srssssersssdgimvssmicdsd
  • Medpodjetniški izobraževalni center
srssssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
ZRSZ

Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK

Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK; Zavod RS za zaposlovanje.
Trajanje projekta: do 30. 6. 2015.

Za Zavod RS za zaposlovanje s partnerji (Tehniški šolski center Nova Gorica, Tehniški šolski center Kranj, Šolski center Celje in Šolski center Ptuj) v okviru projekta izobražujemo brezposelne osebe za pridobitev dodatnih znanj, veščin in spretnosti za uporabo na delovnem mestu z namenom povečanja zaposlitvenih možnosti. Usposabljanje se izvaja na tečajih, predavanjih, seminarjih in drugih krajših oblikah usposabljanja na naslednjih področjih:

  • jezikovni tečaji (angleški jezik, nemški jezik, slovenski jezik za tujce, francoski jezik, italijanski jezik, ruski jezik);
  • pridobitev vozniškega izpita (kategorije C do F);
  • tečaji za varilska dela; usposabljanje za skladiščnika, usposabljanje za sobarico;
  • usposabljanje za računovodska in knjigovodska dela, tečaj slepega tipkanja.

Usposabljanja izvajamo v območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje: Velenje, Celje, Sevnica, Maribor, Koper, Nova Gorica in Trbovlje.

Preberi več
Eko sola znak

Ekošola

Ekošola je program mednarodnega združenja za okoljsko izobraževanje (Foundation for Environmental Education FEE), ki teče v šolah in vrtcih v 47 državah.

Ekošola kot način življenja je celosten program šole, ki skozi celo leto s konkretnimi aktivnostmi uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. Dejavnosti so usmerjene v dvig okoljskega osveščanja dijakov, v izboljšanje šolskega okolja, v zmanjševanje ter razvrščanje količine smeti in odpadkov, še posebno pozornost pa posvečamo energetskemu varčevanju. V šolskem letu 2013/2014 načrtujemo sodelovanje na Ekokvizu. Izvedli bomo tudi eno ozaveščevalno akcijo in eno zbiralno akcijo na nivoju celotnega šolskega centra.

Preberi več
MZZ

Tehnično znanje – ključ do uspešnega razvoja

Tehnično znanje – ključ do uspešnega razvoja, Ministrstvo RS za zunanje zadeve, Mednarodno razvojno sodelovanje.
Trajanje projekta: od 1. 3. 2011 do 31. 10. 2011
Projekt predstavlja pripravo prenosa učne tehnologije v BIH (učne vsebine, prototipni laboratorij, …) ter sodelovanje med državama partnericama ter funkcijsko specifikacijo potrebnih aktivnosti. V okviru projekta bodo izvedene pripravljalne aktivnosti z aktivnimi sestanki z nalogo izbire in priprave primerov dobre prakse, v drugi fazi pa izvedbo prototipnega laboratorija na lokalni šoli.
Preberi več
ROQET

Road to excellence in the training quality process

LLP Education and training Road to excellence in the training quality process (ROQET), Leonardo da Vinci Transfer inovacij
Trajanje projekta: do 31. 10. 2012
Glavni namen projekta je doseči izboljšanje kakovosti in inovacij v institucijah in izobraževalnih ustanovah pri različnih aktivnostih v poklicnem izobraževanju. Cilj projekta ROQET je razvoj in ugotavljanje kompetenc  učiteljev na poklicnih šolah z izdelavo modela vrednotenja kompetenc učiteljev.  Pri izdelavi modela vrednotenja kompetenc učiteljev bo osnova skupni evropski okvir za zagotavljanje kakovosti,  metodologija pa bo temeljila na PDCA krogu ali Demingovem krogu, ki ima 4 faze: načrtovanje ciljev in nalog, izvajanje ciljev in nalog, preverjanje uresničevanja ciljev in nalog ter vrednotenje rezultatov v smeri stalnega izboljševanja.

 

LLP
Preberi več
MZZ

Nov korak do sodobnega tehničnega znanja

Nov korak do sodobnega tehničnega znanja, Tehniška škola Valjevo, Ministrstvo RS za zunanje zadeve, Mednarodno razvojno sodelovanje.
Trajanje projekta: do 31. 10. 2011.
Projekt predstavlja pripravo prenosa učne tehnologije v Srbijo (učne vsebine, prototipni laboratorij, …) ter sodelovanje med državama partnericama ter funkcijsko specifikacijo potrebnih aktivnosti. V okviru projekta bomo izvedli pripravo primera dobre prakse, v drugi fazi pa postavili prototipni laboratorij na lokalni šoli. Glavni cilji projekta so: izbira in priprava predloga dobre prakse ter dobava in montaža opreme laboratorija na srednji šoli.
Preberi več
DSC09861

