srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Novice
  • Ministrica za izobraževanje, znanost in šport na MIC-u

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport na MIC-u

V ponedeljek, 11. januarja 2016, nas je obiskala ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič. Skupaj v spremstvu direktorja ŠC Velenje, mag. Ivana Kotnika, in vodje Medpodjetniškega izobraževalnega centra, Darka Lihtenekerja, si je ogledala laboratorije in specializirane učilnice MIC-a. Predstavili smo ji naše načrte za prihodnost in rezultate uspešne energetske obnove stavb šolskega centra.

 

Na Medpodjetniškem izobraževalnem centru so si gosti ogledali Energetski poligon za pridobivanje energije iz obnovljivih virov, ki s pasivno hišo, elektrarnami, ki izkoriščajo sončno energijo, sistemom za kogeneracijo in ostalimi enotami predstavlja celovit sistem za izobraževanje in razvoj na področju obnovljivih virov energije in ponuja priložnosti za vse generacije – od osnovnošolcev, ki jih ozaveščamo in informiramo o prednostih in možnostih obnovljivih virov energije, do izobraževanja odraslih s področja obnovljivih virov energije.

Sodobni prostori omogočajo kakovostno izobraževanje s področja strojništva, elektrotehnike, informatike in računalništva, varovanja okolja, ekonomije in podjetništva, storitvenih dejavnosti (predvsem gostinstva in turizma) ter drugih dejavnosti.

Ministrici smo predstavili tudi mojstrske izpite, s katerimi kandidati pridobijo kakovostna strokovna znanja za opravljanje posameznih obrtnih dejavnosti, znanja za praktično usposabljanje vajencev in potrebna poslovodna znanja za samostojno vodenje obrtnega podjetja.

Poleg osnovne dejavnosti izobraževanja in usposabljanja mladine in odraslih na Medpodjetniškem izobraževalnem centru veliko časa in energije namenjamo projektom, tako domačim kot mednarodnim. Nanje gledamo kot na podporo razvojnim dejavnostim in kot na možnost za pridobivanje dodatnih znanj in kompetenc za vstop in uspešno konkuriranje na trgu dela. Od začetka delovanja MIC-a smo z domačimi in mednarodnimi partnerji sodelovali že v skupno 89 domačih in mednarodnih projektih. Predstavili smo ji rezultate naslednjih mednarodnih projektov:

  1. CGSE II, kjer so pripravljeni priročniki za dijake, mentorje in šolo za pripravo na praktično usposabljanje z delom (PUD),
  2. RESLEA (priprava modela za preventivno delo na področju osipništva),
  3. ELEVTRA (izdelava strokovnega modula za poučevanje avtoserviserjev električnih avtomobilov in vzdrževalce polnilnih postaj vključno s pripadajočim didaktičnim gradivom),
  4. Cooperative and Work Integrated Curriculum, kjer razvijamo model individualno prilagojenega izvajanja PUD za odpravo neskladja med trgom dela in izobraževalnimi vsebinami kot eden od odgovorov o vajeništvu v poklicnem in strokovnem izobraževanju,
  5. SmartBuild – zagotavljanje stalnega energetskega monitoringa različnih prostorov na ŠC Velenje in vzdrževanje bivalnega ugodja v njih.

Že od leta 2002 se ukvarjamo z Energetskim inženiringom, ki vključuje energetske preglede objektov (do sedaj smo pregledali že preko 100 objektov), z izvajanjem energetskih merjenj, monitoringa, mikroklime, z razvojno-raziskovalnimi nalogami, EU projekti Obnovljivi viri energije – Učinkovita raba energije, z izobraževalna in ozaveščevalna dejavnost s tega področja, z organiziranjem seminarjev, delavnic energetskega  upravljanja, z izdelavo in izdajanjem gradiv in z izdelavo trajnostne informacijske mreže obnovljivih virov in učinkovite rabe energije.

S pomočjo Javnega razpisa za sofinanciranje tehniškega izobraževanja državljanov Zahodnega Balkana, pod okriljem Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, smo od šolskega leta 2008/09 do danes omogočili izobraževanje 82 dijakom iz Srbije ter Bosne in Hercegovine. Kot izobraževalna institucija smo pridobili nove organizacijske rešitve in didaktične izkušnje.

Ministrici smo predstavili mednarodno tekmovanje Balkan Junior, ki je namenjeno tekmovanju dijakov iz teoretičnih in praktičnih vsebin s področja elektrotehnike, strojništva in mehatronike, izmenjavi izkušenj med dijaki, učitelji, ravnatelji in direktorji, razvijanju prijateljstva in medsebojnega sodelovanja ter spoznavanju kulturne dediščine sodelujočih držav, predstavitvi podjetij in socialnih partnerjev ter promociji tehničnih ved nasploh.

Posebej smo ministrici omenili naš predlog za vzpostavitev MIC-a kot centra odličnosti. Kajti MIC niso le učne delavnice in laboratoriji za izvajanje praktičnega pouka v šoli – to je sodobni izobraževalni center, ki omogoča vrsto dejavnosti za različne ciljne skupine, naravnane na udejanjanje vseživljenjskega učenja v praksi. Za podporo konkurenčnosti podjetij so ključni produkt kakovostni kadri za konkretna delovna mesta na globalnem trgu.

V prihodnosti se nameravamo med drugim osredotočiti na projekt MIC – izziv za mlade ter pot do lažje zaposlitve, katerega cilji so zmanjšanje brezposelnosti, aktiviranje mladih takoj po končani formalni izobrazbi, sodelovanje med izobraževalnimi institucijami in gospodarstvom in razvoj lokalnih produktov ter na širitev MIC-a, namenjeno usposabljanju vajencev in razvojnim projektom.

Prav razvojni projekti so področje, kjer smo izobraževanje najtesneje in neposredno povezali z gospodarstvom. Njihov zametek in eden od navdihov lahko vidimo v gibanju Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline, kjer ŠC Velenje in MIC kot del njega že dolga leta aktivno sodeluje, ob med drugim tudi aktivni podpori Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. V okviru tega vsakoletnega tekmovanja osnovnošolci in srednješolci raziskujejo in izpopolnjujejo svoje znanje, usvajajo raziskovalne metode in gradijo nove ideje: ob tem pa se učijo tudi njihovi mentorji, katerih kar nekaj prihaja tudi iz ŠC Velenje.

Razvojna dejavnost pa ni omejena samo na dijake in študente, zato smo predstavili tudi kar nekaj izdelkov, sistemov in rešitev – simulator varne vožnje, 3D tiskalnike, delo na razvoju električnih koles, vključno s prototipom generatorja električne energije za kolesa, razvoj aplikacij in celovitih informacijskih rešitev po naročilu ter svetovanje. Poleg tega smo predstavili tudi sistem za kontrolo dostopa in evidenco delovnega časa ter elektronski sistem za Varnost in zdravje pri delu.

Kratek obisk na MIC-u je potekal v prijetnem delovnem vzdušju.

IMG 8110 Large Small

IMG 8146 Large Small

IMG 8090 Large Small

 

 

 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660