srssssersssdgimvssmicdsd
  • Medpodjetniški izobraževalni center
srssssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
smris

Mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih

Mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih (SM-RIS); Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad.

Trajanje projekta: do leta 2012.

Glavni cilj projekta je skozi eksperimentalno, znanstveno in umetniško izražanje opozoriti strokovno in širšo javnost na pomen aktivne vloge mladih za kvalitetnejšo prihodnost. Prav tako projekt klice k podpori svobodne ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, ki na tak način učinkovito prispevajo k trajnostnem razvoju in oblikovanju kreativnih okolij ter samo-realizaciji pogosto skritih talentov mladih.
Dolgoročni in trajnostni namen projekta mladinske raziskovalne mreže »SM-RIS« je oblikovati kreativno okolje, ki bo mlade iz urbanih in podeželskih okolij spodbujalo k kreativnosti, zgodnji raziskovalni dejavnosti in ustvarjanju inovativnih rešitev v lastnem okolju ter krepitvi simbolnega interdisciplinarnega povezovanja različnih ved z znanostjo ter prispevek k razvoju ključnih kompetenc in trajnostnem razvoju na lokalni, regionalni, nacionalni in EU ravni.
Preberi več
Esolstvo

E-šolstvo

E-šolstvo; Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad.
Projekt pomeni nadaljevanje informatizacije ŠC Velenje in razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije. V okviru projekta bomo nadaljevali z opremljanjem šol z računalniško opremo, izobraževanja učiteljev za uporabo različnih orodij in programov, razvoj uporabe spletnih strani in spletnih učilnic ter izvedbo organizacijskih ukrepov za razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije na ŠC Velenje.

Preberi več
M

Gimnazija2

Posodobitev gimnazijskih programov v strokovnih gimnazijah; Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad.
Trajanje projekta: do 31. 8. 2014.
Cilj projekta so aktivnosti, ki bodo zagotavljale uvedbo posodobljenih učnih načrtov, posodobitev načrtovanja in izvajanja kurikula ter podporo šolam za izvajanje posodobljenega načina izvajanja gimnazijskega programa v strokovnih gimnazijah. Projekt izvajajo predstavniki učiteljskega zbora, ki so zbrani v različnih projektnih timih, vodenje aktivnosti izvaja Šolski razvojni tim.
Preberi več
15

Mladi raziskovalci

Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline bo letos staro 31 let. Z gibanjem populariziramo dejavnost mladih in jih vzpodbujamo k raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti. S pomočjo sredstev Mestne občine Velenje, Občin Šoštanj in Šmartno ob Paki ter drugih organizirano skrbimo za nadarjene učence, dijake in študente, ki se želijo vključiti v gibanje s ciljem, da razvijejo svoje sposobnosti, se vključijo v timsko delo, pridobijo nove izkušnje in reference …
Vsako leto v mesecu juniju objavimo razpis za sodelovanje v naslednjem šolskem letu.
Pridružite se nam! Veseli bomo sodelovanja z vami!
Preberi več
DSC09861

Energetska sanacija

Energetska sanacija Šolskega centra Velenje

Energetska sanacija Šolskega centra Velenje, s katero smo pričeli v letu 2011, bo trajala do 31. 12. 2014. Projekt delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, udeležba ŠC Velenje pa znaša 10 % upravičenih stroškov celotne operacije. Skupna vrednost projekta z DDV znaša 2.392.494,85 EUR, od tega predstavljajo:

1. Nepovratna sredstva (90 % upravičenih stroškov investicije) in sicer:
1.781.097,38 EUR
Sredstva Kohezijskega sklada (85 %)
1.513.932,77 EUR
Sredstva RS (15 %)
267.164,61 EUR
2. Lastna sredstva ŠC Velenje (10 % upravičenih stroškov investicije)
201.857,71 EUR
3. DDV financira Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport
409.539,76 EUR

V energetsko sanacijo so vključene zgradbe A, B, C, D s telovadnicama in športna dvorana.
Investicija bo imela ugoden vpliv na izobraževalni, okoljski pa tudi gospodarski in družbeni razvoj občine in okolja, saj bomo z njeno pomočjo dosegli:

