srssersssdgimvssmicdsd
 • Medpodjetniški izobraževalni center
srssersssdgimvssmicdsd
 • Domov

Vabilo k vpisu v programe izobraževanja za odrasle

Spoštovani,
vabimo vas na informativni dan v torek, 6. septembra 2016, ob 17. uri, na Medpodjetniški izobraževalni center v Velenju, na Koroško 62 a, v veliko predavalnico MIC 3.

Vpis odraslih bo od 8. septembra 2016 dalje vsak dopoldan. Popoldne bodo vpisi v dogovoru s poslovnimi sekretarkami posameznih šol.
Za dodatne informacije lahko pokličite tudi na tel.: 03/ 896 82 00.

Sprejmite izziv in se nam pridružite. Skupaj bomo zagotovo zmogli. Srečno.

Preberi več
Solarno drevo

Solarno drevo na mestni plaži

Na mestni plaži v Velenju smo posadili zelo neobičajno drevo. Veje drevesa pretvarjajo sončno energijo v električno. Gre za t.i. pametno solarno drevo, ki je opremljeno z vtičnicami za polnjenje elektronskih naprav, istočasno pa ponoči osvetljuje okolico. Tako lahko brez težav s pomočjo zelene energije napolnimo mobitele in druge naprave, opremljene z USB vmesnikom. Solarno drevo je plod razvoja in dizajna domačih strokovnjakov iz MIC-a, izdelano pa v sodelovanju z lokalnimi partnerji.

Preberi več
Tesanj1

12. Sejem gospodarstva Tešanj 2016

Šolski center Velenje se je skupaj z Mješovito srednjo školo Tešanj predstavil na 12. Sejmu gospodarstva Tešanj 2016, ki je potekal od 19. do 22. maja. Letošnji sejem je potekal pod okriljem Podjetniškega centra Jelah – Tešanj in je imel mednarodni značaj, saj je bil posvečen domačim in tudi tujim predstavnikom institucij in podjetij. Prisotnih je bilo 120 domačih in tujih razstavljavcev na več kot 3500 m2 notranjih in 7000 m2 zunanjih razstavnih površinah.

Preberi več
x plakat 70 100 energetski

Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje

Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje

Šolski center Velenje je s projektom »Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje« uspešno kandidiral na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport , ki je potekal v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 do 2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve:  Gospodarsko razvojna logistična središča.

Pogodba o sofinanciranju projekta je bila podpisana 20. 7. 2009 in velja do 31. 12. 2016.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura;

prednostne usmeritve Gospodarsko razvojna logistična središča.

Vrednost celotne operacije znaša 2.997.700,00 EUR, od tega je 2.498.084,00 EUR upravičenih stroškov, ki jih financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ).  ŠC Velenje mora zagotoviti  498.084,00 EUR, s čimer bo pokrit celotni znesek DDV-ja.

Projekt »Razvojno-didaktični energetski poligon MIC Velenje« zajema različne podprojekte s ciljem izkoriščanja obnovljivih energetskih virov in učinkovite rabe energije za izvajanje različnih oblik izobraževanj in usposabljanj. Energetski poligon je namenjen didaktični predstavitvi pridobivanja zelene energije in uporabi načela trajnostnega razvoja v praksi. Osnovni namen je izdelati in opremiti energetski laboratorij z napravami za proizvodnjo zelene energije, s katerimi bomo izkoriščali sončno in toplotno energijo zemlje ter jo pretvarjali v električno in v toplotno energijo. Pridobljena električna energija na MIC-u bo namenjena oskrbovanju tehnoloških postrojenj in sodobnih procesno vodenih linij na MIC-u, pridobljena toplotna energija pa bo ogrevala objekte na MIC-u. V ta namen je potrebno posodobiti obstoječo dotrajano tehnološko opremo, s katero ni več mogoče izvajati izobraževanj in usposabljanj za industrijo in obrt, še posebej če gre za specialistične strokovne vsebine. Nova tehnološka oprema bo povezana v celovit sistem energetskega monitoringa. V energetski poligon bo vključen sistem IKT monitoringa, ki bo omogočal daljinsko spletno upravljanje, vodenje in nadziranje delovanja energetskega poligona.

Cilj investicije:

 • vzpostaviti najsodobnejši razvojno-didaktični energetski poligon v sklopu MIC-a, kjer bodo strokovnjaki različnih profilov strokovno usposabljali ljudi, razvijali, preizkušali, testirali različne inovativne in tehnološke rešitve na področju OVE in URE;
 • z izkoriščanjem zelene energije racionalizirati stroške delovanja;
 • izvedba skupnih razvojnih projektov, pri katerih bodo skupaj sodelovali strokovnjaki iz podjetij in izobraževalne sfere,
 • izboljšati možnosti sodelovanja z lokalnim okoljem, sodelovanje s podjetji, ki delajo na področju OVE in URE ter spodbujati razvoj podjetništva;
 • z novimi tehnologijami omogočiti izvajanje kakovostnega in učinkovitega usposabljanja za zaposlene v gospodarstvu, učence, dijake in študente, brezposelne, občane ter drugo zainteresirano javnost;
 • omogočiti strokovno usposabljanje zaposlenih in brezposelnih (prekvalifikacije, dokvalifikacije, funkcionalna usposabljanja in kratki tečaji) iz tehnologij prihodnjosti ter skozi nove izobraževalne programe povečati število udeležencev;
 • izvajanje praktičnega usposabljanja z delom;
 • ustvariti nova delovna mesta za strokovnjake;
 • izvajanje izobraževalnih programov in usposabljanj ter izboljšati zaposljivost udeležencev, ki bodo izobraževanje zaključili.

