srssersssdgimvssmicdsd

Projekt CIRCLE: Urbani model CIRCLab: Implementacija skupnega modela za razvoj CIRCLab SA-ŠA

Poraba virov in energije po vsem svetu nenehno narašča, saj zaradi rasti prebivalstva in porabe tehnološki napredek ni uspel zmanjšati ali odpraviti onesnaževanja okolja. Poraba snovi na prebivalca v Sloveniji je enaka povprečju EU. Slovenija je glede virov in energetske učinkovitosti pod povprečjem EU in počasi napreduje tudi pri emisijski produktivnosti. Prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo je zato prednostna razvojna smer celotnega gospodarstva. Za uspešen prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo moramo upoštevati povezavo med gospodarsko rastjo in rastjo porabe surovin ter neobnovljivih virov energije in s tem povezano obremenitev okolja.

Evropski pravni okvir v veliki meri spodbuja koncept krožnega gospodarstva, kar prikazuje leta 2020 sprejet akcijski načrt za krožno gospodarstvo. Prehod ne bo možen brez korenite spremembe potrošniških vzorcev in vzorcev proizvodnje, boljše izrabe virov, ki so že vgrajeni v sisteme (npr. mobilnost, zgrajeno okolje, dobavne verige preskrbe s hrano, proizvodne dobavne verige), preprečevanja nastajanja odpadkov, njihove uporabe kot vira sekundarnih surovin in vzpostavitve učinkovitega sistema njihovega upravljanja. To je še posebej občutljivo vprašanje za naše območje, kjer je glavna gospodarska dejavnost trenutno tesno povezana s termoelektrarno na premog v Šoštanju in povezanim Premogovnikom Velenje. Sprejetih je bilo nekaj ukrepov, da bi obstoječo infrastrukturo poskušali speljati v bolj zelene smeri (na primer obračanje k turizmu v primeru Premogovnika in raziskovanje možnosti uporabe obrata kot odlagališča odpadkov s pomočjo sosežiga odpadkov in premoga, vendar to niso dolgoročne rešitve, zato krožno gospodarstvo in njegove priložnosti predstavljajo tukaj še večji izziv kot za večino preostale Slovenije, vendar poskušajo te izzive lokalne občine spremeniti v priložnosti.

Preberi več

Vključite se v spletno delavnico IoT applied project

Zaposlene ŠC Velenje in ostale, ki jih zanima IoT (internet stvari), vabimo, da si ogledate spletno delavnico IoT applied project, ki je bila pripravljena v okviru projekta Talentjourney (Projekt sofinancira Program Erasmus+ Evropske Unije), katerega del je tudi Šolski center Velenje in je za udeležence brezplačna!

Naprave IoT lahko vsi kupujemo v lokalnem supermarketu z razmeroma majhnimi stroški. Vse vrste IoT pripomočkov so široko dostopne: od pametnih zvočnikov do popolnoma avtomatiziranih gospodinjskih aparatov. Kako pa te naprave delujejo in komunicirajo? Je to zapleteno ali je mogoče takšne pripomočke ustvariti v domači delavnici?

Spletna delavnica vas bo naučila, kako lahko doma izdelate napravo IoT po meri in jo povežete v »oblak«, ter jo tako oddaljeno spremljate. Med načrtovanjem in izdelavo naprav in potrebnih storitev boste pridobili tudi veliko širše razumevanje tega, kako deluje ekosistem IoT v vašem domu. S tem boste pričeli tudi bolje razumeti varnostna vprašanja, povezana z napravami IoT. Seminar bo vodil Peter Virtanen, podjetnik in predavatelj na Satakunta University of Applied Sciences.

Spletna delavnica v angleškem jeziku bo objavljena 14. 4. 2021 in bo dostopna na povezavi https://talentjourney.si/iot-applied-project-training/, kjer si lahko ogledate tudi podrobnejše informacije o njem.

Vljudno vabljeni k ogledu!

Preberi več

Vabilo na spletno delavnico Service Robots and Exoskeletons

Zaposlene ŠC Velenje in ostale, ki jih zanima robotika, vabimo na spletni seminar Service Robots and Exoskeletons (Delovni roboti in eksoskeleti).

Namen tega izobraževanja je vpogled v najsodobnejše storitve robotike in eksoskeletov. Udeleženci bodo spoznali delovne robote na različnih področjih, zlasti v pametni proizvodnji in tovarniški logistiki. Usposabljanje bo pokazalo, kako enostavno je programirati mobilnega robota. Poleg tega bodo predstavljeni različni eksoskeleti, tako v industriji kot v zdravstvu, vključno z njihovimi koristmi in omejitvami. Predstavljeni bodo konkretni primeri in praktična predstavitev medicinskega eksoskeleta spodnjih okončin.

