srssersssdgimvssmicdsd

Zaključna konferenca projekta SMILE

9. in 11. decembra se je odvila zaključna konferenca projekta SMILE (FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region) v katerem je bil kot eden od enajstih projektnih partnerjev iz sedmih držav (Italije, Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Albanije in Grčije) udeležen tudi Šolski center Velenje.

Projekt je bil financiran s sredstvi Evropske fundacije za regionalni razvoj (Interreg ADRION) in naj bi prvotno trajal od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2019, nato pa je bil podaljšan do letošnjega decembra.

Projekt je obravnaval številna med sektorska vprašanja z območja Jadransko Jonske regije, zlasti vprašanja povezana z varstvom okolja ter naravne in kulturne dediščine. Projekt SMILE je prispeval k izpolnjevanju specifičnega cilja programske prioritete »Povezana regija« (Connected region) “Povečanje zmogljivosti za integrirane storitve prevoza in mobilnosti ter multimodalnosti v Jadransko Jonski regiji” s povečanjem možnosti za izvajanje multimodalnih, okolju prijaznih in nizkoogljičnih infrastruktur za prevoz in mobilnost ter storitev, zlasti v notranjih ter obalnih mestnih in obmejnih območjih, ki jih zaznamujejo prometni zastoji.

Preberi več

Interna izobraževanja učiteljev Izvajanje izobraževanja na daljavo

Skozi ves november se v popoldanskih urah odvija izobraževanje učiteljev vseh šol šolskega centra z naslovom Izvajanje izobraževanja na daljavo. Vseh udeležencev izobraževanj v petih skupinah je kar 92. Izobraževanja so na začetku še potekala v živo, nato pa so se v celoti prestavila v navidezno okolje spletnih videokonferenc. V novembru so udeleženci spoznavali oblike dela in medsebojnega sodelovanja v spletnem okolju Microsoft Teams, uporabo aplikacije Forms pri ocenjevanju znanja ter sodelovanje z dijaki z uporabo aplikacije One Note.

V nadaljevanju oz. v naslednjem obdobju bodo udeleženci izobraževanj spoznali še delo v spletni učilnici Moodle, se seznanili z IKT spretnostmi pri izvajanju poučevanja na daljavo in izmenjali medsebojne izkušnje v obliki predstavitve primerov dobre rabe.

Izvedbo izobraževanj omogoča projekt Znanje za odličnost v neformalnem izobraževanju odraslih, ki smo ga pripravili v partnerstvu z UPI Žalec v okviru javnega razpisa MIZŠ za izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih program za odrasle 2018 – 2022.

Zapisal:
Miran Papež

Preberi več

Talentjourney: spoznavanje novih tehnologij

Septembra je v okviru projekta Talentjourney in priprav na vzpostavitev centra odličnosti na ŠC Velenje sestali direktor Šolskega centra Velenje, predstavniki ERŠ, ŠSGO in VSŠ, vključno z ravnatelji in predstavniki MIC-a.

Ko pride do množične proizvodnje, trenutni trendi robotike vključujejo pametne robotske sisteme. Cilj projekta Talentjourney je nadgraditi trenutni sistem robotike, do te točke, da lahko zagotovi izobraževanje in projektno delo srednješolcev, visokošolskih delavcev in delavcev v podjetju. Z nadgradnjo sedanjih sistemov in uvajanjem novih tehnologij, kot so sodelovalni roboti, računalniški vid, IoT, strojno učenje in drugi, lahko ustvarimo okolje, kjer lahko sodelujejo številni različni ljudje z različnih področij znanja in interesov.

Preberi več

Ponudba programov izobraževanja odraslih

Vabimo vas na informativni dan za izobraževanje odraslih, ki bo v četrtek, 10. 9. 2020, ob 17. uri na Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC) v Velenju na Koroški 62 a, v stavbi MIC 3 – 106 (velika predavalnica).

Vpis novincev v srednješolske programe bo od 14. 9. 2020 dalje dopoldan v tajništvu šol.

Ponudba programov

Ostale informacije: telefon: 03 896 82 00, email: odrasli.mic@scv.si

Sprejmite izziv in se nam pridružite.

