srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov
  • Novice
  • Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja

Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja

V prostorih Medpodjetniškega izobraževalnega centra je potekalo v torek, 2. 10. 2018, in v sredo, 3. 10. 2018, pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom, ki se ga je udeležilo 18 kandidatov iz skupine Gorenje, d.d.

Cilj usposabljanja je usposobiti bodoče mentorje dijakov in študentov za izvajanje mentorstva, tako da pridobijo temeljna pedagoško-andragoška znanja ter hkrati še znanja, ki so pomembna za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje mentorstva dijakom in študentom. Program usposabljanja mentorjev za praktično usposabljanje dijakov in praktično izobraževanje študentov pri delodajalcu obsega 24 kontaktnih ur in 26 ur samostojnega dela, ki ga udeleženec izkaže z oddano seminarsko nalogo in zagovorom le-te. Program vključuje seznanitev udeležencev s temeljnimi razvojnimi posebnostmi mladostniškega obdobja, psihološkimi in pedagoškimi značilnostmi učenja in poučevanja, komunikacijskimi spretnostmi in z zakonodajo s področja izobraževanja ter zdravja in varstva pri delu.

Tovrstna usposabljanja potekajo v okviru projekta Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016 – 2021, ki ga sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Medpodjetniški izobraževalni center
Koroška cesta 62a,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660