  • prenovo bivalnih prostorov, stavbnega pohištva, elektro in strojnih instalacij in delno prenovo IKT omrežja ter zunanjo ureditev kompleksa ŠCV,
  • izboljšanje mikroklimatskih pogojev v prostorih za bivanje oz. izobraževanje in praktično usposabljanje,
  • zmanjšanje stroškov energije tekočega obratovanja in vzdrževanja na osnovi boljše toplotne zaščite in uporabo energetsko varčnih ter okolju prijaznih tehnologij,
  • zmanjšanje stroškov za investicijsko vzdrževanje.

Vodja projekta energetska sanacija in kontaktna oseba za podrobnejše informacije o izvajanju projekta je: Uroš Lukič, telefon: 03/896-82-00, e-naslov: uros.lukic@guest.arnes.si.

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

  DSC09496 

IMG 4241

 

 DSC09502
 DSC00919  IMG 5710  DSC00997 DSC01148 
 IMG 5720  IMG 5729  IMG 5692  

 


scv ba mavricaMIZS slo

LOGOTIP KS SLO

 

 

Preberi več
mamd

Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga

Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga; Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad.
Projekt poteka v organizaciji več mladinskih centrov v severovzhodni Sloveniji, nosilec projekta je Mladinski center Dravinjske doline. V okviru projekta potekajo delavnice za dijake, v katerih spoznajo načela medkulturnega dialoga in vzgojo za medsebojno spoštovanje.
Preberi več
titleHeader mnz

Usposabljanje strokovnih delavcev

Usposabljanje strokovnih delavcev pooblaščenih v organizaciji za tehnične preglede motornih in priklopnih vozil ter usposavljanje delavcev, ki opravljajo postopke registracije vozil pri pooblaščenih gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih posameznikih, ki opravljajo dejavnost prodaje vozil.
ŠC Velenje je za opravljanje te dejavnosti pridobil soglasje Ministrstva za notranje zadeve.
Preberi več
nalozba v vaso prihodnost

Gimnazija1

Posodobitev gimnazijskih programov v splošnih gimnazijah; Ministrstvo za šolstvo in šport ter Evropski socialni sklad.
Trajanje projekta: do 31. 8. 2014.
Cilj projekta so aktivnosti, ki bodo zagotavljale uvedbo posodobljenih učnih načrtov, posodobitev načrtovanja in izvajanja kurikula ter podporo šolam za izvajanje posodobljenega načina izvajanja gimnazijskega programa v splošnih gimnazijah. Projekt izvajajo predstavniki učiteljskega zbora, ki so zbrani v različnih projektnih timih, vodenje aktivnosti izvaja Šolski razvojni tim.
Preberi več
ZRSZ

Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK

Institucionalno usposabljanje in priprave na NPK; Zavod RS za zaposlovanje.
Trajanje projekta: do 30. 6. 2015.

Za Zavod RS za zaposlovanje s partnerji (Tehniški šolski center Nova Gorica, Tehniški šolski center Kranj, Šolski center Celje in Šolski center Ptuj) v okviru projekta izobražujemo brezposelne osebe za pridobitev dodatnih znanj, veščin in spretnosti za uporabo na delovnem mestu z namenom povečanja zaposlitvenih možnosti. Usposabljanje se izvaja na tečajih, predavanjih, seminarjih in drugih krajših oblikah usposabljanja na naslednjih področjih:

  • jezikovni tečaji (angleški jezik, nemški jezik, slovenski jezik za tujce, francoski jezik, italijanski jezik, ruski jezik);
  • pridobitev vozniškega izpita (kategorije C do F);
  • tečaji za varilska dela; usposabljanje za skladiščnika, usposabljanje za sobarico;
  • usposabljanje za računovodska in knjigovodska dela, tečaj slepega tipkanja.

Usposabljanja izvajamo v območnih službah Zavoda RS za zaposlovanje: Velenje, Celje, Sevnica, Maribor, Koper, Nova Gorica in Trbovlje.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660