Skrbnik pogodbe in vodja projekta je Uroš Lukič, telefon: 03 896 82 04, e-naslov: uros.lukic@guest.arnes.si

mgrt logo EU-regionalni razvoj
Preberi več
smris

Mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih

Mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih (SM-RIS); Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad.

Trajanje projekta: do leta 2012.

Glavni cilj projekta je skozi eksperimentalno, znanstveno in umetniško izražanje opozoriti strokovno in širšo javnost na pomen aktivne vloge mladih za kvalitetnejšo prihodnost. Prav tako projekt klice k podpori svobodne ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, ki na tak način učinkovito prispevajo k trajnostnem razvoju in oblikovanju kreativnih okolij ter samo-realizaciji pogosto skritih talentov mladih.
Dolgoročni in trajnostni namen projekta mladinske raziskovalne mreže »SM-RIS« je oblikovati kreativno okolje, ki bo mlade iz urbanih in podeželskih okolij spodbujalo k kreativnosti, zgodnji raziskovalni dejavnosti in ustvarjanju inovativnih rešitev v lastnem okolju ter krepitvi simbolnega interdisciplinarnega povezovanja različnih ved z znanostjo ter prispevek k razvoju ključnih kompetenc in trajnostnem razvoju na lokalni, regionalni, nacionalni in EU ravni.
Preberi več

Delovni obisk na upravi Koprivničko-Križevačke županije

Predstavniki Medpodjetniškega izobraževalnega centra Velenje so bili 29. 6. 2016 na delovnem obisku na upravi Koprivničko-Križevačke županije. Predstavili so obseg delovanja Medpodjetniškega izobraževalnega centra, produkte razvojnega dela (kot so simulator varne vožnje, didaktični pult za meritve v elektrotehniki ipd.) in možnosti sodelovanja v različnih projektih. Poseben poudarek je bil na predstavitvi sistema izposoje koles Micikel.

Več informacij si lahko preberete na spodnjih povezavah:

http://kckzz.hr/sastanak-s-predstavnicima-solskog-centra-velenje/

http://kckzz.hr/novi-projekt-u-opcini-hlebine-i-opcini-novo-virje/

Preberi več
Poli

Na Poli maratonu

Upoštevajoč stari moto »Vsi na kolo za zdravo telo!« so se predstavniki Medpodjetniškega izobraževalnega centra letos prvič pridružili drugi najštevilčnejši ekipi (SVIZ Slovenije) med udeleženci tradicionalnega Poli maratona na Ptuju.

Uživajoč poletne razmere, lep dan in pozitivno vzdušje so brez težav zmogli 52 km dolgo progo in se med kolesarjenjem še družili z drugimi kolesarji.

Preberi več
nalozba v vaso prihodnost

Vzgoja za enake možnosti mladih

Vzgoja za enake možnosti spolov; Evropski socialni sklad.
V projektu dijaki z uporabo različnih raziskovalnih metod ugotavljajo pomen spola v različnih starostnih obdobjih in raziskujejo področje enakih možnosti na šoli. Sodelujoči učitelji so pripravili posebno izobraževanje za kolege učiteljev in vzgojitelje ter na osnovi izsledkov pripravili modele za vzgojo za enake možnosti spolov, ki bodo tudi širše uporabni.
Preberi več
internet munus 1

MUNUS 2

MUNUS 2 – uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012; Evropski socialni sklad.
Trajanje projekta: do 31. 8. 2012.
MUNUS 2 pomeni podporo pri uvajanju prenovljenih in novih srednješolskih poklicnih in strokovnih izobraževalnih programov s področja tehnike v 76 srednjih šolah v Sloveniji. V projektu se prepletajo vsebinska področja, izvedbeni in odprti kurikulum, ocenjevanje znanja, minimalni standardi znanj, praktično izobraževanje v delovnem procesu, priznavanje neformalno pridobljenega znanja, učna gradiva, uvajanje sistema zagotavljanja kakovosti v srednje šole ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja. Vsak konzorcijski partner izvaja aktivnosti pri uvajanju izobraževalnih programov šolam v svojih regijah. ŠC Velenje sodeluje s šolami v Savinjsko-šaleški, Koroški in Zasavski regiji. Za uvajanje novih programov in vseh drugih vsebin bo na ŠC Velenje skrbelo več kot 22 učiteljev, posredno pa bodo v projekt vključeni vsi učiteljski zbori.

 

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660