Udeleženci usposabljanja za servisne robote in eksoskelete bodo:

 • spoznali, kaj je servisni robot in različne delovne robote, ki se uporabljajo na področju pametne proizvodnje in na drugih področjih,
 • pridobili globlje razumevanje mobilnih robotov,
 • pridobili pregled nad industrijskimi in medicinskimi eksoskeleti,
 • spoznali preprostost postopkov programiranja mobilnih robotov,
 • spoznali možnosti uporabe eksoskeletov v industriji in zdravstvu,
 • se naučili uporabljati medicinski eksoskelet spodnjih okončin pri rehabilitaciji.
Preberi več

Vabilo na spletno delavnico Digital twins in Smart Manufacturing

Zaposlene ŠC Velenje in ostale, ki jih zanima pametna proizvodnja in simulacije, vabimo na drugo izvedbo spletnega seminarja Digital twins in Smart Manufacturing (Digitalni dvojčki v pametni proizvodnji).

Digitalni dvojček je navidezni simulacijski model, sestavljen iz stroja, robotske celice ali proizvodne linije, ki lahko posnema uporabo in obnašanje resničnega stroja, robotske celice ali proizvodne linije. Digitalni dvojček simulira operacijsko okolje in vse proizvodne procese tako realistično, kot je potrebno. Eden glavnih namenov digitalnih dvojčkov je, da se z njimi lahko simulira delovanje proizvodnega procesa, še preden se kupi draga proizvodna oprema. Z digitalnimi dvojčki lahko različne postavitve in proizvodne procese enostavno preizkusimo, da odstranimo ali zmanjšamo drage fizične prototipe. To ni samo stroškovno učinkovito ampak zmanjšuje tudi tveganje.

Vsebina usposabljanja:

 • Spoznajte, kaj je digitalni dvojček
 • Za kaj je digitalni dvojček koristen?
 • Kdo jih uporablja?
 • Kako se to izvede (v najpreprostejši obliki – od navidezne do fizične oblike)

Seminar bo potekal 8. 2. 2020 in 12. 2. 2020 od 14.00 do 16.00 (celotedenska delavnica), potekal bo v angleškem jeziku; podrobnejše informacije in povezavo za prijavo lahko najdete na naslednji spletni starni: https://talentjourney.si/digital-twins-in-smart-manufacturing/

Seminar poteka v okviru projekta TalentJourney, katerega del je tudi Šolski center Velenje in je za udeležence brezplačen!

Predavatelj: Joonas Kortelainen MSc (Tech), researcher/lecturer, Satakunta University of Applied Sciences

Vljudno vabljeni!

Preberi več

Načrt skupnega modela za razvoj in delovanje krožnih laboratorijev

V drugem delu leta 2020 so partnerji projekta CIRCLE (Circular Innovation and Resilient City Labs in the Adrion Region), eden od katerih je tudi Šolski center Velenje, pod vodstvom grškega vodje delovnega paketa ANATOLIKI S.A pripravili skupenNačrt skupnega modela za razvoj in delovanje krožnih laboratorijev. Cilj dokumenta, ki je v angleškem jeziku dostopen na spletni strani projekta CIRCLE, je bilo oblikovanje skupnega modela za razvoj in delovanje laboratorijev CIRCLabs, na podlagi katerih bodo lahko partnerji projekta pripravili ločene Načrte za delovanje krožnih laboratorijev na njihovem območju, v našem primeru bo to krožni laboratorij SAŠA regije.

V okviru projekta CIRCLE je CIRCLab opisan kot interaktivni fizični ali spletni prostor, kjer so ob vključevanju in sodelovanju različnih zainteresiranih strani implementirani krožni poslovni modeli s področja ravnanja z odpadki. Pet glavnih načel, po katerih bo deloval CIRCLab, vključuje I. Raziskovanje novih krožnih poslovnih modelov, II. Odprt značaj laboratorija, III. Realni kontekst, IV. Kontekst sodelovanja in V. Ozaveščanje javnosti in spodbujanje sodelovanja državljanov. Za vsak korak so predstavljena in predlagana podporna orodja, ki bodo skupini CIRCLab pomagala pri uresničevanju ciljev.

Preberi več

Mlada raziskovalca Laura in Gaber udeleženca mednarodnega tekmovanja ICYS

Z veseljem vas obveščamo, da sta se Laura Pečnik Budna in Gaber Čuješ, dijaka Šolskega centra Velenje, uvrstila na mednarodno tekmovanje ICYS (International Conference of Young Scientists), ki bo potekalo na daljavo med 24. in 26. aprilom 2021.

