srssersssdgimvssmicdsd

Izvajanje tečajev slovenščine jesen 2023

V mesecu septembru smo nadaljevali z izvajanjem tečaja Začetna integracija priseljencev (ZIP) v obsegu 180 ur, pričeli pa smo tudi z izvajanjem novih 180-urnih tečajev Slovenščina kot drugi in tuji jezik – vstopna raven (A1), ki ga izvajamo v Celju, Ljubljani in Mariboru.

Preberi več

Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije 2023/24

Pričele so se aktivnosti gibanja Mladi raziskovalci za razvoj SAŠA regije. Na spletni strani www.mladiraziskovalci.scv.si je objavljen že 41. razpis za izdelavo raziskovalne naloge. Mladi avtorji lahko pripravijo nalogo iz enega od 19 razpisanih področij. Rok za oddajo e-prijave je od 18. septembra do 20. oktobra 2023. V prilogi si lahko ogledate okvirni koledar pomembnih datumov in dogodkov za letošnje šolsko leto.

Za vprašanja v povezavi z Gibanjem se lahko obrnete na koordinatorico gibanja, Karmen Hudournik (karmen.hudournik@scv.si).

Preberi več

Ponudba programov izobraževanja odraslih

Vabimo vas na informativni dan za izobraževanje odraslih, ki bo v ponedeljek, 11. 9. 2023, ob 17. uri na Medpodjetniškem izobraževalnem centru (MIC) v Velenju na Koroški 62 a, v stavbi MIC 3 – 105 (velika predavalnica).

Vpis novincev v srednješolske programe bo prav tako od 11. 9. 2023 dalje dopoldan v tajništvu šol.

Ponudba programov

Ostale informacije:

za ŠSGO: telefon: 03 896 06 18; mail: katja.stravstovornik@scv.si;
za ERŠ: telefon: 03 896 06 32; mail: karina.spegel@scv.si;
za ŠSD: telefon: 03 896 06 22; mail: sonja.lipar@scv.si.

Sprejmite izziv in se nam pridružite.

Preberi več

Digitrajni učitelj: Srečanje z vodji VIZ iz Koroške in SAŠA regije

29. avgusta 2023 smo v restavracijo kampa Velenje povabili direktorice, direktorje, ravnateljice in ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) iz #SAŠA in Koroške regije, katerim smo predstavili izhodišča projekta #Digitrajni učitelj za VIZ-e ter jih povabili k sodelovanju v projektu.
Cilj projekta, ki ga vodi Založba Rokus Klett in v katerem sodeluje Šolski center Velenje, ki je zadolžen za naše območje, je pomagati dodatno izobraziti zaposlene v VIZ na področju digitalnih veščina oz. omogočiti pridobivanja digitalnih, trajnostnih in finančnih kompetenc zaposlenim. Pedagoški delavci bodo usposobljeni, da bodo te kompetence optimalno kombinirali s strokovnimi kompetencami, ki jih uporabljajo za delo na svojem področju – le ustrezno usposobljeni pedagoški delavci, lahko kompetence prenašajo na svoje varovance, učence, dijake in slušatelje.​
Preberi več

Partnerski sestanek projekta Food Conscious

V petek, 30 junija, so se preko spleta sestali mednarodni partnerji projekta Food Conscious. V skupini s partnerji iz Poljske (vodje projekta), Italije, Španije in Grčije Slovenijo zastopa Šolski center Velenje. Partnerji smo na sestanku uskladili potek izvajanja ankete o ravnanju z odpadno hrano v slovenskih gostinskih podjetjih in drugih obratih za prehrano in podrobnosti o mednarodni delavnici za viharjenje možganov in načrtovanje priprave učnih gradiv in drugih materialov, ki ga bo konec avgusta organiziral Šolski center Velenje.

Preberi več

Digitrajni učitelj na 55. MOS

Projekt Digitrajni učitelj, v katerem pod vodstvom Založbe Rokus Klett sodelujemo z še nekaterimi slovenskimi medpodjetniškimi centri, šolskimi centri in CPI, se predstavlja tudi na že 55. mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Če vas zanima več o tem, kako bodo aktivnosti projekta vplivale na dijake in učitelje, se lahko oglasite na stojnici v dvorani L1, prostor 2, kjer danes projekt predstavljata Igor Doler in Slavko Kugler iz našega MIC-a. Stojnica bo seveda na voljo tudi ostale dneve, ko se boste na njej lahko srečali z našimi projektnimi partnerji iz drugih šolskih centrov.

Preberi več

FoodConscious: mednarodno srečanje projektnih partnerjev in delavnica za projekt v Velenju

28. in 29. avgusta 2023 so nas obiskali partnerji #ErasmusPlus projekta #FoodConscious. Mednarodno srečanje predstavnikov projekta s Šolskega centra in predstavnikov iz poljske Varšavske biotehniške univerze (SGGW) in INFODEF-a iz Španije je potekalo na MIC-u, drugi dan srečanja pa smo si ogledali tudi prostore Šole za storitvene dejavnosti ter njihove kuhinje in se odpravili na strokovni ogled kuhinje in menze Gorenja Gostinstvo, kjer so nam predstavili njihove postopke za ravnanje z živilskimi odpadki.

Preberi več

Delovni obisk na Obrtno-tehnični šoli v Splitu

Od 28. 6. 2023 do 30. 6. 2023 smo se udeležili pripravljalnega obiska na Obrtno-tehnični šoli v Splitu. ERŠ sta zastopala ravnatelj Simon Konečnik in pomočnik ravnatelja Edis Mustafić, ŠSGO pomočnik ravnatelja Peter Grobelnik in učitelj Gregor Ograjenšek, medpodjetniški izobraževalni center pa Mojca Mastnak Dobravc iz projektne skupine.
Namen obiska je bil razširiti mrežo partnerjev za izmenjavo dijakov na projektu mobilnosti Erasmus+, saj imata obe šoli pridobljeno Erasmus+ akreditacijo.
Na obisku smo spoznali Obrtno-tehnično šolo in si ogledali možnosti izvajanja praktičnega usposabljanja v podjetjih in možnosti namestitev za dijake. Prav tako smo se dogovorili o prvih možnostih sodelovanja v naslednjem šolskem letu.
Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660