Izvajanje brezplačnih tečajev Začetna integracija priseljencev (ZIP) v Velenju

Šolski center Velenje bo v sodelovanju Andragoškim zavodom Ljudska univerza Velenje in Ljudsko univerzo Žalec ponovno pričel z izvajanjem tečajev slovenščine po programu Začetna integracija priseljencev (ZIP). Program Začetna integracija priseljencev (ZIP) je brezplačni program učenja slovenskega jezika, ki vključuje tudi vsebine spoznavanja slovenske družbe. Do obiskovanja tečaja so upravičeni državljani tretjih držav (držav izven EU), imetniki potrdila za brezplačno udeležbo v programu, ki ga izda upravna enota na podlagi podanega zahtevka za brezplačno učenje slovenščine v skupnem obsegu največ 180 ur.
Če želite obiskovati brezplačni tečaj slovenskega jezika, morate pridobiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu na ustrezni upravni enoti. Če ste tečaj obiskovali najmanj 80 %, ste po zaključku upravičeni do brezplačnega prvega izpita iz slovenskega jezika na osnovni ravni. Za udeležbo na tečaj slovenskega jezika se lahko prijavite na naslovu Šolski center Velenje, Medpodjetniški izobraževalni center, Koroška cesta 62a, 3320 Velenje ali preko telefonske številke 03 896 82 79 ali 051 312 205 ali preko elektronske pošte slavko.kugler@ scv.si (poslovni čas za osebno oddajo potrdil – vsak dan od ponedeljka do petka od 11.00 do 15.00, ob sredah do 16.00). V roku 1 meseca po prijavi vas bomo povabili na vpis in testiranje vašega predznanja slovenščine. Na vpis pridete osebno, s seboj prinesete potrdilo z upravne enote. Ob vpisu boste prejeli več informacij o tečaju Začetne integracije priseljencev (ZIP). Po vpisu lahko pričakujete, da se bo tečaj začel v roku dveh mesecev. Če veste, da tečaja v prihodnjih dveh mesecih ne boste mogli obiskovati, oddajte prijavnico kasneje. Cilj projekta je udeležencem zagotoviti znanje slovenskega jezika, ki je potrebno za delo in življenje v slovenski družbi in za uspešno opravljanje Izpita iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni (A2/B1 po SEJO).
sl_SISlovenian