Laura in Gaber sta v šolskem letu 2019/2020 izdelala raziskovalno nalogo z naslovom »Uporaba simulatorja letenja v letalski industriji« in na državnem srečanju prejela zlato nagrado s pohvalo.

Kot sta zapisala v nalogi, simulatorji letenja niso uporabni le za zabavo, saj so namenjeni tudi za profesionalno rabo, s katero se želimo čim bolj približati resničnemu letenju. Njuno odlično izdelano in predstavljeno raziskovalno nalog ter vso opravljeno delo, so prepoznali tudi na ZOTKS-i in so nalogo poslali na ICYS, kjer bosta nalogo tudi predstavila.

Preberi več

Menjava, centriranje in shranjevanje pnevmatik

Na Medpodjetniškem izobraževalnem centru (Koroška cesta 62a, Velenje) bomo v mesecu marcu začeli z menjavo pnevmatik. Menjava bo potekala od 15. 3. 2021 dalje po predhodnem dogovoru.

Prosimo, da svojo namero za menjavo pnevmatik javite v tajništvo MIC-a gospe Lijani Lamot po telefonu 03 896 82 01 ali po e-pošti lijana.lamot@scv.si.

Cenik

Preberi več

Vabilo na spletno delavnico Green Skills

Zaposlene ŠC Velenje in ostale, ki jih zanima okoljevarstvo, energetika in krožno gospodarstvo, vabimo na spletni seminar Green Skills (Zelene veščine).

Na seminarju boste spoznali pojme s področja trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva in kako le-tega  razvijati v svoji organizaciji, spoznali boste ukrepe za energetsko učinkovitost in kako se energija uporablja v vsakdanjem življenju.

Vsebina usposabljanja:

 • Trajnostni razvoj
 • ESG
 • Ogljična nevtralnost
 • Krožno gospodarstvo
 • Energetska učinkovitost

Predavatelji: 

 • Riitta Dersten je strokovnjakinja s področja trajnostne rabe virov, ESG, nizkoogljične rešitve in biološko raznovrstnost.
 • Marko Kukka je strokovnjak s področja energetske učinkovitosti, energetskih pregledov, sisteme HPAC in uporabo energije v stavbah.
 • Jenni Nurmi je strokovnjakinja za krožno gospodarstvo za uporabo industrijskih stranskih proizvodov.

Seminar bo potekal med 15. 2. 2020 in 18. 2. 2020 od 14.00 do 16.00 (celotedenska delavnica), v angleškem jeziku; podrobnejše informacije in povezavo za prijavo lahko najdete na naslednji spletni starni: https://talentjourney.si/green-skills-training/

Seminar poteka v okviru projekta TalentJourney, katerega del je tudi Šolski center Velenje in je za udeležence brezplačen! Projekt sofinancira Program Erasmus+ Evropske Unije.

Vljudno vabljeni!

Preberi več

Vabilo na spletno delavnico Soft Skills

Zaposlene ŠC Velenje in ostale, ki jih tematika t.i. ‘mehkih veščin’ zanima in jih bodo potrebovali, vabimo na drugo izvedbo spletnega seminarja Developing soft skills through design process. Seminar zelo primeren za učiteljem, predavatelje, svetovalne delavce in strokovne sodelavce ki organizirajo, vodijo ali sodelujejo pri vodenju različnih delavnic in spletnih delavnic ter hackatonov, kjer je pomembno kreativno razmišljanje, saj bodo na delavnici spoznali različne metode, sredstva in pristope, ki jim bodo pri temu pomagali. S praktičnim pristopom in skupinskim sodelovanjem bodo udeleženci razvijali sposobnosti osredotočanja in določanja prednostnih nalog, soustvarjanja, upravljanja s časom, reševanja problemov in lateralnega razmišljanja.

Seminar bo potekal v angleškem jeziku; podrobnejše informacije o seminarju in povezavo za prijavo lahko najdete na naslednji povezavi: https://talentjourney.si/soft-skills-event/

Seminar bo potekal 3. 2. 2020 in 4. 2. 2020 od 13.00 do 15.30 (dvodnevna delavnica).

Seminar poteka v okviru projekta TalentJourney, katerega del je tudi Šolski center Velenje in je za udeležence brezplačen!

Predavatelj: Santeri Koivisto, Soft Skills specialist, Satakunta University of Applied Sciences

Vljudno vabljeni!

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660