Preberi več

Projekt CIRCLE

Projekt CIRCLE je financiran s sredstvi Evropske unije (program INTERREG ADRION – sustainable region), ki se osredotoča na promoviranje krožne ekonomije, s posebnim poudarkom na ravnanju z odpadki in recikliranju. Želi predstaviti nekatere aspekte krožne ekonomije na območja, kjer je trenutno manj prisotna, tudi s pomočjo prenosa dobrih praks med partnerji projekta. V času trajanja projekta bomo razvili mestne laboratorije za inovativne rešitve (CIRCLabs), s pomočjo katerih bomo zasnovali in preizkusili inovativne modele krožnega gospodarstva na štirih pilotnih področjih: industrijska simbioza, elektronski odpadki, organski odpadki in odpadki pri rušenju.  Šolski center Velenje v temu mednarodnemu projektu poleg predstavlja Slovenijo. Šolski center Velenje je v projektu vodi sklop komunikacija. Partnerji iz držav Jadranske regije (poleg Slovenije so vključeni še partnerji iz Italije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Albanije in Grčije) bodo v svojem okolju preučevali dobre prakse in najboljše načine za spopadanje s težavami omenjenih štirih prioritet, ki naj bi služili kot vodilo k optimalnemu upravljanju z odpadki kot delom krožne ekonomije.

Preberi več

Vabimo vas na spletni seminar

‘Mehke veščine’ (Soft Skills) postajajo vedno bolj pridobivajo na teži in morda bo kmalu to edino, kar se od nas zahteva.  Učitelje ŠC Velenje in ostale, ki jih tematika zanima in bodo takšne veščine potrebovali, vabimo na spletni seminar Developing soft skills through design process (Razvijanje mehkih veščin skozi postopek oblikovanja). Seminar je primarno namenjen učiteljem in predavateljem, ki bi se radi naučili, kako oblikovati in voditi hackatone. S praktičnim pristopom in skupinskim sodelovanjem bodo udeleženci razvijali sposobnosti osredotočanja in določanja prednostnih nalog, soustvarjanja, upravljanja s časom, reševanja problemov in lateralnega razmišljanja.

Seminar bo potekal v angleškem jeziku; podrobnejše informacije o seminarju in povezavo za prijavo lahko najdete na naslednji povezavi: https://talentjourney.si/developing-soft-skills-event/

Seminar bo potekal od 16.12.2020 do 18.12.2020, od 14.00 do 16.00.

Seminar poteka v okviru projekta TalentJourney, katerega del je tudi Šolski center Velenje in je za udeležence brezplačen!

Predavatelj: Santeri Koivisto, Soft Skills specialist, Satakunta University of Applied Sciences

Vljudno vabljeni!

Preberi več

Talentjourney – Prvo leto potovanja

Talentjourney je mednarodni projekt, ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus +, kjer si partnerji iz Italije, Nemčije, Finske, Estonije in Slovenije prizadevajo odpraviti razlike v ponudbi in povpraševanju po znanjih in znanjih v proizvodnem sektorju s prihodom industrije 4.0. Projekt, ki se je začel novembra 2019 in se bo zaključil konec oktobra 2021 vodi Šolski center Nova Gorica, v njem pa je sodeluje tudi Šolski center Velenje. Glavni cilj projekta je zmanjšati vrzel v znanju v proizvodnem sektorju na področju povezljivih naprav / CDS (IoT Internet of Things/Internet stvari v pametni proizvodnji) in osredotoča se na uporabniško usmerjene, uporabniku prijazne in okolju prijazne rešitve. Talentjourney bo vzpostavil podlago za ustvarjanje popolnoma nove izobraževalne paradigme in okolja, odprtega in inovativnega prostora, povezovanja in skupnega ekosistema, kjer bo vsakdo lahko odkril svoje potenciale, jih razvil do odličnosti znanja in strokovnosti ter osebnega zadovoljstva. Talentjourney namerava povezati različne zainteresirane strani in strokovnjake na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Preberi več

Talentjourney: sestanek s predstavniki podjetij

2. junija so se predstavniki Šolskega centra Velenje (direktor Janko Pogorelčnik, ravnatelj Višje strokovne šole Uroš Sonjak i Igor Doler) sestali s predstavniki podjetij MEGA M in MIEL elektronika glede načrtovanja in izvedbe dejavnosti v projektu Talentjourney, ki poteka od jeseni lanskega leta. V mednarodnem projektu Talentjourney bodo izobraževalne inštitucije in predstavniki gospodarstva gradili platformo za doseganje odličnosti na področju IOT in avtomatizacije v proizvodnji, s poudarkom med usklajevanjem ponujenega in potrebnega znanja na trgu delovne sile. Naša vizija je oblikovati povezan in aktiven ekosistem, kjer lahko vsakdo preraste v zadovoljno osebo in uspešnega strokovnjaka. Talentjourney bo proizvodnemu sektorju zagotovil mednarodno zbirko talentov bodočih zaposlenih in strokovnjakov s področja IOT in pametnih tovarn za spodbujanje inovacij in krepitev zmogljivosti za obvladovanje prihodnosti proizvodnega sektorja, posameznikom pa izboljšal možnosti za uspešno iskanje kvalitetne zaposlitve.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660