvoj in delovanje laboratorijev CIRCLabs, na podlagi katerih bodo lahko partnerji projekta pripravili ločene Načrte za delovanje krožnih laboratorijev na njihovem območju, v našem primeru bo to krožni laboratorij SAŠA regije.

V okviru projekta CIRCLE je CIRCLab opisan kot interaktivni fizični ali spletni prostor, kjer so ob vključevanju in sodelovanju različnih zainteresiranih strani implementirani krožni poslovni modeli s področja ravnanja z odpadki. Pet glavnih načel, po katerih bo deloval CIRCLab, vključuje I. Raziskovanje novih krožnih poslovnih modelov, II. Odprt značaj laboratorija, III. Realni kontekst, IV. Kontekst sodelovanja in V. Ozaveščanje javnosti in spodbujanje sodelovanja državljanov. Za vsak korak so predstavljena in predlagana podporna orodja, ki bodo skupini CIRCLab pomagala pri uresničevanju ciljev.

Metodologija za razvoj in delovanje CIRCLabs bo temeljila na okviru “načrtuj-naredi-prouči/ preveri-ukrepaj”, ki se pogosto uporablja pri načrtovanju poslovnih projektov, hkrati pa je prilagojen načelom in splošnemu obsegu projekta in delovanja CIRCLab. Predlagana metodologija je strukturirana v tri glavne faze. Faza I Identiteta CIRCLab – Oblikovanje strategije: Prva faza se osredotoča na določitev glavnega cilja CIRCLab in oblikovanje njegovih ciljev. Poleg tega se v tej fazi predlaga izvedba analize zainteresiranih strani ter raziskovanje in konceptualizacija novega krožnega poslovnega modela laboratorija. Faza II Načrtovanje in izvajanje dejavnosti CIRCLab: Druga faza se osredotoča na razvoj in operacionalizacijo CIRCLab. V tej fazi bodo opredeljene dejavnosti laboratorija in druge podrobnosti (kje, kdo, kdaj itd). Na koncu bodo v tej fazi načrtovane dejavnosti udejavljene. Faza III Spremljanje in pregledovanje CIRCLab: Cilj te faze je spremljanje napredka izvedenih ukrepov ter organizacijske strukture in dodeljenih odgovornosti s pomočjo sistema spremljanja, ki temelji na kazalcih.

Projekt CIRCLE delno financira Evropska unija v okviru programa ADRION.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660