Energetska sanacija

Energetska sanacija Šolskega centra Velenje

Energetska sanacija Šolskega centra Velenje, s katero smo pričeli v letu 2011, bo trajala do 31. 12. 2014. Projekt delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, udeležba ŠC Velenje pa znaša 10 % upravičenih stroškov celotne operacije. Skupna vrednost projekta z DDV znaša 2.392.494,85 EUR, od tega predstavljajo:

1. Nepovratna sredstva (90 % upravičenih stroškov investicije) in sicer:
1.781.097,38 EUR
Sredstva Kohezijskega sklada (85 %)
1.513.932,77 EUR
Sredstva RS (15 %)
267.164,61 EUR
2. Lastna sredstva ŠC Velenje (10 % upravičenih stroškov investicije)
201.857,71 EUR
3. DDV financira Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
409.539,76 EUR

V energetsko sanacijo so vključene zgradbe A, B, C, D s telovadnicama in športna dvorana.
Investicija bo imela ugoden vpliv na izobraževalni, okoljski pa tudi gospodarski in družbeni razvoj občine in okolja, saj bomo z njeno pomočjo dosegli:

  • prenovo bivalnih prostorov, stavbnega pohištva, elektro in strojnih instalacij in delno prenovo IKT omrežja ter zunanjo ureditev kompleksa ŠCV,
  • izboljšanje mikroklimatskih pogojev v prostorih za bivanje oz. izobraževanje in praktično usposabljanje,
  • zmanjšanje stroškov energije tekočega obratovanja in vzdrževanja na osnovi boljše toplotne zaščite in uporabo energetsko varčnih ter okolju prijaznih tehnologij,
  • zmanjšanje stroškov za investicijsko vzdrževanje.

Vodja projekta energetska sanacija in kontaktna oseba za podrobnejše informacije o izvajanju projekta je: Uroš Lukič, telefon: 03/896-82-00, e-naslov: uros.lukic@guest.arnes.si.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

  DSC09496 

IMG 4241

 

 DSC09502
 DSC00919  IMG 5710  DSC00997 DSC01148 
 IMG 5720  IMG 5729  IMG 5692  

 


scv ba mavricaMIZS slo

LOGOTIP KS SLO

 

 

Preberi več
WIE

Waste in Europe

Waste in Europe, Comenius, CMEPIUS.
Trajanje projekta: do 31. 8. 2012
Projekt je namenjen razvoju inovativnih vsebin pri obravnavanju smeti v učnem procesu v luči avtomatizacije procesa sortiranja. Predvidoma bodo aktivnosti namenjene izdelavi mini robota kot končnega izdelka, projektno delo pa bo potekalo v obliki mobilnost dijakov in učiteljev. V novembru 2010 se bodo predstavniki ŠC Velenje udeležili prvega delovnega srečanja. Nosilec projekta je Licee Profesionel iz Marseilla v Franciji, v projektu pa sodelujejo še partnerji iz Slovaške in Romunije.
Preberi več
seker projesi logo

SEKER

SEKER – Self-evaluation in Konya region; Leonardo da Vinci Transfer Innovation programme.
Trajanje projekta: do 30. 10. 2010.
Projekt je zasnovan na ideji uvajanja in prenosa metode samoevalvacije s pomočjo spletnega orodja kot eni od osnovih metod pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v šolstvu. Iz Slovenije sta v projekt vključena Šolski center Velenje in Šolski center Ptuj. Od 20. do 23. oktobra 2010 bo v Konyi, v Turčiji, zaključna konferenca, ki se je bodo udeležili tudi predstavniki ŠC Velenje.
Preberi več

Matrika kompetenc

  Poklicna matrika kompetenc – Model 2009/2010; Leonardo da Vinci Mobilnost, CMEPIUS.
Trajanje projekta: do 31. 8. 2010.
Namen projekta mobilnosti je, da dijaki – udeleženci mobilnosti – opravijo praktično izobraževanje v delovnem procesu v delovnem procesu v podjetjih v tujini v različnih državah EU. Načrtujemo, da bomo na praktično izobraževanje v delovnem procesu v tujino poslali minimalno 35 dijakov iz Rudarske šole, Strojne šole, Elektro in računalniške šole in Šole za storitvene dejavnosti. Dijake bodo na praksi v tujini spremljali učitelji, ponovno bomo izvajali tudi izobraževanje na daljavo. Vzpostavili bomo informativni kotiček, kjer bodo objavljene informacije v zvezi s praktičnim usposabljanjem z delom v tujini.
Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660