srssersssdgimvssmicdsd

Pričetek novega projekta “3D Printing”

S 1. oktobrom 2022 se je pričel odvijati dveletni mednarodni projekt »3D printing«, ki  je sofinanciran v okviru programa Erasmus+, manjša partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Nosilec projekta je podjetje Euroface Consulting s.r.o., Češka, kot partnerji pa so v projekt vključeni podjetje Innovation Frontiers IKE, Atene, Grčija, izobraževalno središče National Training Center, Sofija, Bolgarija in v vlogi svetovalca Šolski center Velenje, Slovenija.

Preberi več
MZZ

Tehnično znanje – ključ do uspešnega razvoja

Tehnično znanje – ključ do uspešnega razvoja, Ministrstvo RS za zunanje zadeve, Mednarodno razvojno sodelovanje.
Trajanje projekta: od 1. 3. 2011 do 31. 10. 2011
Projekt predstavlja pripravo prenosa učne tehnologije v BIH (učne vsebine, prototipni laboratorij, …) ter sodelovanje med državama partnericama ter funkcijsko specifikacijo potrebnih aktivnosti. V okviru projekta bodo izvedene pripravljalne aktivnosti z aktivnimi sestanki z nalogo izbire in priprave primerov dobre prakse, v drugi fazi pa izvedbo prototipnega laboratorija na lokalni šoli.
Preberi več
ROQET

Road to excellence in the training quality process

LLP Education and training Road to excellence in the training quality process (ROQET), Leonardo da Vinci Transfer inovacij
Trajanje projekta: do 31. 10. 2012
Glavni namen projekta je doseči izboljšanje kakovosti in inovacij v institucijah in izobraževalnih ustanovah pri različnih aktivnostih v poklicnem izobraževanju. Cilj projekta ROQET je razvoj in ugotavljanje kompetenc  učiteljev na poklicnih šolah z izdelavo modela vrednotenja kompetenc učiteljev.  Pri izdelavi modela vrednotenja kompetenc učiteljev bo osnova skupni evropski okvir za zagotavljanje kakovosti,  metodologija pa bo temeljila na PDCA krogu ali Demingovem krogu, ki ima 4 faze: načrtovanje ciljev in nalog, izvajanje ciljev in nalog, preverjanje uresničevanja ciljev in nalog ter vrednotenje rezultatov v smeri stalnega izboljševanja.

 

LLP
Preberi več
MZZ

Nov korak do sodobnega tehničnega znanja

Nov korak do sodobnega tehničnega znanja, Tehniška škola Valjevo, Ministrstvo RS za zunanje zadeve, Mednarodno razvojno sodelovanje.
Trajanje projekta: do 31. 10. 2011.
Projekt predstavlja pripravo prenosa učne tehnologije v Srbijo (učne vsebine, prototipni laboratorij, …) ter sodelovanje med državama partnericama ter funkcijsko specifikacijo potrebnih aktivnosti. V okviru projekta bomo izvedli pripravo primera dobre prakse, v drugi fazi pa postavili prototipni laboratorij na lokalni šoli. Glavni cilji projekta so: izbira in priprava predloga dobre prakse ter dobava in montaža opreme laboratorija na srednji šoli.
Preberi več

MOTIV-e: Srečanje partnerjev v Skopju Erasmus+, strateška partnerstva

Mednarodni projekt MOTIV-e (Methods, tools and resources for efficient and engaging ICT-enhanced teaching within VET), ki je sofinanciran v okviru programa Erasmus+, se nadaljuje tudi v šolskem letu 2022/2023. V projektu pod vodstvom raziskovalnega inštituta KOMAG iz Gliwic, Poljska, kot partnerji sodelujejo še Tehniška šola za turizem in ustvarjalno industrijo iz Rige, Latvija, Poklicni avtoservisni izobraževalni center iz Skopja, Severna Makedonija, in Šolski center Velenje.

V Skopju, v Severni Makedoniji, je 14. 9. 2022 potekalo sploh prvo delovno srečanje projektnih partnerjev v živo, na katerem so projektni partnerji pregledali doslej opravljeno delo ter si zastavili načrt dejavnosti v šolskem letu 2022/23. V okviru projekta se načrtujejo dodatna usposabljanja zainteresiranih učiteljev za uporabo VR učnih gradiv in izdelavo VR učnih gradiv, poleg tega pa še izdelava spletne platforme z viri in inštrukcijami za možnost samostojne izdelave VR učnih gradiv.

Avtor: Miran Papež

Preberi več
WIE

Waste in Europe

Waste in Europe, Comenius, CMEPIUS.
Trajanje projekta: do 31. 8. 2012
Projekt je namenjen razvoju inovativnih vsebin pri obravnavanju smeti v učnem procesu v luči avtomatizacije procesa sortiranja. Predvidoma bodo aktivnosti namenjene izdelavi mini robota kot končnega izdelka, projektno delo pa bo potekalo v obliki mobilnost dijakov in učiteljev. V novembru 2010 se bodo predstavniki ŠC Velenje udeležili prvega delovnega srečanja. Nosilec projekta je Licee Profesionel iz Marseilla v Franciji, v projektu pa sodelujejo še partnerji iz Slovaške in Romunije.
Preberi več
seker projesi logo

SEKER

SEKER – Self-evaluation in Konya region; Leonardo da Vinci Transfer Innovation programme.
Trajanje projekta: do 30. 10. 2010.
Projekt je zasnovan na ideji uvajanja in prenosa metode samoevalvacije s pomočjo spletnega orodja kot eni od osnovih metod pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v šolstvu. Iz Slovenije sta v projekt vključena Šolski center Velenje in Šolski center Ptuj. Od 20. do 23. oktobra 2010 bo v Konyi, v Turčiji, zaključna konferenca, ki se je bodo udeležili tudi predstavniki ŠC Velenje.
Preberi več

Matrika kompetenc

  Poklicna matrika kompetenc – Model 2009/2010; Leonardo da Vinci Mobilnost, CMEPIUS.
Trajanje projekta: do 31. 8. 2010.
Namen projekta mobilnosti je, da dijaki – udeleženci mobilnosti – opravijo praktično izobraževanje v delovnem procesu v delovnem procesu v podjetjih v tujini v različnih državah EU. Načrtujemo, da bomo na praktično izobraževanje v delovnem procesu v tujino poslali minimalno 35 dijakov iz Rudarske šole, Strojne šole, Elektro in računalniške šole in Šole za storitvene dejavnosti. Dijake bodo na praksi v tujini spremljali učitelji, ponovno bomo izvajali tudi izobraževanje na daljavo. Vzpostavili bomo informativni kotiček, kjer bodo objavljene informacije v zvezi s praktičnim usposabljanjem z delom v tujini.
Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660